Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky

Michal Nekorjak

Abstrakt

Pracovní migrace z Ukrajiny do České republiky probíhá již patnáct let. Během tohoto období si Ukrajinci vypracovali několik strategií, které jim umožňují přístup na český pracovní trh. Jednou z těchto strategií je participace na organizovaném systému zvaném "klientelismus", která mezi ostatními zaujímá dominantní úlohu. Klientelistický systém lze v termínech moci a výdělku rozdělit do tří stádií. Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí skupiny organizovaného zločinu, na spodku ukrajinští dělníci. Mezi nimi se nachází třetí skupina: takzvaní klienti. Jejich hlavní aktivita spočívá ve zprostředkování. Převádějí peníze mezi mafií a imigranty, fungují jako zprostředkovatelé mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle na trhu práce a v neposlední řadě zajišťují kontakt mezi imigranty a českými i ukrajinskými úřady. Záměrem tohoto textu je daný klientelistický systém popsat, vyložit jeho funkce a důvody, proč existuje právě v této podobě.

Klíčová slova

nelegální migrace; zaměstnávání cizinců; pracovní migrace; imigranti; Ukrajinci

Plný Text: