Potenciál a limity městského prostoru

Michaela Šuleřová

Abstrakt

Cílem článku je představit dvojí rovinu diskusi o kvalitě města. První část prozkoumává možnosti města pro utváření socialit a veřejnosti, stejně jako možnosti pro ukotvování identit či tvůrčí rozvoj města jako celku. Nezbytná podmínka pro tento potenciál leží ve městě jako otevřeném systému, který dovoluje volné a neomezující potkávání lidí. Druhá část klade tuto vizi do kontrastu s aktuálními diskusemi o současném městě a jeho socio-prostorové struktuře. Město v nich vystupuje jako rozdělené do izolovaných a navzájem nekomunikujících částí, což vede také k izolování a rozdělování jeho obyvatel. Jiný důležitý aspekt tvoří strach, který městské obyvatele odrazuje od vzájemných interakcí.

Klíčová slova

město; otevřený systém; polarizace; veřejnost; veřejný prostor; segregace; socio-prostorová struktura

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Amin, A.; Graham, S. 1997. The Ordinary City. Royal Geographical Society. Transactions of the Institute of British Geographers. 22: 411-429. https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.1997.00411.x

Arendt, H. 1959. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.

Bauman, Z. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON.

Bauman, Z. 1999. Globalizace (Důsledky pro člověka). Praha: Mladá fronta.

Bauman, Z.. 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.

Bauman, Z. 2004. New Frontiers and Universal Values. Centre of Contemporary Culture of Barcelona, Barcelona.

Bech, H. 1998. „Citysex: Representing Lust in Public.“ Theory, Culture & Society, 15: 215–241. https://doi.org/10.1177/0263276498015003010

Borja, J. 1998. „Citizenship and Public Space.“ In Ciutat real, ciutat ideal. Signifi cat i funció a l’espai urbà modern [Real City, Ideal City. Signifi cation and Function in Modern Space], Urbanitats, No. 7, Centre of Contemporary Culture of Barcelona, Barcelona.

Burjanek, A. 1997. „Segregace.“ Sociologický časopis, 33 (4): 423–434.

Byrne, D. 1999. Social Exclusion. Buckingham: Open University Press.

Byrne, D. 2001. Understanding the Urban. Basingstoke: Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-137-18512-9

Castells , M. 1988 [2002]. „Social Movements and Urban Culture.“ In I. Susser (ed.) The Castell’s Reader on Cities and Social Theory. Malden: Blackwell Publishers, s. 176–239.

Castells, M. 1989 [2002]. „The City in the Information Age. The Informational Mode of Development and the Restructuring of Capitalism. Information Technology, the Restructuring of Capital-Labor Relationships, and the Rise of the Dual City.“ In I. Susser (ed.) The Castell’s Reader on Cities and Social Theory. Malden: Blackwell Publishers, s. 255–360.

Castells , M. 1996 [2002]. „The Space of Flows.“ In I. Susser (ed.) The Castell’s Reader on Cities and Social Theory. Malden: Blackwell Publishers, s. 316–383.

Castells , M. 1993. „European Cities, the Informational Society, and the Global Economy.“ In L. Deben, W. Heinemeijer, D. van der Vart (eds. ). Understanding Amsterdam. Amsterdam: Het Spinhus, s.7-12.

Castells, M. 1998. „Public Space in the Information Society.“ In Ciutat real, ciutat ideal. Signifi - cat i funció a l’espai urbà modern [Real City, Ideal City. Signifi cation and Function in Modern Space], Urbanitats No. 7, Centre of Contemporary Culture of Barcelona, Barcelona.

Coleman, R.; Sim, J. 2000. „ ,You’ll never walk alone‘: CCTV Surveillance, Order and Neo-liberal Rule in Liverpool City Centre“. The British Journal of Sociology, 51 (4): 623–639. https://doi.org/10.1080/00071310020015299

Cybriwsky, R. 1999. „Changing Patterns of Urban Public Space. Observations and Assessments from the Tokyo and New York Metropolitan Areas.“ Cities, 4: 223–231. https://doi.org/10.1016/S0264-2751(99)00021-9

Davis, M. 1990. City of Quartz. Excavating the Future in Los Angeles. New York: Vintage.

Dear, M.; Flusty , S. 1999. „The Postmodern Urban Condition.“ In M. Featherstone, S. Lash, (eds.) Spaces of Culture. City, Nation, World. London: Sage.

Esser, J.; Hirsch, J. 1997. „The Crisis of Fordism and the Dimensions of a ‚Post-Fordist‘ Regional and Urban Structure.“ In A. Amin (ed.) Post-Fordism: A Reader. Malden: Blackwell Publishers, s. 71–97. https://doi.org/10.1002/9780470712726.ch3

Featherstone, M.; Lash, S. 1999. Spaces of Culture. London: Sage.

Giddens, A. 1998. Důsledky modernity. Praha: SLON.

Goffman, E. 1971. Relations in Public: Microstudies of the Public Order. New York: Basic Books.

Goss, J. 1996. „The Magic of the Mall: An Analysis of Form, Function, and Meaning in the Contemporary Retail Built Enviroment.“ In A. D. King (ed.) Re-presenting the City: Ethnicity, Capital and Culture in 21. Century Metropolis. New York: New York University Press, s. 265–284.

Habermas, J. 2000. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofi a.

Hall, P. 1998. Cities in Civilization: Culture, Innovation, and Urban Order. London: Phoenix Books.

Hamnett, C. 1998. „Social Polarization, Economic Restructuring and Welfare State Regimes.“ In S. Musterd, W. Ostendorf (eds.) Urban Segregation and the Welfare State: Inequality and Exclusion in Western Cities. London: Routledge.

Hannigan, J. A 1995. „The Postmodern City: A New Urbanization.“ Current Sociology, 43 (1): 151–217. https://doi.org/10.1177/001139295043001011

Harvey, D. 1990. The Condition of Postmodernity. Malden: Blackwell Publishers.

Christopherson, S. 1997. „The Fortress City: Privatized Spaces, Consumer Citizenship.“ In A. Amin (ed.) Post-Fordism: A Reader. Malden: Blackwell Publishers, s. 409–427. https://doi.org/10.1002/9780470712726.ch14

Jacobs, J. 1972. The Death and Life of Great American Cities. Harmondsworth: Penguin.

Kazig , R.; Müller , A.; Wiegandt, C. 2003. „Öffentlicher Raum in Europa und den USA.“ Informationen zur Raumentwicklung, 1/2: 91–106.

Koolhaas, R. 2004. Content. Köln: Taschen.

Lash, S.; Urry, J. 1996. Economies of Signs and Space. London: Sage.

Marcuse, P.; van Kempen , R.(eds.) 2000. Globalizing Cities. A New Spatial Order? Oxford: Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470712887

Marcuse, P. 1997. „The Ghetto of Exclusion and the Fortifi ed Enclave.“ American Behavioral Scientist, 41 (3): 311–326. https://doi.org/10.1177/0002764297041003004

Mongin, O. 2003. Les conditions de l’urbain: à propos de l’espace public et de la politique. Centre of Contemporary Culture of Barcelona, Barcelona.

Musil , J. 1967. Sociologie soudobého města. Praha: Nakladatelství Svoboda.

Musil , J. 2002. „Co je urbanizace.“ In J. Musil, P. Horská (eds.). Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, s. 7–35.

Portzamparc, C. de. 2003. „Age III, la ville ouverte.“ Revue Urbanism, No 351: 18–25.

Putnam, R. 2001. Bowling Alone. New York: Touchstone Book. https://doi.org/10.1145/358916.361990

Sassen, S. 2001. The Global City. New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Presss. https://doi.org/10.1515/9781400847488

Sassen, S. 2002. „Introduction. Locating Cities on Global Circuits.“ In S. Sassen (ed.) Global Networks, Linked Cities. London: Routledge, s. 1–39. https://doi.org/10.1177/095624780201400102

Savage, M.; Warde A.; Ward, K. 2003. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. Basingstoke: Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-137-07810-0

Sennett, R. 1978. The Fall of Public Man. New York: Vintage Books.

Sennett, R. 1992. The Conscience of the Eye. The Design and Social Life of Cities. W. W. Norton.

Sennett, R. 1999. „Growth and Failure: The New Political Economy and its Culture.“ In M. Featherstone, S. Lash (eds.) Spaces of Culture. City, nation, world. London: Sage, s. 14–26.

Sennett, R. 2004. The Resurgent City. The City as an Open System. London School of Economics, Leverhume International Symposium.

Short, J. R. 1997. The Urban Order: An Introduction to Cities, Culture, and Power. Malden: Blackwell Publishers.

Simmel, G. 1971. „The Metropolis and Mental Life.“ In On Individuality and Social Forms: Selected Writings. Chicago: University of Chicago Press, s. 323–358.

Simmel, G. 1997a. „The Sociology of Space.“ In D. Frisby, M. Featherstone (eds.) Simmel on Culture: Selected Writings. London: SAGE Publications.

Simmel, G. 1997b. „The Bridge and Door.“ In D. Frisby, M. Featherstone (eds.) Simmel on Culture: Selected Writings. London: SAGE Publications.

Slater, D.1997. Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity Press.

Soja, E., W. 1989. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso.

Susser, I. 2002. The Castell’s Reader on Cities and Social Theory. Malden: Blackwell Publishers.

Thorns, D. C. 2002. Transformation of Cities. Basingstoke: Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-4039-9031-0

Tönnies, F. 1957. Community & Society (Gemeinschaft und Gesellschaft). Charles P. Loomis (ed.), Michigan: Michigan State University Press.

Tonkiss, F. 2005. Space, the City and Social Theory. Cambridge: Polity.

Watson, S. 2006. City Publics: The (Dis)enchantments of Urban Encounters. London: Routledge.

Weiske, Ch. 2003. „Städtische Öffentlichkeiten – ihre Akteure und ihre Räume.“ Informationen zur Raumenentwicklung, 1/2: 20–26.

Wessel, T. 2000. „Social Polarisation and Socioeconomic Segregation in a Welfare State: The Case of Oslo.“ Urban Studies, 37 (11): 1947–1967. https://doi.org/10.1080/713707228

Wilson , W. J. 1990. The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.

Wilson , W. J. 1996. When Work Disappears: The World of the New Urban Poor. New York: Alfred A. Knopf. https://doi.org/10.2307/2152085

Wilson , W. J. 2000. „The State of American Cities.“ In A. Power , W. J. Wilson (eds.) Social Exclusion and the Future of Cities. CASE Paper 35 Centre for Analysis of Social Exclusion, February 2000. London: London School of Economics, s. 21–32.

Young , J. 1999. The Exclusive Society. Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity. London: SAGE Publications.

Zukin, S. 1995. „Disney World: The Power of Facade/the Facade of Power.“ In A. McDowell (ed.) Undoing Place: A Geographical Reader. London: Arnold, s. 284–297.

Zukin, S. 1996. „Space and Symbols in an Age of Decline.“ In A. D. King (ed.) Re-presenting the City: Ethnicity, Capital and Culture in 21. Century Metropolis. New York: New York University Press, s. 43–59. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24439-3_3

Zukin, S. 1995. The Cultures of Cities. Cambridge, MA: Blackwell.

Zukin, S. 1998. „Urban Lifestyles: Diversity and Standardisation in Spaces of Consumption.“ Urban Studies, 35 (5/6): 825–850. https://doi.org/10.1080/0042098984574

https://doi.org/10.5817/SOC2006-2-41


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. 'Towards a Purer City': Problem Localities and Their Inhabitants from the Perspective of Local Authorities
Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Ondřej Hofírek
Czech Sociological Review  ročník: 47,  číslo: 4,  první strana: 633,  rok: 2011  
https://doi.org/10.13060/00380288.2011.47.4.02