Uvíznuti v nelegalitě

Daniel Topinka

Abstrakt

Článek se zaměřuje na popis pohybu nelegálních pracovních imigrantů v České republice, přičemž představuje perspektivu a zkušenosti aktérů - nelegálních migrantů. V textu se autor mimo jiné věnuje otázce diverzifikace sociálního prostoru nelegality, v němž nalézá tři významné "shluky". V rámci každého z nich vybral jeden životní příběh nelegálního migranta. V jejich příbězích se zaměřuje na jejich "neviditelný pohyb" a uvádí některé praktiky zneviditelnění.

Klíčová slova

imigrace; nelegální migranti; pracovní migrace; legalita

Plný Text: