Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství

Roman Vido

Abstrakt

Článek se zabývá otázkou vztahu mezi modernitou a náboženstvím. Klasické sekularizační teorie předpokládaly, že s příchodem modernity ztrácí (tradiční) náboženství svůj společenský vliv a význam stejně jako dopad na životy moderních jedinců. Toto tvrzení se stalo známým jako "sekularizační teze". Nicméně empirická realita nepotvrdila takové proroctví: náboženství nadále představuje důležitý prvek v sociálním světě. Sociologové náboženství byli nuceni přehodnotit své teoretické představy a koncepty a přiznat, že dopad modernity na náboženství může být složitější a víceznačnější, než tvrdili jejich předchůdci. Text uvádí několik autorů, kteří se zabývají teoretickými úvahami o osudu náboženství v modernitě a kteří sdílejí přesvědčení o schopnosti modernity vytvářet své vlastní specifické formy náboženství, odlišné od těch tradičních.

Klíčová slova

náboženství; modernita; postmodernita; sekularizace; individualizace; sociologie náboženství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BECKFORD, James A. Religion and Advanced Industrial Society. London : Unwin Hyman, 1989. 189 s. ISBN 0-41508-462-8.

BECKFORD, James A. Postmodernity, High Modernity and New Modernity: Three Concepts in Search of Religion. In FLANAGAN, K., JUPP, P. C. (eds.) Postmodernity, Sociology and Religion. Basingstoke : Macmillan, 1996, s. 30–47. ISBN 0-31216-109-3. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25060-8_3

BECKFORD, James A. Social Theory and Religion. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 262 s. ISBN 0-52177-431-4.

BELLAH, Robert N. Religious Evolution. American Sociological Review, 1964, č. 29, s. 358–374. ISSN 0003-1224. https://doi.org/10.2307/2091480

BELLAH, Robert N. Civil Religion in America. In ALEXANDER, J. C., SEIDMAN, S. (eds.) Culture and Society. Contemporary Debates. Cambridge : Cambridge University Press, 1990, s. 262–272. ISBN 0-52135-939-2.

BERGER, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City : Doubleday, 1967. 240 s. ISBN 0-3850-7305-4

BERGER, Peter L. The Desecularization of the World: A Global Overview. In Berger, P. L. (ed.) The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. Washington : Ethic and Public Policy Center, 1999, s. 1–18. ISBN 0-80284-691-2.

BESECKE, Kelly S. Beyond Literalism: Reflexive Spirituality and Religious Meaning. In AMMERMAN, N. (ed.) Everyday Religion: Observing Modern Lives. New York : Oxford University Press, 2007, s. 169–186. ISBN 0-19530-541-8. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195305418.003.0010

BEYER, Peter. Religion and Globalization. London : Sage, 1994. 250 s. ISBN 0-80398-917-2.

BEYER, Peter. The Modern Emergence of Religions and a Global Social System for Religion. International sociology, 1998, č. 2, s. 151–172. ISSN 0268-5809. https://doi.org/10.1177/026858098013002002

BEYER, Peter. Secularization from the Perspective of Globalization: A Response to Dobbelaere . Sociology of Religion, 1999, č. 3, s. 289–301. ISSN 0038-0210. https://doi.org/10.2307/3711938

BEYER, Peter. Religions in Global Society. 1. vyd. London : Routledge, 2006. 323 s. ISBN 0-41539-319-1.

BRUCE, Steve (ed.). Religion and Modernization. Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis. Oxford : Clarendon Press, 1992. 240 s. ISBN 0-19827-369-X.

BRUCE, Steve. The Curious Case of the Unnecessary Recantation: Berger and Secularization. In WOODHEAD, L., HEELAS, P., MARTIN, D. (eds.) Peter Berger and the Study of Religion. 1. vyd. London : Routledge, 2001, s. 87–100. ISBN 0-41521-532-3.

BRUCE, Steve. God is Dead. Secularization in the West. Oxford : Blackwell, 2002. 288 s. ISBN 0-63123-275-3.

CAMPBELL, Robert A. Theodicy, Distribution of Risk, and Reflexive Modernization: Explaining the Cultural Significance of New Religious Movements. In BECKFORD, J. A., WALLIS, J. (eds.) Theorising Religion. Classical and Contemporary Debates. Aldershot : Ashgate, 2006, s. 90–104. ISBN 0-754-64068-X. https://doi.org/10.4324/9781315236292-8

CASANOVA, Jose. Public Religions in the Modern World. Chicago : University of Chicago Press, 1994. 330 s. ISBN 0-22609-535-5.

CASTELLS, Manuel. The Rise of the Network Society. Oxford : Blackwell, 1996. 556 s. ISBN 1-55786-617-1.

CIPRIANI, Roberto. Sociology of Religion. An Historical Introduction. New York : Aldine de Gruyter, 2000. 304 s. ISBN 0202305929

DAVIE, Grace. Europe: The Exception That Proves the Rule?. In BERGER, P. L. (ed.) The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. Washington : Ethic and Public Policy Center, 1999, s. 65–83. ISBN 0-80284-691-2.

DAVIE, Grace. Religion in Modern Europe. A Memory Mutates. Oxford : Oxford University Press, 2000. 232 s. ISBN 0-19828-065-3.

DAVIE, Grace. The Persistence of Institutional Religion in Modern Europe. In WOODHEAD, L., HEELAS, P., MARTIN, D. (eds.) Peter Berger and the Study of Religion. 1. vyd. London : Routledge, 2001, s. 101–111. ISBN 0-41521-532-3.

DAVIE, Grace. Europe: The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World. London : Darton, Longman and Todd, 2002. 192 s. ISBN 0-23252-425-4.

DAVIE, Grace. Patterns of Religion in Western Europe: An Exceptional Case. In FENN, R. K. (ed.) The Blackwell Companion to Sociology of Religion, Oxford : Blackwell, 2003, s. 264–278. ISBN 0-63121-241-8. https://doi.org/10.1002/9780470998571.ch14

DAVIE, Grace. New Approaches in the Sociology of Religion: A Western Perspective. Social Compass, 2004, č. 1, s. 73–84. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/0037768604040791

DAVIE, Grace. The Sociology of Religion. London : Sage, 2007. 296 s. ISBN 0-76194-892-9.

DAWSON, Lorne L. Privatisation, Globalisation, and Religious Innovation: Giddens’ Theory of Modernity and the Refutation of Secularization Theory. In BECKFORD, J. A.,

WALLIS , J. (eds.) Theorising Religion. Classical and Contemporary Debates. Aldershot : Ashgate, 2006, s. 105–119. ISBN 0-75464-068-X.

DOBBELAERE, Karel. Secularization Theories and Sociological Paradigms: Convergences and Divergences. Social Compass, 1984, č. 2–3, s. 199–219. ISSN 0037-7686. https://doi.org/10.1177/003776868403100205

DOBBELAERE, Karel. Secularization: An Analysis at Three Levels. Brussels : P. I. E. – Peter Lang, 2002. 214 s. ISBN 9-05201-985-1.

DOBBELAERE, Karel. Religion in Modernity. In A. CROCKETT, A., O’LEARY, R. (eds.). Patterns and Precesses of Religious Change in Modern Industrial Societies. Europe and the United States. Lewiston : The Edwin Mezzlen Press, 2004, s. 139–164. ISBN 0-77346-431-X.

DURKHEIM, Emile. Elementární formy náboženství. Praha : Oikoymenh, 2002. 504 s. ISBN 80-7298-056-4.

DURKHEIM, Emile. Společenská dělba práce. Brno : Centrum pro demokracii a kulturu, 2004. 376 s. ISBN 80-7325-041-1.

EISENSTADT, Shmuel. Multiple Modernities. Daedalus, 2000, č. 1, s. 1–29. ISSN 0011-5266.

GLASNER, Peter E. The Sociology of Secularisation. A Critique of Concept. London : Routledge & Kegan Paul, 1977. 137 s. ISBN 0-71008-455-2.

GLOCK, Charles Y. ; STARK, Rodney. Religion and Society in Tension. Chicago : McNally, 1965. 316 s. ISBN 0-52868-706-9.

HALMAN, Loek ; PETTERSON, Thorleif. Globalization and Patterns of Religious Belief Systems. In HALMAN, L., RIIS, O. (eds.) Religion in Secularizing Society. The Europeans’ Religion at the End of the 20th Century. Leiden : Brill, 2003, s. 185–204. ISBN 9-00412-622-8.

HEELAS, Paul ; WOODHEAD, Linda. (eds.) Religion in Modern Times: An Anthology. London : Blackwell, 2000. 536 s. ISBN 0-63121-074-1.

HEELAS, Paul ; WOODHEAD, Linda. The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford : Blackwell Publishing, 2005. 224 s. ISBN 1-40511-959-4.

HEFNER, Robert W. Multiple Modernities: Christianity, Islam and Hinduism in a Globalizing Age. Annual Review of Anthropology, 1998, s. 83–104. ISSN 0084-6570. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.27.1.83

HELLEMANS, Staf. Secularization in a Religiogeneous Modernity. In LAERMANS, R., WILSON, B. R., BILLIET, J. (eds.) Secularization and Social Integration. Papers in Honor of Karel Dobbelaere. Leuven : Leuven University Press, 1998, s. 67–81. ISBN 9-06186-932-3.

HERVIEU-LÉGER, Daniele. Religion as a Chain of Memory. Cambridge : Polity Press, 2000. 216 s. ISBN 0-81352-828-3.

INGLEHART, Ronald. The Silent Revolution: Changing Vaules and Political Styles in Advanced Industrial Society. Princeton : Princeton University Press, 1977. ISBN 0-69110-038-1.

INGLEHART, Ronald. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton : Princeton University Press, 1990. 504 s. ISBN 0-69102-296-8.

INGLEHART, Ronald. Modernization, Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton : Princeton University Press, 1997. 453 s. ISBN 0-69101-180-X.

INGLEHART, Ronald ; BAKER, Wayne. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. American Sociological Review 2000, č. 1, s. 19–51. ISSN 0003-1224. https://doi.org/10.2307/2657288

INGLEHART, Ronald ; NORRIS, Pippa. Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 329 s. ISBN 0-52183-984-X.

KATZENSTEIN, Peter J. Multiple Modernities as Limits to Secular Europeanization? In BYRNES , T. A., KATZENSTEIN, P. J. (eds.) Religion in an Expanding Europe. Cambridge : Cambridge University Press, 2006, s. 1–33. ISBN 0-52185-926-3. https://doi.org/10.1017/CBO9780511491917.002

KELLER, Jan. Teorie modernizace. Praha : Slon, 2007. 194 s. ISBN 80-8642-966-0.

LAMBERT, Yves. Religion in Modernity as a New Axial Age: Secularization or New Religious Forms? Sociology of Religion, 1999, č. 3, s. 303–333. ISSN 1069-4404. https://doi.org/10.2307/3711939

LAMBERT, Yves. A Turning Point in Religious Evolution in Europe. Journal of Contemporary Religion, 2004, č. 1, s. 29–45. ISSN 1353-7903. https://doi.org/10.1080/1353790032000165104

LUCKMANN, Thomas. The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York : The Macmillan Company, 1967. ISBN 0-02576-700-3.

LUHMANN, Niklas. Funktion der Religion. Frankfurt : Suhrkamp, 1977. 323 s. ISBN 3-51828-007-4.

LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 80-210-2224-8.

LYON, David. Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době. Praha : Mladá fronta. 2002. 272 s. ISBN 80-204-0941-6.

MARTIN, David. The Religious and the Secular. Studies in Secularization. London : Routledge & Kegan Paul, 1969. 164 s.

MARTIN, David. A General Theory of Secularization. Oxford : Blackwell, 1978. 353 s. ISBN 0-06136-179-8.

MARTIN, David. The Secularization Issue: Prospect and Retrospect. The British Journal of Sociology, 1991, č. 3, s. 465–475. ISSN 0007-1315. https://doi.org/10.2307/591190

MARTIN, David. On Secularization. Towards a Revised General Theory. Aldershot : Ashgate , 2005. 206 s. ISBN 0-75465-322-6.

McLEOD, Hugh. Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). 1. vyd. Brno: CDK, 2007. 215 s. ISBN 978-80-7325-124-6. https://doi.org/10.1017/CBO9780511496783

McLEOD, Hugh ; USTORF, Werner (eds.) The Decline of Christendom in Western Europe , 1750–2000. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 244 s. ISBN 0-52181-493-6.

NEŠPOR, Zdeněk. Ekonomistický redukcionismus a humanistická perspektiva v současné sociologii náboženství. Religio, Revue pro religionistiku, 2004, č. 2, s. 163 c 186. ISSN 1210-3640.

NEŠPOR, Zdeněk ; LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. s. ISBN 978-80-7367-251-5.

RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce neboli od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis, 1990, s. 505–517. ISSN 0038-0288.

RÉMOND, René. Náboženství a společnost v Evropě. Praha : Lidové noviny, 2003. 273 s. ISBN 80-7106-496-3.

RIIS, Ole. The Study of Religion in Modern Society. Acta sociologica. 1993, s. 371–383. ISSN 0001-6993. https://doi.org/10.1177/000169939303600405

ROBERTSON, Roland. The Sacred and the World System. In HAMMOND, P. E. (ed.) The Sacred in a Secular Age. Berkeley : University of California Press, 1985, s. 347. ISBN 0-52005-343-5.

ROBERTSON, Roland. A New Perspective on Religion and Secularization in the Global Context. In HADDEN, J. K., SHUPE, A. (eds.) Secularization and Fundamentalism Reconsidered. Religion and Political Order, Vol. III. New York : Paragon House, 1989. s. 63–77. ISBN 0-91375-797-7.

ROBERTSON, Roland. Community, Society, Globality, and the Category of Religion. In BARKER, E., J. A. BECKFORD, J. A., DOBBELAERE, K. (eds.) Secularization, Rationalism and Sectarianism. Oxford : Clarendon Press, 1993. s. 1–17. ISBN 0-19827-721-0.

ROBERTSON, Roland ; CHIRICO, J. Humanity, Globalization, and Worldwide Religious Resurgence: A Theoretical Exploration. Sociological Analysis, 1985, č. 3, s. 219–242. ISSN 0161-0422. https://doi.org/10.2307/3710691

SHINER, L. The Concept of Secularization in Empirical Research. Journal for the Scientific Study of Religion, 1967, č. 2, s. 207–220. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1384047

SOMMERVILLE, C. J. Secular Society/Religious Population: Our Tacit Rules for Using the Term ‘Secularization’. Journal for the Scientific Study of Religion, 1998, č. 2, s. 249–253. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1387524

SPOHN, W. Multiple Modernity, Nationalism and Religion. Current Sociology, 2003, č. 3–4, s. 265–286. ISSN 0011-3921. https://doi.org/10.1177/0011392103051003007

STARK, Rodney ; BAINBRIDGE, William S. The Future of Religion. Berkeley : University of California Press, 1985. 600 s. ISBN 0-52005-731-7.

STARK, Rodney ; BAINBRIDGE, William S. A Theory of Religion. Berkeley : University of California Press, 1987. 390 s. ISBN 0-8204-0356-3

TSCHANNEN, Olivier. The Secularization Paradigm: A Systematization. Journal for the Scientific Study of Religion, 1991, č. 4, s. 395–415. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1387276

TSCHANNEN, Olivier. Sociological Controversies in Perspective. Review of Religious Research , 1994, č. 1, s. 70–86. ISSN 0034-673X. https://doi.org/10.2307/3511653

TSCHANNEN, Olivier. Religion as a Resource for the Creation of Personal Identity in a Secularized Context. In LAERMANS, R., WILSON, B. R., BILLIET, J. (eds.) Se culariza tion and Social Integration. Papers in Honor of Karel Dobbelaere. Leuven : Leuven University Press, 1998. s. 253–260. ISBN 9-06186-932-3.

VOYÉ, Liliane. Secularization in a Context of Advanced Modernity. Sociology of Religion, 1999, č. 3, s. 275–288. ISSN 1069-4404. https://doi.org/10.2307/3711937

WARNER, Stephen R. Work in Progress Towards a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States. American Journal of Sociology, 1993, č. 5, s. 1044–1093. ISSN 0002-9602. https://doi.org/10.1086/230139

WILLAIME, Jean P. Religion, Individualization of Meaning, and the Social Bond. In LAERMANS, R., WILSON, B. R., BILLIET, J. (eds.) Secularization and Social Integration. Papers in Honor of Karel Dobbelaere. Leuven : Leuven University Press, 1998, s. 261–275. ISBN 80-7106-496-3.

WILLAIME, Jean P. Religion in Ultramodernity. In BECKFORD, J. A., WALLIS, J. (eds.) Theorising Religion. Classical and Contemporary Debates. Aldershot : Ashgate, 2006, s. 77–89. ISBN 0-75464-068-X. https://doi.org/10.4324/9781315236292-7

WILSON, Bryan R. Religion in Secular Society. Baltimore : Penguin Books, 1969. s. 288. ISBN 0-14021-012-1.

YOUNG, Lawrence A. (ed.) Rational Choice Theory and Religion. Summary and Assessment. 1. vyd. New York: Routledge, 1997. 256 s. ISBN 0-41591-192-3.

https://doi.org/10.5817/SOC2008-3-4-27