Dopad procesu europeizace na vzdělávání a vzdělávací politiku České republiky

Leona Šteigrová

Abstrakt

Článek se zabývá otázkami procesu europeizace a jeho dopadu na vzdělávací politiku v ČR. Na počátku se čtenář seznámí s teoretickým kontextem procesu europeizace – zejména z hlediska jeho definice jako procesu vytváření institucí a interakcí mezi národní (případně regionální a lokální) a evropskou úrovní. Posléze je pozornost věnována hlavním aspektům vzdělávací politiky na národní úrovni a rozvoji této politiky v kontextu evropské spolupráce. Hlavní část studie je zaměřena na vývoj a dopad dvou procesů – Boloňského procesu a vlivu Evropské unie a jejích struktur na odpovědné instituce a vzdělávací politiku v ČR. Ačkoli je z hlediska Evropské unie vzdělávací politika plně v kompetenci národních států, dopad evropské integrace je zde významný.

Klíčová slova

vzdělávání; vzdělávací politika; evropská spolupráce; europeizace; Lisabonská strategie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Börzel, T. A. 2002. States and Regions in the EU: Institutional Adaptation in Germany and Spain. Cambridge: Cambridge University Press.

Dančák, B.; Fiala, P.; Hloušek, V. 2005. Evropeizace: nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Featherstone, K.; Radaelli, C. M. (eds.) 2003. The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.

Dočkal, V.; Fiala, P.; Kaniok, P.; Pitrová, M. (eds.) 2006. Česká politika v Evropské unii: Evropský integrační proces a zájmy České republiky. MU Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Knill, Ch. 2001. Europeanisation of National Administrations: Patterns of Institutional Change and Persistence. Cambridge: Cambridge University Press.

Lippert, B.; Umbach, G. 2005. The Pressure of Europeanisation: From Post-Communist State Administrations to Normal Players in the EU Systém. Institut für Europäische Politik, Europäische Schriften 82, Baden-Baden: NOMOS.

Trubek, D. M.; Cottrell, P.; Nance, M. 2005. „Soft Law,“ „Hard Law,“ and European Integration: Toward a Theory of Hybridity. In J. Monnet Working Paper 02/05. New York: New York University.