Religiozita v dobe neskorej modernity. Prípad Slovensko

Tatiana Podolinská

Abstrakt

Článek se soustředí na výzkum aktuálních podob náboženských a spirituálních identit na Slovensku po roce 1989. Autorka nejprve připomíná nejnovější teoretické přístupy sociologie náboženství. Jádro článku se věnuje rozlišení mezi rurálními a urbánními náboženskými a spirituálními identitami. Autorka konstatuje, že rurální identity zůstávají nadále lokálními, zatímco urbánní identity jsou translokální. Další část studie se zaobírá translokálním a transtemporálním charakterem městských spirituálních identit. Autorka ukazuje, že současné sociologické přístupy znovupromýšlejí kategorie jako "církevnost", "vyznání" a "konverze". S ohledem na různé formy konverze a různé formy institucionální či privátní religiozity/spirituality je načrtnuta typologie, která pracuje s experimentální, vícevrstevná, paralelní, migrativní, kompozitní a konfúzní religiozitou. V závěru je diskutována teorie modernity A. Giddense a poté se pozornost přesouvá reflexi skutečnosti, že lidé žijící v odlišných prostředích (rurálním, urbánním) mohou na totožné procesy reagovat odlišně, čímž se do hry dostávají nejnovější teorie modernity R. Ingleharta, S. N. Eisenstadta a G. Davie.

Klíčová slova

pozdní modernita; lokální/rurální náboženské identity; religiozita; sociologie náboženství; translokální/urbánní duchovní identity

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AGADJANIAN, Alexander. The Search for Privacy and the Return of a Grand Narrative: Religion in a Post-Communist Society. Social Compass, 2006, č. 2, s. 169–184. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/0037768606064318

APÁTHYOVÁ-RUSNÁKOVÁ, Zora. Znakový systém – sonda do charakteru ľudovej kultúry. (Na materiáli kostolného zasadacieho poriadku). Etnologické rozpravy VI, 1999, č. 1, s. 37–75. ISSN 1335-5074.

AUSTIN-BROOS, Diane. The anthropology of conversion: an introduction. In BUCKSER, A., GLAZIER, S. D. (eds.) The Anthropology of Religious Conversion. Lanham, Boulder, N. Y. et al. : Rowman &Littlefield Publishers, 2003. s. 1–12. ISBN 0-74251-778-0.

BADER, Veit. Secularism or Democracy?: Associational Governance of Religious Diversity. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2007. 386 s. ISBN 9-05356-999-5. https://doi.org/10.5117/9789053569993

BAINBRIDGE, William S. The Sociology of Religious Movements. 1. vyd. New York – London : Routledge, 1997. 488 s. ISBN 0-41591-202-4.

BARCHUNOVA, Tatiana. Experimental conversion, and commitment (Novosibirsk case). Nepublikovaný príspevok z konferencie „Religious Conversion after Socialism“, MPI for Social Anthropology Halle, 7.–9. apríl 2005.

BARTH, Fredrik. Introduction. In BARTH, F. (ed.) Ethnic Groups and Boundaries. London : George Allen and Unwin, 1969, s. 9–38. ISBN 0-88133-979-2.

BECK, Ulrich. Riziková společnost: Na cestě k jiné modernitě. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 80-86429-32-6.

BECKFORD, James ; DEMERATH, Jay N. III (eds.) The Sage Handbook of the Sociology of Religion. 1. vyd. London : Sage, 2007. 768 s. ISBN 1-41291-195-8.

BELL, Daniel. The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. New York : Basic Books, 1973. 507 s. ISBN 0-4650-1281-7

BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. 335 s. ISBN 80-85850-84-2.

BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas. Sociology of Religion and Sociology of Knowledge. In Sociology and Social Research, 1963, č. 47, s. 417–427. ISSN 0038-0393.

BERGER, Peter L. Vzdálená sláva: Hledání víry ve věku lehkověrnosti. Brno : Barrister & Principal, 1997. s. 24–43. ISBN 80-85947-18-8.

BERGER, Peter L. (ed.) The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Washington – Grand Rapids : Wm B. Eerdmans Publishing Company, 1999. 135 s. ISBN 0-80284-691-2.

BERKOWITZ, Alan R. ; NILON, Charles H. ; HOLLWEG, Karen S. (eds.) Understanding Urban Ecosystems. A New Frontiers for Science and Education. 1. vyd. New York : Springer, 2003. 523 s. ISBN 0-38795-496-1.

BOROWIK, Irena (ed.) Church-State Relations in Central and Eastern Europe. Kraków : Nomos, 1999. 455 s. ISBN 83-85527-88-5.

BOROWIK, Irena ; TOMKA, Miklós (eds.) Religion and Social Change in Post-Communist Europe. Kraków : Nomos, 2001. 263 s. ISBN 8-3885-0826-1.

BROMLEY, David G. ; SHUPE, Anson D. Jr. Moonies in America: Cult, Church, and Crusade . Beverley Hills : Sage, 1979. 263 s. ISBN 0-803910-60-6. BRUCE, Steve. God is Dead: Secularization in the West. Oxford : Blackwell, 2002. 288 s. ISBN 0-63123-275-3.

BUNČÁK, Ján. Religiozita na Slovensku a v stredoeurópskom rámci. In Sociológia, 2001, č. 1, s. 47–69. ISSN 0049–1225.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Veriť alebo neveriť. Diskusia o knihe Zlatý baran. In Etnologické rozpravy XVII, 2005, č. 1, s. 131–135. ISSN 1335-5074.

CASANOVA, José M. Public Religions in the Modern World. Chicago – London : University of Chicago Press, 1994. 330 s. ISBN 0-22609-535-5.

DANGLOVÁ, Oľga. Etnologický pohľad na štúdium hodnôt (hodnoty predmoderného sveta slovenskej dediny). In Slovenský národopis, 2005, č. 4, s. 361–380. ISSN 1335-1303.

DAVIE, Grace. Religion in Britain since 1945: Believing Without Belonging. Oxford–Cambridge : Blackwell, 1994. 240 s. ISBN 0-63118-444-9.

DAVIE, Grace. Religion in Modern Europe: A Memory Mutates. Oxford–New York : Oxford University Press, 2000. 232 s. ISBN 0-19828-065-3.

DAVIE, Grace. Europe, the exceptional case: Parameters of Faith in the Modern World. London : Darton, Longman and Todd, 2002. 192 s. ISBN 0-23252-425-4.

DAVIE, Grace. New Approaches in the Sociology of Religion: A Western Perspective. In Social Compass, 2004, č. 1, s. 73–84. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/0037768604040791

DAVIE, Grace. The Sociology of Religion. London : SAGE, 2007. 296 s. ISBN 0-76194-892-9.

DAVIE, Grace ; HERVIEU-LÉGER, Danièle (eds.) Identités religieuses en Europe. Paris : La Découverte, 1996. 336 s. ISBN 2-7071-2560-1.

DEMERATH, Jay N. III. The Rise of „Cultural Religion“ in European Christianity: Learning from Poland, Northern Ireland, and Sweden. In Social Compass, 2000, č. 1, s. 127–139. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/003776800047001013

EISENSTADT, Shmuel, N. Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity. 1. vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. 294 s. ISBN 0-52164-586-7. https://doi.org/10.1017/CBO9780511520822

FEATHERSTONE, Mike. Consumer Culture, Postmodernism and Global Disorder. In R. ROBERTSON, GARETT, W. R. (eds.) Religion and Global Order. New York : Paragon House, 1991, s. 133–160. ISBN 0-89226-091-2.

FEGLOVÁ, Viera. Priestor ako antropologický fenomén. In Slovenský národopis, 1993, č. 2, s. 131–138. ISSN 1335-1303.

GAJDOŠ, Peter. Človek, spoločnosť, prostredie. Priestorová sociológia. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2002. 374 s.

GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. 198 s. ISBN 80-8585-062-1.

GOLOVAKHA-HICK, Inna. Demonology in Contemporary Ukraine: Folklore or „Postfoklore“? In Journal of Folklore Research, 2006, č. 3, s. 219–240. ISSN 0737-7037. https://doi.org/10.1353/jfr.2007.0001

GOODWIN, Charles. Time in Action. In Current Anthropology, č. 43, [Supplement Aug.-Oct.], 2002, s. 19–35. ISSN 1537-5382. https://doi.org/10.1086/339566

GINGRICH, Andre ; OCHS, Elinor ; SWEDLUND, Alan. Repertoirs of Timekeeping in Anthropology. In Current Anthropology, č. 43, [Supplement Aug.-Oct.], 2002, s. 3–4. ISSN 1537-5382. https://doi.org/10.1086/339564

GRYGAR, Jakub. Strážci paměti. Autobiografické vyprávění a normativní aspekty kultury ve Stonavě a na Těšínsku. In Český lid, 2003, č. 2, s. 135–159. ISSN 0009-0794.

HALLER, Max. Theory and Method in the Comparative Study of Values: Critique and Alternative to Inglehart. In European Sociological Review, 2002, č. 18, s. 139–158. ISSN 0266-7215. https://doi.org/10.1093/esr/18.2.139

HADDEN, Jeffery K. ; COWAN, Douglas E. (eds.) Religion on the Internet. New York : JAI Press, 2000. 384 s. ISBN 0-76230-535-5.

HANN, Christopher M. The Skeleton at the Feasts. Contributions to the East European Anthropology. Kent : Centre for Social Anthropology and Computing University of Kent at Canterbury, 1995. 231 s. ISBN 0-90493-866-2.

HEELAS, Paul ; LASH, Scott ; MORRIS, Paul (eds.) Detraditionalization. Critical, Reflections on Authority and Identity. Cambridge-Oxford: Blackwell, 1996. 347 s. ISBN 1-55786-554-X.

HLAVINKOVÁ, Lucia. A Believer as an Outsider in Secular Society – Socialistic Czechoslovakia and Nowadays – Is There Any Change? Prípevok z konferencie CERES: „Religious Change“, september 2006. [v tlači].

HLAVINKOVÁ, Lucia ; VIDO, Roman. Konference Medzinárodní společnosti pro sociologii náboženství v Lipsku. In Religio, 2007, č. 2, s. 287–289. ISSN 1210-3640.

HLÔŠKOVÁ, Hana. Interpretácia minulosti – nástroj formovania sociálnej pamäti. In Etnologické rozpravy, 1996, č. 1, s. 77–88. ISSN 1335-5074.

HLÔŠKOVÁ, Hana. Kategória minulosti v rozprávačskej tradícii. In Slovenský národopis, 1996, č. 3, s. 319–334. ISSN 1335-1303.

HLÔŠKOVÁ, Hana. Povesť – jedna z naratívnych foriem osvojenia si priestoru. In Etnologické rozpravy, 2000, č. 1–2, s. 44–51.

IANNACCONE, Laurence R. ; FINKE, Roger ; STARK, Rodney. Deregulating Religion: The Economics of Church and State. In Economic Inquiry, Oxford University Press, 1997, č. 2, s. 350–364. ISSN 0095-2583. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1997.tb01915.x

INGLEHART, Ronald. Cultural Change in Advanced Industrial Sociaties. Postmaterial Values and their Consequences. In International Revue fo Sociology, 1998, č. 3, s. 77–99. ISSN 0144-333X.

INGLEHART, Ronald ; BAKER, Wayne E. Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. In American Sociological Review, 2000, č. 1, s. 19–48. ISSN 0003-1224. https://doi.org/10.2307/2657288

INGLEHART, Ronald ; NORRIS, Pippa. Sacred and Secular: Religion and Politics World wide. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 348 s. ISBN 0-52154- 872-1.

JAMESON, Frederic. Postmodernism an the Consumer Society. In FOSTER, H. (ed.) Postmodern Culture. London : Pluto Press, 1984. 159 s. ISBN 0-7453-0003-0.

JAMES, William. The Varietes of Religious Experience. New York : New American Library of World Literature edn., 1958.

JASTROW, Joseph. Conversion, religious. In Encyclopaedia of the Social Sciences. New York : McMillan, 1957, s. 353–355.

KARGIN, A. ; NEKLYUDOV, S. Foklore i Folkloristika Tretyego Tysyacheletiya /Foklore and Folk Studies in the Third Millenium./ In Pervyj vserossijskij Kongress Foľkloristov: Sbornik Dokladov, vol. 1. Moskva : State Republican Center for Folklore, 2005.

KEENAN, William. Post-Secular Sociology: Effusions of Religion in Late Modern Settings. In European Journal of Social Theory, 2002, č. 2, s. 279–290. ISSN 1368-4310. https://doi.org/10.1177/13684310222225450

KNOBLAUCH, Hubert. Europe and Invisible Religion. In Social Compass, 2003, č. 3,s. 267 –274. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/00377686030503001

KOVÁČ, Milan. Babonová zbierka Štefana Mončeka. In Slovenský národopis, 1998, č. 4, s. 515–521. ISSN 1335-1303.

KOVÁČ, Milan. Ostrá hora plná mora a iné príbehy ľudovej viery a mágie zo severu Bielych Karpát. In Hieron III, 1998, s. 144–182. ISSN 1210-3640.

KOVÁČ, Milan. Ľudová kozmovízia v Bielych Karpatoch. In Slovenský národopis, 1999, č. 2–3, s. 173–181. ISSN 1335-1303.

KOVÁČ, Milan. Voda v ľudovej viere obyvateľstva severu Bielych Karpát. In TARCA LOVÁ, L. (ed.) Kult a živly. Studie Slováckého muzea. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999, č. 4, s. 159–170.

KOVÁČ, Milan. Zlatý baran. Príbehy ľudovej viery a mágie spod hory Radzim. Brdárka : o.z. RADZIM , 2004. 198 s. ISBN 80-969131-2-3.

KOVÁČ, Milan. Problémy s poverami alebo poďakovanie recenzentom. In Etnologické rozpravy, 2005, č. 1, s. 146–152. ISSN 1330-5074.

KOVÁČ, Milan ; KRUPOVÁ, Tatiana. Správa o výsledkoch prieskumu religiozity študentov bratislavských vysokých škôl. Bratislava : Chronos, 1993. 90 s.

KOVÁČ, Milan ; MANN, Arne B. Rómovia a viera. In M. KOVÁČ, M., MANN, A. B. (eds.) Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Bratislava : Chronos, 2003, s. 129–146. ISBN 80-8902-706-7.

KOVÁČ, Milan ; MANN, Arne B. (eds.) Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Chronos, 2003. 346 s. ISBN 80-8902-706-7.

KOVÁČ, Milan ; PODOLINSKÁ, Tatiana. Homo religiosus našich dní. Stereotypy v klasifikácii náboženskej viery. In Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2001, s. 92–100. ISBN 80-85010-34-8.

KOVÁČ, Milan ; PODOLINSKÁ, Tatiana. Mythos versus Logos. Strategies of rationalization at the boudaries of two worlds in the conceptions of supernatural beings in Slovak countryside. In Dialogue and Universalism, 2002, č. 8–10, s. 85–99. ISSN 1234-5792.

KOWALSKÁ, Eva. Deklarovanie a upevňovanie konfesijnej identity v období raného novoveku. Rukopis, 2007.

KRIVÝ, Vladimír. Slovensko: sociokultúrne problémy modernizácie. In Slovensko v 90-tych rokoch.Ttrendy a problémy. Bratislava : SÚ SAV, 1994. ISBN 80-85447-05-3.

KRIVÝ, Vladimír. Hodnotové orientácie a náboženské prejavy slovenskej verejnosti v 90. rokoch. In Sociológia, 2001, č. 1, s. 7–45. ISSN 0049-1225.

KRIVÝ, Vladimír. Náboženské orientácie v 90. rokoch. In GYÁRFÁŠOVÁ, O., KRIVÝ, V., VELŠIC, M. Krajina v pohybe. Bratislava : IVO, 2001. 414 s. ISBN 80-88935-24-5.

KVASNIČKOVÁ, Adela. Náboženstvo ako kolektívna pamäť: prípad Slovenska a Čiech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. ISBN 80-223-2124-9.

LAERMANS, Rudi. The Ambivalence of Religiosity and Religion: A Reading of Georg Simmel . In Social Compass, 2006, č. 4, s. 479–489. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/0037768606070413

LALIVE D`EPINAY, Christian ; ALEXANDER, Daniel ; CLEMENCE, Alain ; LAZEGA, Emmanuel ; MODAK, Marianne. Popular Culture, Religion and Everyday Life: (Study of a cohort of people aged 65 and above in the traditional rural and industrial urban milieux). In Social Compass, 1981, č. 4, s. 405–424. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/003776868102800405

LASH, Scott. Sociology of Postmodernism. 1. vyd. London : Routledge, 1990. 316 s. ISBN 0-41504-785-4.

LASH, Scott ; URRY, John. Economies of Signs and Space. London : SAGE Publication, 1994. 368 s. ISBN 0-80398-472-3.

LOFLAND John ; SKONOVD Norman L. Patterns of Conversion. In BARKER, E. (ed.) Of Gods and Men. New Religious Movements in the West. Proceedings of the 1981 -55th Annual Conference of the British Sociological Association, Sociology of Religious Study Group. Macon, Georgia : Mercer University Press, 1984, s. 1–24. ISBN 0-8655-4095-0.

LUCKMANN, Thomas. The Invisible Religion. London : Macmillan, 1967. 128 s. ISBN 0-02576-700-3.

LUCKMANN, Thomas. The Privatization of Religion and Morality. In HEELAS, P., LASH, S., MORRIS, P. (eds.) Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity. Cambridge – Oxford : Blackwell, 1996. s. 72–82. ISBN 1-55786-555-8.

LYOTARD, Jean François. O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem: postmoderní situace. 1. vyd. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1.

LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 1999. 183 s. ISBN 80-2102-224-8.

LUŽNÝ, Dušan. Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2005. 375 s. ISBN 80-2103-043-7.

MARIAŃSKI, Janusz. Dynamics of Changes in Rural Religiosity under Industrialization: The Case of Poland. In Social Compass, 1981, č. 1, s. 63–78. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/003776868102800104

MARINOVIĆ JEROLIMOV, Dinka ; ZRINŠČAK, Siniša. Religion Within and Beyond Borders: The Case of Croatia. In Social Compass, 2006, č. 2, s. 279–290. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/0037768606064340

MARTIN, David. The Secularization Issue: Prospect and Retrospect. In British Journal of Sociology , 1991, č. 3, s. 465–474. ISSN 0142-5692. https://doi.org/10.2307/591190

MARTIN, David. On Secularization: Towards a Revised General Theory. Aldershot : Ashgate , 2005. 206 s. ISBN 0-75465-322-6.

MASSEY, Doreen. Power Geometry and a Progressive Sense of Place. In BIRD, J. et al., (eds.) Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change. 1. vyd. London – New York : Routledge, s. 59–69. ISBN 0-41507-018-X.

MÜLLER, Olaf. Religiosity in Central and Eastern Europe: Results from the PCE Survey. In JEROLIMOV, D. M., ZRINŠČAK, S., BOROWIK, I. (eds.) Religion and Paterns of Social Transformation, Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2004, s. 79–88.

Náboženstvo, 1998. Databáza zo sociologického výskumu náboženstva (ako súčasti medzinárodného projekstu ISSP). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1998.

NALETOVA, Inna. Researching Ortodoxy in Europe. Nepublikovaná prednáška z konferencie REVACERN, 26. 04. 2007, Szeged, 2007. NEED, Ariana ; EVANS, Geoffrey. Analysing patterns of religious participation in post-communist Eastern Europe. In British Journal of Sociology, 2001, č. 2, s. 229–248. ISSN 0142-5692. https://doi.org/10.1080/00071310120044962

NELSEN, Hart M. ; POTVIN, Raymond H. The Rural Church and Rural Religion: Analysis of Data from Children and Youth. In The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 429, Jan. 1977, s. 103–114. ISSN 0002-7162. https://doi.org/10.1177/000271627742900110

NEŠPOR, Zdeněk. Recenzia na knihu. In Sociologický časopis, č. 4, 2007, s. 848 - 851. ISSN 0038-0288. TÍŽIK, Miroslav. K sociológii novej religiozity. 1. vyd. Bratislava : Vydavatelstvo UK, 2006. 389 s. ISBN 80-223-2131-1.

NEŠPOR, Zdeněk ; LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. Praha : Portál. 2007. 236 s. ISBN 978-80-7367-251-5.

PANCZOVÁ, Zuzana. Kam patria čierne mačky? Terminologicko-klasifikačné dilemy príbehov a predstáv o nadprirodzene. Diskusia o knihe Zlatý baran. In Etnologické rozpravy XII, 2005, č. 1, s. 136–141. ISSN 1335-5074.

PODOBA, Juraj. Modernizácia na prelome storočí. Kultúrna zmena ako faktor rozvoja a súčasne zániku tradičnej rurálnej architektúry. In Slovenský národopis, 2001, č. 1, s. 65–75. ISSN 1335-1303.

POLLACK, Detlef. Religiousness Inside and Outside the Church in Selected Post-Communist Countries of Central and Eastern Europe. In Social Compass, 2003, č. 3, s. 321–334. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/00377686030503006

POPELKOVÁ, Katarína. Východiská urbánno-etnického štúdia otázok sociálnej komunikácie (teoreticko-metodologické úvahy slovenskej etnológie mesta v polovici 90. rokov). In Etnologické rozpravy VI, 1999, č. 1, s. 7– 24. ISSN 1335-5074.

POZDNEEV, V. Tretya Kultura. Foľklore. Postfoľklore. /Third Culture. Folklore. Postfolklore./ In Pervyj vserossijskij Kongres Foľkloristov: Sbornik Dokladov, č. 1. Moskva : State Republican Center for Folklore, 2005.

ROBBERS, Gerhard (ed.) Stát a církev v zemích EU. Praha : Academia, 2002. 368 s. ISBN 80-200-0967-1.

SCHIEFFELIN, Bambi B. Marking Time: The Dichotomizing Discourse of Multiple Temporalities . In Current Anthropology, 43, Supplement Aug.-Oct., 2002, s. 5–17. ISSN 0011-3204. https://doi.org/10.1086/341107

STARK, Rodney ; IANNACCONE, Laurence R. ; FINKE, Roger. Religion, Science, and Rationality . In American Economic Review, 1996, č. 2, s. 433–437. ISSN 0002-8282.

SULLIVAN, Winnifred Fallers. Neutralizing Religion, Or, What Is the Opposite of „FaithBased“? In History of Religions, 2002, č. 4, s. 369–390. ISSN 0018-2710. https://doi.org/10.1086/463692

TAYLOR, Charles. A Secular Age. Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University, 2007. 896 s. ISBN 0-67402-676-4.

TÍŽIK, Miroslav. K sociológii novej religiozity. Podoby zmeny náboženského života v 20. storočí . 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. 389 s. ISBN 80-223-2131-1.

TOMKA, Miklós ; ZULEHNER, Paul M. Gott nach dem Kommunism. Religion in den Reformländer Ost(Mittel)Europas. Eine Studie des Pastoralen Forums. Wien. 1999. 244 s.

TOMKA, Miklós. Náboženská situace v zemích východní a střední Evropy. In RENÖCKL, H., BLANCKSTEIN, M. (eds.) Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. 110 s. ISBN 80-7192-541-1.

TOMKA, Miklós. Is Conventional Sociology of Religion Able to Deal with Differences between Eastern and Western European Developments? In Social Compass, 2006, č. 2, s. 251–265. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/0037768606064338

TOMKA Miklós. Challenges in Religion Research in Central and Eastern Europe. Nepublikovaná prednáška z konferencie REVACERN, 27. 04. 2007. Szeged, 2007.

TROMBETTA, Pino Lucá. Why Does „Self-Made Religion“ Spread in Italy? Príspevok z konferencie CESNUR: Religious Movements, Conflicts, and Democracy: International Perspectives [online]. 2004, [cit. 2004-20-07]. Dostupná na www: http://www.cesnur.org/2004/waco_trombetta.htm.

TSCHANNEN, Olivier. The Secularization Paradigm. In Journal for the Scientific Study of Religion, 1991, roč. 30, s. 396–415. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1387276

VÁCLAVÍK, David. Sociologie nových náboženských hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita a Praha : Malvern, 2007. 150 s. ISBN 978-80-86702-22-3.

VÁCLAVÍK, David. Plurality and Religion in Transition Society: The Case of the Czech Republic. Prípevok z konferencie CESNUR/INFORM/ISORECEA: Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and ‚the New Spirituality‘ [online]. [cit. 2008-15-04]. Dostupná na www: http://www.cesnur.org/text_brain.htm#CEC.

VANOVIČOVÁ, Zora. Príbeh s funkciou exempla v ústnej tradícii. In Z. PROFANTOVÁ, Z.(ed.) Na prahu milénia. Bratislava : ARM 333, 2000, s. 103–115.

WEBER, Max. Objektivita sociálněvědního poznání. In WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1998, s. 7–64. ISBN 80-8600-548-8.

WILSON, Bryan R. (ed.) Religion: Contemporary Issues. London : Bellew, 1992. ISBN 1-8572-5045-1

WILSON, Rob ; DISSANAYAKE, Wilson. Introduction: Tracking the Global/Local. In WILSON , R., DISSANAYAKE, W. (eds.) Global/Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary. Durham – London : Duke University Press, 1996, s. 1–20. ISBN 0-82231-712-5. https://doi.org/10.1215/9780822381990

ZAJONC, Juraj. Medzi folkloristikou a porovnávacou religionistikou alebo od poverového rozprávania k ľudovej viere. Diskusia o knihe Zlatý baran. In Etnologické rozpravy XII, 2005, č. 1, s. 136–141. ISSN 1335-5074.

ZINSER, Hartmut. The End of Secularization. Prednáška z konferencie REVACERN Szeged [online]. [cit. 2008-15-04]. Dostupná na www: http://www.revacern.eu/news-and-events/zinser-the-end-of-secularization.

ŽALOUDKOVÁ, Ľubomíra. Religiozita a náboženská participácia v súčasnej nemeckej sociológii . In Sociológia, 2001, č. 1, s. 71–84. ISSN 0049-1225.

https://doi.org/10.5817/SOC2008-3-4-53