Odluka národa od státu. Reformulované občanství u Castlese a Davidsona

Petr Kouřil

Abstrakt

Na příkladu občanství nám Castles a Davidson ukazují, jak éra globalizované modernity přináší nové podoby starých problémů. Integrace Jiného je pro oslabující národní stát nejen otázkou univerzalistické morálky, ale i čisté nutnosti. Avšak pokud chce být inkluzivním, nespočívá úkol v tom "jak", ale "do čeho" inkludovat. Jeffrey Alexander naznačuje, že v každé společnosti můžeme najít určitou "jádrovou skupinu", klíčovou pro úspěšnou integraci členů "vnějších skupin". V některých ohledech je tato koncepce vskutku inspirující, ale Castles a Davidson tvrdí, že tento singulární model občanství nyní není životaschopný. Univerzalistický požadavek inkluze musí být oddělen od partikularistické představy přináležitosti, jak kulturní, tak sociální.

Klíčová slova

občanství; jádrová skupina; migrace; národní stát

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexander, J. C. 1988. „Core Solidarity, Ethnic Outgroup, and Social Differentiation“. In J. C. Alexander Action and Its Environments. New York: Columbia University Press, s. 78–106.

Parsons, T. 1969. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.