Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit

Csaba Szaló

Abstrakt

Tento text sleduje dvojí cíl. Na jedné straně v souladu se současnou kulturně-antropologickou kritikou obecně přijaté představy zakořeněnosti ukazuje, že společenství, ke kterým nás naše kulturní identity vážou, jsou sice zprostředkována místy, ale ta nemusí mít nutně charakter lokálních kultur. Neboli poukazuje na to, že kulturní identity formují naše vztahy k sobě samým a druhým tím, že zvýznamňují naši příslušnost k určitým společenstvím, která však nemusí být nutně společenstvími žité přítomnosti každodennosti. Na straně druhé se zabývá kritikou zakořeněnosti, podle níž jsou pro naši současnost charakterističtí lidé, kteří se identifikují s deteritorializovanými podobami domova. Tuto kritiku prohlubuje tezí, podle níž nemusí mít místa formující kulturní identity nutně podobu (ani deteritorializovaného) domova. Nedomyšleným důsledkem zdůrazňování důležitosti identifikace s deteritorializovanými podobami domova je totiž reprodukce normativní představy, podle níž je původním, normálním a přirozeným místem formování kulturních identit místo mající charakter domova.

Klíčová slova

domov; identita; nomádismus; místo; transnacionalismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ahmed, S. 1999. „Home and Away: Narratives of Migration and Estrangement.“ International Journal of Cultural Studies, 2: 329–347. https://doi.org/10.1177/136787799900200303

Alexander, J. C.; Smith, P. 2005. The Cambridge Companion to Durkheim. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521806725

Anderson, B. 1991. Imagined Communities: Refl ections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Anderson, B. 1994. „Exodus.“ Critical Inquiry, 20: 314–327. https://doi.org/10.1086/448713

Appadurai, A. 1988. „Putting Hierarchy in its Place.“ Cultural Anthropology, 3: 36–49. https://doi.org/10.1525/can.1988.3.1.02a00040

Appadurai, A. 1997a. „Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy.“ In Modernity at Large. Cultural Dimension of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 27–47.

Appadurai, A. 1997b. „Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology.“ In Modernity at Large. Cultural Dimension of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 48–65.

Appadurai, A. 1997c. „The Production of Locality.“ In Modernity at Large. Cultural Dimension of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 27–47.

Augé, M. 1995. Non-places: Introduction to the Antropology of Supermodernity. London. Verso.

Bash, L. A kol. 1994. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deteritorialized Nation-States. London: Routledge.

Bauman, Z. 1993. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity.

Bauman, Z. 1999. Globalizace. Praha: Mladá fronta.

Bell, D. S. A. 2003. „Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity.“ British Journal of Sociology, 54: 63–81. https://doi.org/10.1080/0007131032000045905

Berger, P. L.; Luckmann, T. 1996. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.

Brettell, C. 2000. „Theorizing Migration in Anthropology: The Social Construction of Networks, Identitites, Communities and Globalscapes.“ In C. Brettell, J. Hollifi eld (eds.) Migration Theory: Talking Across Disciplines. New York: Routledge, s. 97–135.

Brettell, C. 2003. Anthropology and Migration: Essays on Transnationalism, Ethnicity and Identity. Oxford: Altamira Press.

Brettell, C.; Hollifi eld, J. 2000. „Introduction to Migration Theory: Talking Across Disciplines.“ In C. Brettell, J. Hollifi eld (eds.) Migration Theory: Talking Across Disciplines. New York: Routledge, s. 1–26.

Brubaker, R. 1996. Nationalism Reframed: Nationhood and National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511558764

Castles, S.; Davidson, A. 2000. Citizenship and Migration. Globalization and the Politics of Belonging. London: Macmillan.

Clifford, J. 1988. The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge, Mass: Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9x0h

Clifford, J. 1997a. „Travelling Cultures.“ In Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Mass: Harvard University Press, s. 17–47.

Clifford, J. 1997b. „Diasporas.“ In Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Mass: Harvard University Press, s. 244–277.

Deleuze, G., Guattari, F. 1992. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London: Continuum.

Durkheim, E. 2002. Elementární formy náboženského života. Praha: Oikúmené.

Faist, T. 2000. „Transnationalization in International Migration: Implications for the Study of Citizenship and Culture.“ Ethnic and Racial Studies, 23 (2): 189–222. https://doi.org/10.1080/014198700329024

Foucault, M. 1998. „Nietzsche, Genealogy, History.“ In Aesthetics, Method and Epistemology. London: Penguin, s. 369–391.

Gans, H. 1962. The Urban Villagers. New York: Free Press.

Giddens, A. 1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity.

Glick Schiller, N.; Fouron, G. E. 2001. Georges Woke Up Laughing: Long-Distance Nationalism and the Search for Home. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822383239

Guarnizo, L. E.; Smith, M. P. 1998. „The Locations of Transnationalism.“ In L. Guarnizo, E. Smith, P. Michael (eds.) Transnationalism from Below. New Brunswick. Transaction, s. 3–34.

Guarnizo, L. E. 2001. „On Political Participation of Transnational Migrants: Old Practices and New Trends.“ In G. Gerstle, J. Mollenkopf (eds.) E Pluribus Unum? Contemporary and

Historical Perspectives on Immigrant Political Incorporation. New York: Russell Sage, s. 231–263.

Gupta, A.; Ferguson, J. 1997. „Beyond ,Culture‘: Space, Identity and the Politics of Difference.“ In A. Gupta, J. Ferguson (eds.) Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Durham: Duke University Press, s. 33–51. https://doi.org/10.1215/9780822382089-001

Hannerz, U. 1980. Exploring the City: Inquiries toward an Urban Anthropology. New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/hann91086

Hannerz, U. 1992. Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning. New York: Columbia University Press.

Hannerz, U. 1998. Transnational Connections. London: Routledge.

Heisler, B. S. 2000. „The Sociology of Immigration: From Assimilation to Segmented Integration, From American Experience to the Global Arena.“ In C. Brettell, J. Hollifi eld (eds.) Migration Theory: Talking Across Disciplines. New York: Routledge, s. 77–96.

Kearney, M. 1995. „The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism.“ Annual Review of Anthropology, 24: 547–565. https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.002555

Maffesoli, M. 1996a. The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. London: Sage.

Maffesoli, M. 1996b. The Contemplation of the World. Figures of Community Style. Minneapolis: Minnesota University Press.

Maffesoli, M. 2002. O nomádství: Iniciační toulky. Praha: Prostor.

Malkki, L. H. 1995. „Refugees and Exile: From ,Refugee Studies‘ to the National Order of Things,“ Annual Review of Anthropology, 24: 495–523. https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.002431

Malkki, L. H. 1997. „National Geographic: The Rooting of People and Territorialization of National Identity Among Scholars and Refugees.“ In A. Gupta, J. Ferguson (eds.) Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Durham: Duke University Press, s. 52–74. https://doi.org/10.1215/9780822382089-002

Mallett, S. 2004. „Understanding Home: a Critical Review of Literature.“ The Sociological Review, 52: 62–89. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00442.x

Massey, D. S. A kol. 1998. Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of Millenium. Oxford: Calderon Press.

May, J. 1999. Nomadic Citizenship: The Performance of Citizenship. Minneapolis: Minnesota University Press.

Meyrowitz, J. 1985. No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behaviour. New York: Oxford University Press.

Morley, D.; Robins, K. 1995. Spaces of Identity: Global Media Electronic Landscapes. London: Routledge.

Ricoeur, P. 1992. Oneself as Another. Chicago: Chicago University Press.

Rosaldo, R. 1993. Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis. Boston: Beacon.

Rushdie, S. 1995. Midnight’s Children. London: Vintage.

Schutz, A.; Luckmann, T. 1973. The Structures of the Life-World. Evanston: Northwestern University Press.

Schütz, A. 2004. „A hazatérő (Der Heimkehrer).“ In G. Biczó (ed.) Az idegen: Variációk Simmeltől Derridáig (Cizinec: Variace od Simmela k Derridovi). Debrecen: Csokonai Kiadó, s. 80–91.

Smith, A. D. 1986. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.

https://doi.org/10.5817/SOC2006-1-145


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Pohledy z druhého břehu: transnacionalismus, rituál a sociální změna
David Henig
Sociální studia / Social Studies  ročník: 6,  číslo: 1,  první strana: 175,  rok: 2009  
https://doi.org/10.5817/SOC2009-1-175

2. Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích
Radka Klvaňová
Sociální studia / Social Studies  ročník: 6,  číslo: 1,  první strana: 91,  rok: 2009  
https://doi.org/10.5817/SOC2009-1-91