Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem

Kateřina Sidiropulu Janků

Abstrakt

Pojem migrace podstupuje v posledních letech proces zmnožování významů. Článek představuje migraci obyvatelstva jednak jako fenomén, jednak jako výzvu ke konceptuálnímu vyrovnání se se zmíněným "stěhováním se zvláštním významem" napříč různými vědními disciplínami. První část článku představuje vedle současných statistik světové migrace také terminologii, která se v politice a vědě používá pro označení migrujících osob. V další části se článek soustředí na relevantní sociálněvědná paradigmata migrace s přihlédnutím k problematice její politické regulace. Jsou zde představena třídící hlediska, která lze na migrační teorie a koncepty aplikovat, stejně jako různé způsoby, jakými se sociální vědy s fenoménem migrace vyrovnávají. Text, byť přehledový, není zcela hodnotově neutrální. K migraci přistupuje spíše jako k intelektuální výzvě promýšlet současné společenské podmínky moderních post-industriálních společností než jako k problému, který má být jednou a provždy vyřešen. Právě neexistence snadných řešení činí moderní migraci přitažlivou; bohužel také pro ideology orientující se na nabídky snadných řešení.

Klíčová slova

Ženevská konvence; nerovnost; moderní státní regulace; vědecké diskurzy o migraci; prostor

Plný Text: