Diaspora mezi snem a realitou. Znovuobjevená společenství pro transnacionální svět?

Eleonóra Hamar

Abstrakt

Předkládaný text se zaměřuje na doplňování a reinterpretace významu diaspory, tak jak je v několika svých dílech navrhli Jonathan a Daniel Boyarinovi. Texty bratrů Boyarinových stály na samém počátku vzniku tzv. diskurzu o diasporách na počátku 90. let 20. století a byly v mnoha ohledech formativní pro uvažování o diasporách v post-koloniální a kritické sociální teorii. Tento text se na ně soustřeďuje se záměrem představit diskurz, který diasporu hodnotí a interpretuje jako popis i jako model života ve společenství, jenž zároveň umožňuje její teoretické uchopení v souvislosti s dynamicky chápanými intersubjektivně sdílenými identitami.

Klíčová slova

diaspora; genealogie; generace; židovské identity; paměť; transnacionální identity

Plný Text: