Jednota, či rozmanitost? Kulturní cíle evropské audiovizuální politiky a jejich aplikace v prostředí české televizní scény

Václav Štětka

Abstrakt

Tato stať zkoumá kulturní předpoklady a cíle evropské audiovizuální politiky, reprezentované především Směrnicí č. 89/552/EHS o Televizi bez hranic, a praktické výsledky této politiky v prostředí české televizní krajiny. V první části autor stručně rekapituluje přítomnost a charakter kulturních cílů ve vývoji evropské vysílací legislativy. Následně se zaměřuje na prezentaci a kritické zhodnocení dosavadních výsledků politiky programových kvót, obsažené v článcích 4 a 5 uvedené Směrnice, napříč státy EU. Druhá část statě je věnována empirické případové studii implementace Směrnice o Televizi bez hranic do české mediální legislativy, přičemž si všímá zejména otázky, do jaké míry české televizní stanice naplňují kvóty na evropskou a nezávislou produkci. V závěrečné části je krátce diskutován aktuální proces přípravy nové Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, opět s důrazem na její kulturně-politické aspekty a vztah k existujícím koncepcím evropské kultury a identity.

Klíčová slova

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách; kulturní cíle; evropská audiovizuální politika; evropská identita; Televize bez hranic; jednota v rozmanitosti

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bowman, J. 2006. „The European Union Democratic Deficit: Federalists, Skeptics, and Revisionists.“ European Journal of Political Theory, vol. 5 (2): 191–212. https://doi.org/10.1177/1474885106061606

Bruter, M. 2003. „Winning Hearts and Minds for Europe: The Impact of News and Symbols on Civic and Cultural European Identity.“ Comparative political studies, Vol. 36 (10): 1148–1179. https://doi.org/10.1177/0010414003257609

Collins, R. 2002. Media and Identity in Contemporary Europe: Consequences of Global Convergence . Bristol: Intellect.

Dayan, D.; Katz, E. 1992. Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge: Harvard University Press.

De Bens, E.; de Smaele, H. 2001. „The Inflow of American Television Fiction on European Broadcasting Channels Revisited.“ European Journal of Communication, Vol. 16 (1): 51–76. https://doi.org/10.1177/0267323101016001003

Delanty, G.; Rumford, Ch. 2005. Rethinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanization. London and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203640050

Delanty, G. 2000. Citizenship in a Global Age. Society, Culture, Politics. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.

Downey, J.; Koenig, T. 2006. „Is There a European Public Sphere? The Berlusconi-Schulz Case.“ European Journal of Communication 21 (3): 165–187. https://doi.org/10.1177/0267323105064044

Eriksen, E. O. 2005. „An Emerging European Public Spere.“ European Journal of Social Theory 8 (3): 341–363. https://doi.org/10.1177/1368431005054798

European Audiovisual Observatory. 2005. Yearbook 2005. Film, Television, Video and Multimedia in Europe, Vol.( 5): Television Channels- Programme Production and Distribution . Strasbourg: European Audiovisual Observatory.

Evropská unie. 1988. Conclusions of the Presidency, European Council, 2 and 3 December. Brussels: European Council.

Evropská unie. 1997a. Treaty of Amsterdam amending Treaty on European Union Establishing the European Communities and Certain Related Acts, signed at Amsterdam, 2 October. Brussels: European Council.

Evropská unie. 1997b. Directive 97/36/EC amending the 1989 ‘Television without Frontiers’ Directive, OJ L 202, 30 July. Brussels: European Commission.

Evropská unie. 2006b. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Seventh communication on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC „Television without Frontiers“, as amended by Directive 97/36/EC, for the period 2003–2004, 14 August. Brussels: European Commission.

Evropská unie. 1989. Směrnice Rady ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (89/552/EHS). Brusel: Evropská komise.

Evropská unie. 1992. Smlouva o Evropské unii (92/C 191/01). Brussels: European Council.

Evropská unie. 2005. Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (předložená Komisí). Brusel: Evropská komise.

Fiala, P. 2007. Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal.

Chalaby, J. 2002. „Transnational Television in Europe: The Role of Pan-European Channels.“ European Journal of Communication, Vol. 17 (2): 183–203. https://doi.org/10.1177/0267323102017002692

Chalaby, J. 2006. „American Cultural Primacy in a New Media Order: A European Perspective.“ International Communication Gazette, Vol. 68, s. 33–53. https://doi.org/10.1177/1748048506060114

Kevin, D. 2003. Europe in the Media. Florence: Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410607331

Levy, D. A. L. 2001. Europe’s Digital Revolution. Broadcasting Regulation, the EU and the Nation State. London and New York: Routledge.

Machill, M.; Beiler, M.; Fischer, C. 2006. „Europe-Topics in Europe’s Media: The Debate about the European Public Sphere: A Meta-Analysis of Media Content Analysis.“ European Journal of Communication, Vol. 21 (1): 57–88. https://doi.org/10.1177/0267323106060989

Moran, A.; Keane, M. (eds.) 2003. Television across Asia: Television Industries, Programme Formats and Globalisation. RoutledgeCurzon: London.

Murdock, G. 2000. „Digital Futures: European Television in the Age of Convergence.“ In J. Wieten, G. Murdock, P. Dahlgren (eds.) Television Across Europe: A Comparative Introduction. Sage: London.

O’Connell, S. P. 1996. „Television Without Frontier: The European Union’s Continuing Struggle for Cultural Survival.“ Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 28, (2): 501–530.

Peter, J.; de Vreese, C. H. 2004. „In Search of Europe. A Cross-National Comparative Study of the European Union in National Television News.“ Harvard Journal of Press/ Politics, Vol. 9 (4): 3–24. https://doi.org/10.1177/1081180X04270597

Sassatelli, M. 2002. „Imagined Europe. The Shaping of a European Cultural Identity through EU Cultural Policy.“ European Journal of Social Theory, Vol. 5(4): 435–451. https://doi.org/10.1177/136843102760513848

Schlesinger, P.; Fossum, E. J. 2005. „The European Union and the Public Sphere: A Communicative Space in the Making?“ Paper presented at the Concluding Conference of the CITADEL Project Law and Democracy in Europe’s Post-National Constellation, September 2005, Firenze, Italy, s. 22–24.

Schlesinger, P. 1991. Media, State and Nation: Political Violence and Collective Identities. London: Sage.

Schlesinger, P. 1997. „From Cultural Defense to Political Culture: Media, Politics and Collective Identity in the European Union.“ Media, Culture & Society, Vol. 19, s. 369 – 391. https://doi.org/10.1177/016344397019003005

Silj, A. 1989. East of „Dallas“: The European Challenge to American Television. British Film Institute.

Štětka, V. 2003 „Evropa na obrazovkách: Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity.“ In V. Štětka, J. Volek (eds.) Média a realita 04. Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU Brno. Brno: Masarykova univerzita.

Trenz, H. J. 2004. „Media Coverage on European Governance: Exploring the European Public Sphere in National Quality Newspapers.“ European Journal of Communication, Vol. 19 (3): 291–319. https://doi.org/10.1177/0267323104045257

Tunstal, J.; Machin, D. 1999. The Anglo-American Media Connection. Oxford: Oxford University Press.

Van Steeg, M. 2002. „Rethinking the Conditions for a Public Sphere in the European Union.“ European Journal of Social Tudory, Vol. 5 (4): 499–519. https://doi.org/10.1177/136843102760513884

Waisbord, S. 2004. „McTV: Understanding the Global Popularity of Television Formats.“ Television and New Media, Vol. 5, s. 359–383. https://doi.org/10.1177/1527476404268922

Wheeler, M. 2004. „Supranational Regulation, Television and the European Union.“ European Journal of Communication, Vol. 19 (3): 349–369. https://doi.org/10.1177/0267323104045263

https://doi.org/10.5817/SOC2007-3-61