Uvíznuti v nelegalitě

Daniel Topinka

Abstrakt

Článek se zaměřuje na popis pohybu nelegálních pracovních imigrantů v České republice, přičemž představuje perspektivu a zkušenosti aktérů - nelegálních migrantů. V textu se autor mimo jiné věnuje otázce diverzifikace sociálního prostoru nelegality, v němž nalézá tři významné "shluky". V rámci každého z nich vybral jeden životní příběh nelegálního migranta. V jejich příbězích se zaměřuje na jejich "neviditelný pohyb" a uvádí některé praktiky zneviditelnění.

Klíčová slova

imigrace; nelegální migranti; pracovní migrace; legalita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bade, K. J. 2005. Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí. Praha: NLN.

Baršová, A.; Barša, P. 2005. Přistěhovalectví a liberální stát. Brno: Masarykova univerzita.

Bauman, Z. 1999. Globalizace. Praha: Mladá fronta.

Bauman, Z. 2002. Tekutá modernost. Praha: Mladá fronta.

Berger, P. L; Luckmann, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.

Castles, S. 2000a. Ethnicity and Globalization. London: SAGE Publications.

Castles, S.; Davidson, A. 2000b. Citizenship and Migration. London: Macmillan Press.

Castles, S.; Miller, M. J. 1993. The Age of Migration. New York: The Guilford Press.

Cizinci v České republice 2005. 2005. Praha: Český statistický úřad.

De Genova, N. P. 2002. „Migrant ,Illegality‘ and Deportability in Everyday Life.“ Annual Review of Antropology, Vol. 31: 419–447. Palo Alto: Annual Reviews. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085432

Drbohlav, D.; Janska, E.; Horakova, M. 2005. „Czech Republic.“ In J. Niessen, Y. Schibel, C. Thompson Current Immigration Debates in Europe: a Publication of the European Migration Dialogue. Brussels/Prague: MPG.

Drbohlav, D.; Janská, E. 2004. „Current Ukrainian and Russian Migration to the Czech Republic: Mutual Similarities and Differences.“ In A. Górny, P. Ruspini (eds.) Migration in the New Europe. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Giddens, A. 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon.

Guibernau, M.; Rex, J. 1997. The Ethnicity Reader. Cambridge: Polity Press.

Habermas, J. 2000. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Praha: Filosofi a.

Hayter, T. 2004. Open Borders. London: Pluto Press.

Lesthaeghe, R. (ed.) 2000. Communities and Generations. Brussels: VUB University Press.

Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu. 2006. Praha: Ivan Gabal Analysis & Consulting.

Sociální studia: Sociální exkluze a nové třídy. 2000. Brno: Masarykova univerzita.

Solis, J. 2004. „Narrating and Counternarrating Illegality as an Identity.“ In C. Daiute, C.Lightfoot (eds.) Narrative Analysis. London: SAGE Publications.

Topinka, D. 2006. „The Client’s System in the Czech Labour Market: Brokers, Immigrants and Employers.“ In K. Iglicka (ed.) Immigration Policies and Security. Warszawa: Center for International Relations.

Van Gennep, A. 1996. Přechodové rituály. Praha: NLN.

Weber, M. 1998. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh.

Internetové zdroje:

Černík, J. 2005. Klientský systém jako quasi-feudalismus v Česku. Praha: Multikulturní centrum [online]. Dostupný z: <http://www.migraceonline.cz>

Čižinský, P. 2006. Regularizace nelegální migrace v Evropě. Praha: Multikulturní centrum [online]. Dostupný z: <http://www.migraceonline.cz>

Fedyuk, O. 2006. Ukrajinští pracovní migranti: pohled prizmatem stereotypů. Praha: Multikulturní centrum [online]. Dostupný z: <http://www.migraceonline.cz>

Horáková, M. 2005. Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994–2004. Praha: VÚPSV [online]. Dostupný z: <http://www.vupsv.cz>

Leontiyeva, Y. 2005. Ukrajinci v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR [online]. Dostupný z: <http://www.socioweb.cz>

Livinský, O.; Kočík, R. 2003. Za prací do Česka. Praha: Infoservis společnosti Člověk v tísni při České televizi [online]. Dostupný z: <http://www.infoservis.net>

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (2005–2007). 2005. Praha: Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky. [online]. Dostupný z: <http://www.mvcr.cz/dokument/2005/strategie.pdf>

Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi v České republice. 2005. Praha: IOM [online]. Dostupný z: <http://www.mvcr.cz>

Topinka, D. 2005. Instituce klientelismu na pozadí legality a nelegality. Praha: Multikulturní centrum [online]. Dostupný z: <http://www.migraceonline.cz>

Trávníková, B. 2004. Česká republika a nelegální migrace. Praha: Multikulturní centrum [online]. Dostupný z: <http://www.migraceonline.cz>

Výzkum obchodu s lidmi především za účelem nucené práce. 2005. NTERMUNDIA, o.p.s. [online]. Dostupný z: <http://www.migrace.cz>

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004. 2005. Praha: MVČR [online]. Dostupný z: <http://www.mvcr.cz>

https://doi.org/10.5817/SOC2006-1-73