Věkové normy v sociologické perspektivě

Lucie Vidovićová, Eva Gregorová

Abstrakt

Příspěvek vychází z projektu „Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti pro českou společnost“ a zamýšlí se nad pojetím a tematizací věkových norem v českém socio-kulturním prostředí. Stať je uvedena přehledem teorie věkových norem, jejich definic a měření a následně mapuje základní diskusi v oboru. V empirické části využíváme data z 31 kvalitativních, polo-strukturovaných rozhovorů, které se zaměřovaly na reflexi věku, věkových norem a věkově ukotvených událostí v průběhu životního cyklu komunikačních partnerů v různém (chronologickém) věku, připadajícím různým kohortám a generacím. Na třech typech věkových norem – implicitních, formálních a reprodukčních – ilustrujeme variabilitu sankcí provázejících jejich porušení a nabízíme k diskusi otázku využití kohortního přístupu k dalšímu zkoumání věkových norem jako významných prvků sociální struktury.

Klíčová slova

věk; věkové normy; věkové hranice; kohorta; normativní sankce

Plný Text: