Spřízněni bez volby. Pornografie v sexuologickém, kriminologickém a feministickém diskursu

Kateřina Lišková

Abstrakt

Tento text analyzuje pornografii jako předmět diskurzů sexuologie, kriminologie a anti-pornografického feminismu, přičemž klade důraz na neočekávané rezonance mezi nimi. Za prvé analyzuje sexualitu jako prostředek sociální soudržnosti, kterou jako takovou identifikují normativní obory sexuologie a kriminologie. Ve druhém kroku pak zkoumá vědecké aspirace sexuologie, která pomáhá legitimizovat sexuologické nároky ohledně sexuální normality a deviace. Dále se zaměřuje na body, v nichž sexuologická kategorizace reprodukuje a dále posiluje genderovou binaritu. A nakonec prozkoumává oblasti, ve kterých se mainstreamové bádání překrývá s feministickým teoretizováním.

Klíčová slova

kriminologie; feminismus; pornografie; sex a gender; sexuologie

Plný Text: