Potenciál a limity městského prostoru

Michaela Šuleřová

Abstrakt

Cílem článku je představit dvojí rovinu diskusi o kvalitě města. První část prozkoumává možnosti města pro utváření socialit a veřejnosti, stejně jako možnosti pro ukotvování identit či tvůrčí rozvoj města jako celku. Nezbytná podmínka pro tento potenciál leží ve městě jako otevřeném systému, který dovoluje volné a neomezující potkávání lidí. Druhá část klade tuto vizi do kontrastu s aktuálními diskusemi o současném městě a jeho socio-prostorové struktuře. Město v nich vystupuje jako rozdělené do izolovaných a navzájem nekomunikujících částí, což vede také k izolování a rozdělování jeho obyvatel. Jiný důležitý aspekt tvoří strach, který městské obyvatele odrazuje od vzájemných interakcí.

Klíčová slova

město; otevřený systém; polarizace; veřejnost; veřejný prostor; segregace; socio-prostorová struktura

Plný Text: