Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima jeho aktérů

Magdalena Šťovíčková Jantulová

Abstrakt

Tato stať se věnuje profesionalizaci občanského sektoru v ČR a jejímu vlivu na změnu probíhající v kultuře a organizační struktuře neziskových organizací. Konkrétně se jedná o změnu rolí dobrovolníků a celkové uspořádání mocenských vztahů po příchodu nových aktérů – profesionálů – do těchto organizací. Dále je, s využitím integrace organizační teorie a studia dobrovolnictví, potažmo profesionalizace v neziskovém sektoru, věnována pozornost možným změnám, ke kterým dochází v důsledku profesionalizace v oblasti cílů a strategií neziskových organizací: komplexitě, formalizaci a specializaci. K popisu a pochopení procesu profesionalizace a některých z jeho konsekvencí je využito případové studie jedné české ekologické neziskové organizace. Záměrem je doplnit teoretické diskuse o empirická zjištění, jež mohou přinést odpovědi na otázku, „co se děje v neziskovém sektoru“, a to formou rekonstrukce významů, kterými se aktéři dané neziskové organizace řídí a na základě nichž konstruují své jednání.

Klíčová slova

občanský sektor; organizační změna; profesionalizace; mocenská struktura; dobrovolníci

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beckman, S. 1990. „Professionalization: Bordeline Authority and Autonomy in Work.“ In R. T. Burrage (ed.) Professions in Theory and History. Rethinking the Study of theProfessions. New York: Sage Publications.

Bell, D. 1976. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Book.

DiMaggion, P. J., Powell, W. W. 1983. „The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rational in Organizational Fields.“ American Sociological Review, 48, No. 2: 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

Giddens, A. 1990. Důsledky modernity. Praha: Slon.

Horch, H. 1994. „On the Socio-economics of Voluntary Organizations“. Voluntas 5: 219–230. https://doi.org/10.1007/BF02353987

Inghlehart, R.1989. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon.

Marada, R. 2003: „Občanský sektor a organizační identita“ In: C. Szaló, I. Nosál (eds.) Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: IIPS.

Putnam, R. D. et al. 1993. Making Democratic Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7

Seippell, O. 2002. „Volunteers and Professionals in Norwegian Sport Organizations.“ Voluntas 13/3: 253–270. https://doi.org/10.1023/A:1020389409852

Siegrist, H. 1990. „Professionalization as a Process: Patterns, Progression and Discontinuity“ in R. T. Burrage (ed.) Professions in Theory and History. Rethinking the Study of theProfessions. New York: Sage Publications.

Tocqueville, A. de 1992. Demokracie v Americe. Praha: Academia.

Verba, A. 1995. Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge: Harvard University Press.

Vollmer, H. M., Mills, D. L. (eds.) 1966. Professionalization. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Warren, M. E. 2001. Democracy and Association. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Weber, M. 1997. Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá fronta.

https://doi.org/10.5817/SOC2005-1-131


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Nonprofit Management Education in the Czech Republic
Tereza Pospíšilová
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly  ročník: 41,  číslo: 2,  první strana: 325,  rok: 2012  
https://doi.org/10.1177/0899764011420728

2. Paradoxes of Professionalisation among Anti-Corruption Activists in the Czech Republic
Raymond June
Czech Sociological Review  ročník: 43,  číslo: 1,  první strana: 111,  rok: 2007  
https://doi.org/10.13060/00380288.2007.43.1.07