Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství

Roman Vido

Abstrakt

Článek se zabývá otázkou vztahu mezi modernitou a náboženstvím. Klasické sekularizační teorie předpokládaly, že s příchodem modernity ztrácí (tradiční) náboženství svůj společenský vliv a význam stejně jako dopad na životy moderních jedinců. Toto tvrzení se stalo známým jako "sekularizační teze". Nicméně empirická realita nepotvrdila takové proroctví: náboženství nadále představuje důležitý prvek v sociálním světě. Sociologové náboženství byli nuceni přehodnotit své teoretické představy a koncepty a přiznat, že dopad modernity na náboženství může být složitější a víceznačnější, než tvrdili jejich předchůdci. Text uvádí několik autorů, kteří se zabývají teoretickými úvahami o osudu náboženství v modernitě a kteří sdílejí přesvědčení o schopnosti modernity vytvářet své vlastní specifické formy náboženství, odlišné od těch tradičních.

Klíčová slova

náboženství; modernita; postmodernita; sekularizace; individualizace; sociologie náboženství

Plný Text: