Dělat gender

Candace West, Don H. Zimmerman

Abstrakt

Cílem tohoto článku je rozvinout nové chápání genderu jako rutinního výkonu zakotveného v každodenních interakcích. Činíme tak kritickým zhodnocením stávajících pohledů na pohlaví a gender a zavedením důležitého rozlišení mezi pohlavím, pohlavní kategorií a genderem. Hlavním argumentem článku je tvrzení, že uznání analytické nezávislosti těchto konceptů je zásadním krokem pro porozumění interakčnímu fungování faktu bytí genderovanou osobou ve společnosti. Jádro našich poznámek míří k teoretické rekonceptualizaci, ale zvažujeme rovněž plodné směry, jimiž se na základě zmíněné reformulace může ubírat empirický výzkum.

Klíčová slova

gender; předvádění genderu; pohlaví; pohlavní kategorie; sociální interakce

Plný Text: