První generace lokálních a regionálních politických lídrů

Dan Ryšavý

Abstrakt

Text se věnuje otázce identifikace prvních generací lokálních a regionálních politiků v České republice po roce 1989. Krátce přibližuje proměny politických a ekonomických elit a poté věnuje zvláštní pozornost ustavení, personálnímu složení a dalším charakteristikám prvních lokálních politiků. Specifičnost první generace místních lídrů spočívá v nutnosti naučit se vykonávat množství rolí spojených s obnovenými institucemi místní samosprávy. S nástupem nové generace lze očekávat rostoucí propast mezi názory a postoji lokálních politiků na jedné a občanů na druhé straně. První regionální lídři se vyznačují osobní zkušeností z předchozích funkcí v místní politice. Vykazují relativně vysokou míru interpersonální a institucionální důvěry, mají rovněž vysoké sebevědomí. Etablovaní členové regionální elity se začínají prosazovat ve špičkách politických stran, před lokální politiky staví otázku větší politizace. Otevřeným tématem zůstává postavení regionálních reprezentací v širším, evropském měřítku.

Klíčová slova

generace; politická elita; političtí vůdci; proces učení; místní samospráva; regionální samospráva; Česká republika

Plný Text: