Serialita genderu: úvahy nad ženami jako sociálním kolektivem

Iris Marion Young

Abstrakt

Tento článek rozvíjí nový teoretický přístup k genderu jako k sociální kolektivitě. Je zaměřen na nedostatky v konceptualizacích genderu v důsledku poststrukturalistických kritik esencialistických pohledů na gender. Snaží se vyhnout esencialismu, aniž by přitom přehlížel skutečnost, že gender je sociálně strukturovanou charakteristikou. Inspirován Sartrem navrhuje koncept seriality a jeho odlišení od konceptu sociální skupiny, a tím posun od zjednodušujícího pojetí genderu jako individuální identity směrem ke komplexnímu pochopení sociálních základů ženství.

Klíčová slova

gender; serialita; sociální skupina

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/SOC2008-1-121