Prolegomena k interdisciplinárnímu tázání po vztahu evropské sekularity a západního křesťanství

Pavel Hošek

Abstrakt

V článku autor popisuje a analyzuje problém vzájemné izolace oborově specifických vysvětlení rozhodujících příčin evropské sekularity (obzvláště vzhledem k předpokládané roli západního křesťanství), předkládaných odborníky jednotlivých vědních disciplín (historie, filosofie, teologie, religionistika, sociologie atd.), tak jak je tento problém sledovatelný v recentní české odborné diskusi o příčinách evropské sekularizace. Autor dospívá k závěru, že jenom široce založený interdisciplinární přístup (k problému vztahu evropské sekularity a specifických rysů západního křesťanství) může předejít neuspokojivým důsledkům vzájemně izolovaných oborově specifických tematizací této komplexní otázky.

Klíčová slova

evropská sekularita; interdisciplinární přístup; metodologie; západní křesťanství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERGER, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York : Doubleday, 1967. 240 s. ISBN 0-38507-305-4.

BERGER, Peter L. Vzdálená sláva. Brno : Barrister & Principal, 1997. 185 s. ISBN 80-8594-718-8.

BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. 1. vyd. Brno : CDK, 1999. 214 s. ISBN 80-8595-946-1.

BÖCKENFÖRDE, Ernest W. Vznik státu jako proces sekularizace. In HANUŠ, J. (ed.) Vznik státu jako proces sekularizace. 1. vyd. Brno : CDK, 2006. 149 s. ISBN 80-7325-089-6.

BONHOEFFER, Dietrich. Na cestě k svobodě. Praha : Vyšehrad, 1991. 287 s. ISBN 80-7021-081-8.

CASANOVA, Jose. Naděje a úskalí veřejného náboženství. In HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds.) Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno : CDK, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.

CASANOVA, Jose. Public Religions in the Modern World. Chicago : University of Chicago Press, 1994. 330 s. ISBN 0-22609-535-5.

DAVIE, Grace. Europe: The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World. London : Darton, Longman and Todd, 2002. 192 s. ISBN 0-23252-425-4.

ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. 1. vyd. Praha : Oikumene, 1993. 192 s. ISBN 80-8524-151-X.

FLOSS, Pavel. Mezi sekularizací božského a divinizací světského. In HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds.) Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno : CDK, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.

FLOSS, Pavel. Filosoficko-teologické aspekty procesů sekularizace a divinizace. In HANUŠ, J. (ed.) Vznik státu jako proces sekularizace. 1. vyd. Brno : CDK, 2006. 149 s. ISBN 80-7325-089-6.

FUNDA, Otakar A. De Profundís. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 362 s. ISBN 80-86039-31-5.

FRIEDMAN, Richard E. Mizení Boha. 1. vyd. Praha : Argo, 1999. 332 s. ISBN 80-72034-7-X.

GAUCHET, Marcel. Dějinný úděl. 1. vyd. Brno : CDK, 2006. 203 s. ISBN 80-7325-072-1.

GAUCHET, Marcel. Odkouzlení světa. 1. vyd. Brno : CDK, 2004. 259 s. ISBN 80-7325-037-3.

HALAS, František X. Sekularizace v Evropě od osvícenství po dnešek. In HANUŠ, J. (ed.) Vznik státu jako proces sekularizace. 1. vyd. Brno : CDK, 2006. 149 s. ISBN 80-7325-089-6.

HALÍK, Tomáš. Vzýván i nevzýván. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2004. 371 s. ISBN 80-7106-692-3.

HANUŠ, Jiří. O podstatě křesťanství a státu, který se zbláznil. In HANUŠ, J. (ed.) Vznik státu jako proces sekularizace. 1. vyd. Brno : CDK, 2006. 149 s. ISBN 80-7325-089-6.

HEJDÁNEK, Ladislav. Filosofie a víra. 1. vyd. Praha : Oikumene, 1990. 171 s. ISBN 80-8524-102-1.

HEJDÁNEK, Ladislav. Filosofie a víra 2. vyd. Praha : Oikumene, 1999, 255 s. ISBN 80-8600-566-6.

HEJDÁNEK, Ladislav. Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. 1. vyd. Praha : Oikumene, 1997. 197 s. ISBN 80-8600-539-9.

KAŠNÝ, Jiří. Sekularizace – zmenšování, nebo proměna vlivu náboženství ve společnosti. In HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds.) Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno : CDK, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.

KONZAL, Jan. Sekularizace jako znamení zralosti času víry v Boží království. In HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds.) Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno : CDK, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.

LUCKMANN, Thomas. The Privatisation of Religion and Morality. In HEELAS, P., S. LASH , S., MORRIS, P. (eds.) Detraditionalization. Cambridge : Blackwell, 1996. 368 s. ISBN 1-55786-554-X.

LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 80-2102-224-8.

LUŽNÝ, Dušan. Řád a moc. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 375 s. ISBN 80-2103-043-7.

LUŽNÝ, Dušan. Sekularizace, individualizace a veřejné náboženství. In HANUŠ, J., VYBÍRAL , J. (eds.) Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno : CDK, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.

MARTIN, David. Evropa a Amerika. In HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds.) Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno : CDK, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.

MARTIN, David. On Secularisation: Towards a Revised General Theory. Aldershot : Ashgate Publishing, 2005. 206 s. ISBN 0-75465-322-6.

McLEOD, Hugh. Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). 1. vyd. Brno : CDK, 2007. 215 s. ISBN 978-80-7325-124-6.

NEŠPOR, Zdeněk R. Sekularizace politiky a veřejné sféry a jejich nebezpečí. In HANUŠ, J. (ed.) Vznik státu jako proces sekularizace. 1. vyd. Brno : CDK, 2006. 149 s. ISBN 80-7325-089-6.

NEŠPOR, Zdeněk. R. ; LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 323 s. ISBN 978-80-7367-251-5.

O’ DEA, Thomas. The Sociology of Religion. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1966.

POSPÍŠIL, Ctirad V. Břemeno minulosti a zodpovědnost za budoucnost. In HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds.) Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno : CDK, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.

RANDÁK, Jan. Sekularizace náboženské řeči a gest v české revoluci 1848/9. In FASORA, L., HANUŠ, J., MALÍŘ, J. (eds.) Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914. 1. vyd. Brno : CDK, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7325-117-8.

RÉMOND, René. Náboženství a společnost v Evropě. Praha : Lidové noviny, 2003. 273 s. ISBN 80-7106-496-3.

RORTY, Richard ; VATTIMO, Gianni ; ZABALA, Santiago. (ed.) Budoucnost náboženství. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 92 s. ISBN 978-80-2461-310-9.

UMLAUF, Václav. Požehnání sekularizace. In HANUŠ, J. (ed.) Náboženství v době společenských změn. 1. vyd. Brno : CDK, 1999. 111 s. ISBN 80-2102-251-5.

VOKOUN, Jaroslav. Peter Berger jako teolog. In HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds.) Náboženství v globální občanské společnosti. 1. vyd. Brno : CDK, 2008. 182 s. ISBN 978-80-7325-140-6.

WEBER, Max. Protestantská etika a duch kapitalismu. In Metodologie, sociologie a politika, 1. vyd. Praha : Oikumene, 1998. 356 s. ISBN 80-86005-48-8.

WEIGEL, George. Evropský problém. In HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds.) Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno : CDK, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.

WILSON, Bryan. Secularisation: The Inherited Model. In HAMMOND, P. E. (ed.) The Sacred in a Secular Age. London : University of California Press, 1985. 379 s. ISBN 0-52005-343-5.

https://doi.org/10.5817/SOC2008-3-4-15