Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a muži a Evropská unie

Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková

Abstrakt

Cílem tohoto textu je analyzovat dopady vlivu EU na české ženské skupiny. První sekce definuje teoretická východiska stati. Druhá sekce popisuje proměnu politického kontextu – domácí struktury politických příležitostí – v České republice v souvislosti s přístupovým procesem. Třetí sekce se zaměřuje na dopad změn ve financování ženských skupin, které od konce 90. let stále více spoléhají na evropské zdroje. Čtvrtá sekce podává analýzu transnacionální spolupráce, pro niž poskytlo nové příležitosti východní rozšíření EU. Závěr shrnuje základní zjištění stati.

Klíčová slova

evropeizace; sociální hnutí; Evropská unie; ženské hnutí; European Women’s Lobby (EWL)

Plný Text: