Richard Sennett - Respekt ve světě nerovnosti

Pavel Procházka

Abstrakt

Nová kniha Richarda Sennetta je očekávaným „pokračováním“ jeho úspěšné knihy Corrosion of Character: The Personal Consequence of Work in the New Capitalism, avšak může přinést mnohým čtenářům zklamání. Nenabízí totiž žádné jednoznačné řešení naléhavých problémů současného světa nastíněných v jeho předchozí knize. Nabízet jednoznačné řešení nebo lék ovšem není jejím účelem, není to kniha o praktické politice sociálního státu. Týká se především hledání cesty k politice respektu a zkoumání slepých uliček na této cestě.

Klíčová slova

charakter; třída; nerovnost; levicová politika; respekt; sociální stát

Plný Text: