Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a muži a Evropská unie

Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková

Abstrakt

Cílem tohoto textu je analyzovat dopady vlivu EU na české ženské skupiny. První sekce definuje teoretická východiska stati. Druhá sekce popisuje proměnu politického kontextu – domácí struktury politických příležitostí – v České republice v souvislosti s přístupovým procesem. Třetí sekce se zaměřuje na dopad změn ve financování ženských skupin, které od konce 90. let stále více spoléhají na evropské zdroje. Čtvrtá sekce podává analýzu transnacionální spolupráce, pro niž poskytlo nové příležitosti východní rozšíření EU. Závěr shrnuje základní zjištění stati.

Klíčová slova

evropeizace; sociální hnutí; Evropská unie; ženské hnutí; European Women’s Lobby (EWL)

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Börzel, T.; Risse, T. 2003. „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe.“ In K. Featherstone a C. M. Radaelli (eds.) The Politics of Europeanization. Oxford, New York: Oxford University Press, s. 57–80. https://doi.org/10.1093/0199252092.003.0003

Císař, O. 2004. Transnacionální politické sítě: Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací. Brno: IIPS.

Císař, O. 2005a. „Evropeizace a obhajoba zájmů: základy analytického rámce.“ In: Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu, eds. B. Dančák, B., P. Fiala, V. Hloušek. Brno: IIPS, 54–71.

Císař, O. 2005b. „Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: přístup ke studiu.“ In: P. Fiala, M. Strmiska (eds.) Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 214–231.

Císař, O. 2007. „Between the National and Supranational? Transnational Political Activism, Conflict, and Cooperation in the Integrated Europe.“ Contemporary European Studies 2 (1): 21–36.

Císař, O.; Vráblíková, K. 2006. „Občanská společnost v Brně.“ In: S. Balík a kol. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích. Brno: CDK, 111–136.

Della Porta, D.; M. Diani. 1999. Social Movements: An Introduction. Oxford, Malden, Blackwell .

EWL 2007. Oficiální webová prezentace EWL. Dostupné na: http://www.womenlobby.org/site/hp.asp?langue=EN [citováno dne 20. 4. 2007].

Fórum 50% 2007. Česká ženská lobby (CŽL). Dostupné na: http://www.padesatprocent.cz/ceska-zenska-lobby/ceska-zenska-lobby.php

Frič, P. „Společensko politický kontext aktuálního vývoje neziskového sektoru v ČR.“ In:P. Frič, R. Goulli (eds.) Neziskový sektor v České republice. Výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University, Praha: Eurolex Bohemia, 2001, 73–125.

Grabbe, H. 2003. „Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the EU Accession Process.“ In: K. Featherstone, C. M. Radaelli (eds.) The Politics of Europeanization. Oxford, New York: Oxford University Press, 303–325. https://doi.org/10.1093/0199252092.003.0013

Greenwood, J. 2003. Interest Representation in the European Union. London: Palgrave. Hašková, H. 2005. „Czech Women’s Civic Organising under the State Socialist Regime, Socio-economic Transformation and the EU Accession Period.“ Czech Sociological Review 41, 6, 1077–1110.

Hašková, H.; Křížková, A. 2006. „Rozhodčí a hráči: Vliv socio-ekonomické transformace a evropské integrace na ženské občanské skupiny.“ In: H. Hašková, A. Křížková, M. Linková (eds.) Mnohohlasem: vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 81–102.

Hašková, H.; Kolářová, M. 2003. „Women’s Non-governmental Organisations and Women’s Groups in Left- and Right-wing Social Movements.“ In: H. Hašková, A. Křížková (eds.)

Women’s Civic and Political Participation in the Czech Republic and the role of European Union Gender Equality and Accession Policies. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 45–57.

Helfferich, B.; Kolb, F. 2001. „Multilevel Action Coordination in European Contentious Politics: The Case of the European Women’s Lobby.“ In: D. Imig, S. Tarrow (eds.) Contentious Europeans. Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, 143–162.

Imig, D.; Tarrow, S. eds. 2001. Contentious Europeans. Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield.

Interview 1. Cécile Gréboval, EWL. Brusel: 19. 7. 2006.

Interview 2. Alena Králíková, ČŽL. Praha: 16. 3. 2007.

Kapusta-Pofahl, K.; Hašková, H.; Kolářová, M. 2005. „Influence and Marginality in Formalized and Informal Czech Women’s Civic Organizing.“ In T. M. Hall, R. Read (eds.) Changes in the Heart of Europe. Recent Ethnographies of Czechs, Slovak Roma, and Sorbs. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 67–92.

Kolářová, M. 2004. Gender in Czech Anarchist Movement. Praha: Subverze.

Linková, M. 2003. „The Institutional Framework for Equal Opportunities Enforcement.“ In: H. Hašková a A. Křížková (eds.) Women’s Civic and Political Participation in the Czech Republic and the Role of European Union Gender Equality and Accession Policies. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 31–37.

Lorenz-Meyer, D. 2003. „Policy Initiatives and Tools to Promote the Participation of Women and Gender Equality in the Process of the Czech Republic’s Accession to the European Union.“ In: H. Hašková, A. Křížková (eds.) Women’s Civic and Political Participation in the Czech Republic and the role of European Union Gender Equality and Accession Policies. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 61–85.

Mareš, P.; Kreuzigerová, P.; Marian, J. 2006. Zahraniční pomoc v Česku a Československu po listopadu 1989: cíle, formy a výsledky. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky.

Marks, G.; McAdam, D. 1999. „On the Relationship of Political Opportunities to the Form of Collective Action: the Case of the European Union.“ In: D. della Porta, H. Kriesi, D. Rucht (eds.) Social Movements in a Globalizing World. New York: St. Martin’s Press, 97–111. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27319-5_6

Marksová-Tominová, M. 1999. Formy ženských aktivit. Praha: Gender Studies, nepublikováno.

Martin, A.; Ross, G. 2001. „Trade Union Organizing at the European Level: The Dilemma of Borrowed Resources.“ In: D. Imig, S. Tarrow (eds.) Contentious Europeans. Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, 53–76.

Musilová, M. 1999. Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice kontextu evropské integrace. Praha: SOÚ AV ČR.

Radaelli, C. M. 2003. „The Europeanization of Public Policy.“ In: K. Featherstone a C. M. https://doi.org/10.1093/0199252092.003.0002

Radaelli (eds.) The Politics of Europeanization. Oxford, New York: Oxford University Press, 27–56.

Risse, T.; Green Cowles, M.; Caporaso, J. 2001. „Europeanization and Domestic Change: Introduction.“ In: M. Green Cowles, J. Caporaso a T. Risse (eds.) Transforming Europe.

Europeanization and Domestic Change. Ithaca and London: Cornell University Press, 1–20.

Rucht, D. 2001. „Lobbying or Protest? Strategies to Influence EU Environmental Policies.“ In: D. Imig, S. Tarrow (eds.) Contentious Europeans. Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, 125–142.

Schimmelfennig, F. 2002. „Introduction: The Impact of International Organizations on the Central and East European States – Conceptual and Theoretical Issues.“ In: R. Linden (ed.) Norms and Nannies. The Impact of International Organizations on the Central and East European States. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, 1–29.

Sikkink, K. 2005. „Patterns of Dynamic Multilevel Governance and the Insider-Outsider Coalition.“ In: D. della Porta, S. Tarrow (eds.) Transnational Protest and Global Activism.

Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 151–173.

Tarrow, S. 2004. „‘Center-Periphery Alignments and Political Contention in Late-Modern Europe’.“ In: Ch. Ansell, G. di Palma (eds.) Restructuring Territoriality: Europe and the United States Compared. Cambridge: Cambridge University Press, 45–64. https://doi.org/10.1017/CBO9780511617072.004

Tarrow, S. 2005. The New Transnational Activism. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511791055

Tilly, Ch.; Tarrow, S. 2007. Contentious Politics. Boulder, London: Paradigm Publishers.

Vráblíková, K. 2007. „Jak zkoumat sociální hnutí? Aktivismus ženských skupin v ČR.“ Politologický časopis (v tisku).

https://doi.org/10.5817/SOC2007-3-107


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The Europeanization of social movements in the Czech Republic: The EU and local women’s groups
Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková
Communist and Post-Communist Studies  ročník: 43,  číslo: 2,  první strana: 209,  rok: 2010  
https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2010.03.003