Náboženství v kyberprostoru. Příspěvek k současným transformacím posvátna

David Václavík

Abstrakt

Devadesátá léta 20. století přinesla náboženství jednu velkou výzvu danou technologickými inovacemi a prostředky moderní masové komunikace - internet. Dnešní internet je doslova nabitý náboženskými stránkami či odkazy. V této souvislosti se článek zabývá především takovými fenomény jako konverze, náboženský konflikt a náboženský prožitek. Hlavní témata článku tvoří formování osobní identity a formování komunit v kontextu kyberprostoru. Někteří sociologové prohlašují, že internet poskytuje nové příležitosti pro experimentování se zakoušením identity a komunity. Článek proto sleduje, jak takové příležitosti mohou vypadat a jaké množství lidí jich aktuálně využívá. Existující data ukazují, že internet nevede k revoluci či odstranění konvenčních pojetí identity a komunity, ale možná usnadňuje či zesiluje změny, které už v našich společnostech reálně probíhají.

Klíčová slova

kyberprostor; náboženství; internet; posvátno

Plný Text: