Posvátno v čase pozdně moderních

Roman Vido, Michaela Ondrašinová

Plný Text: