Paradoxy sociálního a politického působení náboženství v "sekularizované" Evropě

Zdeněk R. Nešpor

Abstrakt

V souvislosti s rozšiřováním EU směrem na východ, problematikou (především muslimské) imigrace i současnými „kulturními válkami“ se objevují tendence vymezit EU jako náboženský nebo postnáboženský klub. Podle známého paradoxu J. Beckforda jsou hranice sekulární Evropy čím dál víc definovány v náboženských termínech. Americký sociolog J. Casanova sice soudí, že západní Evropa už dávno není křesťanskou oblastí, nicméně postkřesťanské odmítání desekularizovaných forem víry z ní přece jen dělá důležitý prvek veřejné sféry. Studie se zaměřuje na problematiku konstrukce negativních náboženských hranic „Evropy“ (proti netradičním náboženským skupinám, především muslimům) a na popis aktivity náboženských organizací v procesu evropeizace a v praktické transnacionální politice. Zde je důležitý nejen katolický pokus „přivlastnit si“ projekt EU, diskuse o preambuli Evropské ústavy a podobně, nýbrž i široce vnímané snahy Jana Pavla II. o poskytnutí „morálního základu“ politickému a ekonomickému jednání, nebo naopak praktické souručenství křesťanských politických stran a „vývoz“ katolických duchovních z Polska.

Klíčová slova

islám v Evropě; post-křesťanství; náboženství v Evropě; náboženská identita; sekularizace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beckford, J. A. 1994. „Final Reflections.“ In J. Fulton, P. Gee (eds.) Religion in Contemporary Europe. Lewiston: E. Mellen, s. 160–167.

Berger, P. L. 1997. Vzdálená sláva: hledání víry ve věku lehkověrnosti. Brno: Barrister & Principal.

Berger, P. L. (ed.). 1999. The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. Washington a Grand Rapids: EPPC a W. B. Eardmans.

Bruce, S. 2002. God Is Dead. Secularization in the West. Oxford: Blackwell.

Byrnes, T. A. 2006. „Transnational Religion and Europeanization.“ In T. A. Byrnes, P. J. Katzenstein (eds.) Religion in an Expanding Europe. Cambridge: Cambridge University Press, s. 283–305. https://doi.org/10.1017/CBO9780511491917.012

Castells, M. 2002. „The Construction of European Identity.“ In M. J. Rodrigues (ed.) The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion. Cheltenham: E. Edgar, s. 232–241.

Daniel, W. L. 2006. The Orthodox Church and Civil Society in Russia. College Station: Texas University Press.

Davie, G. 1994. Religion in Britain since 1945. Believing without Belonging. Oxford: Blackwell.

Davie, G. 2000. Religion in Europe: A Memory Mutates. Oxford: Oxford University Press.

Casanova, J. 2004. „Der Ort der Religion im säkularen Europa.“ Transit, Europäische Revue, (27): 86–106.

Casanova, J. 2005. „Naděje a úskalí veřejného náboženství.“ In J. Hanuš, J. Vybíral (eds.)

Evropa a její duchovní tvář: eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK, s. 83–103.

Echikson, W. 1990. Lighting the Night. Revolution in Eastern Europe. New York: Morrow.

Gauchet, M. 2004. Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné. Brno: CDK.

Hakan, M. Y. 2006. „Islam and Europeanization in Turkish-Muslim Socio-Political Movements.“ In T. A. Byrnes, P. J. Katzenstein (eds.) Religion in an Expanding Europe. Cambridge: Cambridge University Press, s. 238–347.

Hehir, J. B. 2006. „The Old Church and the New Europe. Charting the Changes.“ In T. A. Byrnes, P. J. Katzenstein (eds.) Religion in an Expanding Europe. Cambridge: Cambridge University Press, s. 93–116. https://doi.org/10.1017/CBO9780511491917.005

Hervieu-Léger, D. 1999. La Pélerin et le converti. La Religion en mouvement. Paris: Flammarion.

Hervieu-Léger, D. 2000. Religion as a Chain of Memory. New Brunswick: Rutgers University Press.

Huntington, S. P. 1997. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Touchstone.

Juergensmeyer, M. 2007. Teror v mysli Boží: globální vzestup náboženského násilí. Brno: CDK .

Kepel, G. 1996. Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Brno: Atlantis .

Kepel, G. 2006. Válka v srdci islámu. Praha: Karolinum.

Maier, H. 2005. „Církev a stát v budoucí Evropě.“ In J. Hanuš, J. Vybíral (eds.) Evropa a její duchovní tvář: eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK, s. 161–176.

Milner, S. 1999. „Trade Unions.“ In M. Cook, G. Davie (eds.) Modern France: Society in Transition. London: Routledge, s.132–150.

Nešpor, Z. R. 2006. „Proměny socioekonomických hodnot v důsledku migračních procesů.“ In Z. R. Nešpor, J. Večerník (eds.) Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České relubliky do Evropské unie. Praha: SOU AV ČR, s. 183–196.

Nešpor, Z. R. 2007. „Opium notně vyčichlé? Náboženské procesy pozdní moderny v západní a východní Evropě.“ Soudobé dějiny 14, 2–3 (v tisku).

Pantel, M. 1999. „Unity-in-Diversity. Cultural Policy and EU Legitimacy.“ In T. Banchoff, M. P. Smith (eds.) Legitimacy and the European Union: The Contested Polity. New York: Routledge 1999, s. 46–65.

Richardson, J. T.; Introvigne, M. 2001. „’Brainwashing’ Theories in European Parliamentary and Administrative Reports on ‘Sects’ and ‘Cults’.“ Journal for the Scientific Study of Religion, 40 (2): 143–168. https://doi.org/10.1111/0021-8294.00046

Robbers, G. (ed.) 2002. Stát a církev v zemích EU. Praha: Academia.

Shore, Chris. 1996. „Transcending the National State? The European Commission and the (Re-)Discovery of Europe.“ Journal of Historical Sociology 9, 1996, 4: 473–496. https://doi.org/10.1111/j.1467-6443.1996.tb00108.x

Schulze, Hagen. 2003. Stát a národ v evropských dějinách. Praha: NLN.

Soper, J. Ch.; Fetzer, J. 2002. „Religion and Politics in a Secular Europe.“ In T. G. Jelen, C. Wilcox (eds.) Religion and Politics in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, s. 169–191. https://doi.org/10.1017/CBO9780511814402.009

Tibi, B. 2002. Islamische Zuwanderung. Die gescheiterte Integration. München: DVA.

Uherek, Z. 2005. „Migrace a formy soužití v cílových prostorech.“ In T. Hirt, M. Jakoubek (eds.) Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: antropologická perspektiva. Plzeň: A. Čeněk, s. 258–274.

Tížik, M. 2006. K sociologii novej religiozity: podoby zmeny náboženského života v 20. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského.

Vlachová, K.; Řeháková, B. 2004. „Národ, kulturní identita a národní hrdost v Evropě.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 40 (4): 489–508.

Weigel, G. 2005. „Evropský problém.“ In J. Hanuš, J. Vybíral (eds.) Evropa a její duchovní tvář: eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK, s. 286–301.

Willaime, J. P. 1996. „Laïcité et religion en France.“ In G. Davie, D. Hervieu-Léger (eds.) Identités religieuses en Europe. Paris: La Découverte, s. 153–171.

https://doi.org/10.5817/SOC2007-3-17


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Three European Sociologies of Religion: Beyond the Usual Agenda of the Discipline
Zdeněk R. Nešpor
Czech Sociological Review  ročník: 44,  číslo: 3,  první strana: 557,  rok: 2008  
https://doi.org/10.13060/00380288.2008.44.3.06