Individuální a kolektivní uvnitř spirituality New Age: terapeutické praktiky, tělesnost a intersubjektivita

Hana Doležalová

Abstrakt

Text čerpá z případové studie založené na etnografickém výzkumu New Age praktik v jednom terapeutickém centru v Brně. Pozornost je zaměřena na dichotomii mezi individuálním a kolektivním, nebo privatizovaným a sdíleným v rámci New Age religiozity. New Age je často popisováno jako na já (self) orientovaná spiritualita. Tento článek se zabývá otázkami, jak je já pojímáno, jaký typ subjektivity a intersubjektivity je New Age praktikami konstruován a jaký druh "žitého těla" je utvářen zapojováním sebe-kultivačních technik. Zkoumán je proces rekonstrukce identity a převyprávování narativa o sobě samém. Tato nová identita se ustavuje ve společenství, jelikož musí být stvrzena ostatními. Pozornost je věnována také sociálním důsledkům modelu těla, na němž se zmíněné praktiky zakládají.

Klíčová slova

New Age; terapie; tělo; subjektivita; intersubjektivita; individualizované náboženství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDERSON, Benedict. Pomyslná společenství. In HROCH, M. (ed.) Pohledy na národ a nacionalismus. 1. vyd. Praha : Slon, 2003. 451 s. ISBN 80-86429-20-2.

BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. 1. vyd. Brno : CDK, 2001. 216 s. ISBN 80-85959-46-1.

BLOCH, Jon P. New Spirituality, self, and belonging: How New-Agers and Neo-Pagans talk about themselves. Westport : Preager, 1988. 136 s. ISBN 0-27595-957-0.

BOWIE, Fiona. The anthropology of religion: an introduction. Oxford : Blackwell, 2006. 332 s. ISBN 1-405-12105-X.

DAVIE, Grace. From Believing without Belonging to Vicarious Religion. In POLLACK, D.,

OLSON, D. V. A. (eds.) The Role of Religion in Modern Societies. New York : Routledge, 2007. 296 s. ISBN 978-0-415-39704-9.

DOLEŽALOVÁ, Hana. Tělo a nemoc jako zdroje identity – případová studie o Zlatém klíčku – „centru zdraví a harmonie“. [Magisterská diplomová práce]. Brno : Fakulta sociálních studií, 2007.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur. 1. vyd. Praha : Slon, 2000. 565 s. ISBN 80-85850-89-3.

GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-Identity. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 1991. 264 s. ISBN 0-80471-944-6.

HAMAR, Eleonora. Náboženství a tělo. Teoretické perspektivy v diskurzu religionistiky. In DOLEŽALOVÁ, I., HAMAR, E., BĚLKA, L. (eds.) Náboženství a tělo. 1. vyd. Praha : Malvern, 2006. 272 s. ISBN 80-210-4115-3.

HANEGRAAFF, Wouter J. New Age Religion and Western Culture – Esoterism in the Mirror of Secular Thought. Leiden : Brill, 1996. 580 s. ISBN 9-00410-696-0.

HANEGRAAFF, Wouter J. New Age Spiritualities as Secular Religion: a Historian‘s Perspective . Social Compass, 1999, č. 2, s. 145–160. ISSN 0037-7686.

HEELAS, Paul. The New Age in Cultural Context: the Premodern, the Modern and the Postmodern. Religion, 1993, č. 2, s. 103–116, ISSN 0048-721X.

HEELAS, Paul. The New Age Movement. The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity. Oxford : Blackwell, 1996. 288 s. ISBN 0-63119-332-4.

JOHNSTON, Jay ; BARCAN, Ruth. Subtle transformations. Imagining the body in alternative health practises. International Journal of Cultural Studies, 2006, č. 1, s. 25–44. ISSN 1367-8779.

KONOPÁSEK, Zdeněk. Aby myšlení bylo vidět: Nad novou verzí programu ATLAS/ti. Biograf, 2005, č. 37, s. 89–109. ISSN 1211-5770.

KOPF, Gereon. Beyond Personal Identity: Dougen, Nishida, and a Phenomenology of No-Self. 1. vyd. Richmond : Routledge, 2001. 298 s. ISBN 0-70071-217-8.

LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 181 s. ISBN 80-2101-645-0.

LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty: Průniky nových náboženství a ekologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 107 s. ISBN 80-2103-492-0.

LYON, David. A Bit of Circus: Notes on Postmodernity and New Age. Religion, 1993, č. 2, s. 117–126. ISSN 0048-721X.

LYON, David. Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době. Praha : Mladá fronta, 2002. 272 s. ISBN 80-204-0941-6.

MACLEAN, Jason R. Book Review: Maffesoli, Michel. The Contemplation of the World: Figures of Community Style (1997). Critical Sociology, 2000, č. 1–2, s. 166–170. ISSN 0896-9205.

MAFFESOLI, Michel. Sociologie jako poznání sociality. S-Obzor, 1994, č. 1, s. 23–28. ISSN 1210-6089.

MAFFESOLI, Michel. The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society . 1. vyd. London, Thousand Oaks, New Delhi : Sage Publications, 1996. 192 s. ISBN 0-80398-474-X.

MAFFESOLI, Michel. O nomádství. Praha : Prostor, 2002. 270 s. ISBN 80-7260-069-9.

MERLEAU-PONTY, Maurice. The Primacy of Perception: and Other Essays on Phenomenology, Psychology, the Philosophy of Art, History and Politics. Evanston : Northwestern University Press, 1964. 228 s. ISBN 0-81010-164-5.

MOL, Annemarie. The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham : Duke University Press, 2002. 196 s. ISBN 0-82232-917-4.

NEŠPOR, Zdeněk R. Ústřední vývojové trendy současné české religiozity. In NEŠPOR, Z. R. (ed.) Sociologické studie: Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR. 2004, s. 21–37. ISBN 80-7330-061-3.

NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Aloise Srdce, 1923. 160 s.

OZAWA-DE SILVA, Chikako. Beyond the Body/Mind? Japanese Contemporary Thinkers on Alternative Sociologies of the Body. Body & Society, 2002, č. 2, s. 21–38. ISSN 1357-034X.

SCOTT, Anne L. Paradoxes of Holism: Some Problems in Developing an Antioppressive Medical Practice. Health, 1999, č. 2, s. 131–149. ISSN 1210-7778.

SCHEPER-HUGHES, Nancy ; LOCK, Margaret. The mindful body: a prolegomenon to future work in medical anthropology. Medical Anthropology Quarterly, 1987, č. 1, s. 6–41. ISSN 0745-5194.

SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, C., NOSÁL I. (eds.) Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2003, s. 13–37. ISBN 80-210-3306-1.

TUCKER, James. New Age religion and the cult of self. Society, 2002, č. 2, s. 46–51. ISSN 0147-2011.

TUCKER, James. A Church of One‘s Own: The Social and the Supernatural in New Age Religion. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Hilton San Francisco & Renaissance Parc 55 Hotel, San Francisco, CA [online]. 2004. [cit. 2008-13-06]. Dostupný z: http://www.allacademic.com/meta/p109317_index.html.

TURNER, Bryan S. The Body and Society: Explorations in Social Theory. 2. vyd. London : Sage, 1996. 254 s. ISBN 0-80398-809-5.

VÁCLAVÍK, David. Obžerství, konzum a askeze v kontextu soudobé religiozity. In BUBÍK, T., FÁREK, M. (eds.) Náboženství a jídlo. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. s. 159–165. ISBN 8071948004.

VÁCLAVÍK, David. Tělo jako chrám. Cesty a podoby revalvace těla v kontextu New Age. In DOLEŽALOVÁ, I., HAMAR, E., BĚLKA, L. (eds.) Náboženství a tělo. Praha : Malvern, 2006. s. 243–250. ISBN 80-2104-115-3.

VIRTUE, Doreen. Léčení s vílami. Kniha a 44 karet. Praha : Synergie, 2003. 64 s. ISBN 80-86099-86-5.

YORK, Michael. The Emerging Network: A Sociology of the New Age and Neo-Pagan Movements. Lanham : Roman & Littlefield, 1995. 372 s. ISBN 0-847-68000-2.

YOUNG, Katharine. The Memory of the Flesh: The Family Body in Somatic Psychology. Body & Society, 2002, č. 3, s. 25–47. ISSN 1357-034X.