Turista a turizmus ako metafory pohybu a pohybu človeka v modernej společnosti. K niektorým vybraným koncepciám sociológie turizmu

Ivan Chorvát

Abstrakt

V současném světe jsme všichni turisty - takové a podobné myšlenky se objevují ve vícero pracích Zygmunta Baumana či Johna Urryho. Michel Maffesoli ve své práci O nomádství píše o návratě pudu bloudění, v důsledku kterého se z každého stává cestovatel neustále hledajíci nějaké „jinde“. I pro mnoho jiných autorů je turista modelem pro moderního člověka obecně (MacCannell) a turismus tím, co ztělesňuje u moderního člověka hledání smyslu a stává se symbolem světa, ve kterém žijeme. V tomto textu se pokusíme reflektovat význam cestování a turismu v současné západní společnosti prostřednictvím koncepcí a teorií, které nám může zprostředkovat sociologie turismu jako v rámci sociologie relativně nová a zatím ne tolik rozšířená disciplína.

Klíčová slova

autenticita; demokratizace cestování; sociologie turismu; turista; pohled turisty; turistický syndrom; cestovatel

Plný Text: