Posvátné vědy - znovuobjevení meta-konceptu pravdy u jedné vědy konce 20. století

Bohuslav Binka

Abstrakt

Stať se na základě některých poznatků teorie vědy 20. století pokouší dokázat, že sociobiologie, stejně jako „marxistické“ vědy, chápe předpoklady vlastního oboru jako soubor posvátných a univerzálně platných meta-kritérií pravdivosti ostatních společenskovědních disciplín. Na vztahu sociobiologie k etice a teorii pravdy autor dokládá zposvátnění vlastních předpokladů této disciplíny vedoucí k dogmatickému předepisování „správné vědy“ ostatním vědním oborům. Zásadní část analýzy je věnována vztahu jádra vědeckých teorií k hodnotovým předpokladům vědy.

Klíčová slova

etika; pseudověda; vědecká metodologie; vědecké hodnoty; sociální darwinismus; sociobiologie

Plný Text: