Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců

Andrea Baršová, Pavel Barša

Abstrakt

Článek rozebírá vývoj a útlum multikulturních imigračních politik realizovaných vládami v některých evropských zemích, zvláště ve Velké Británii a Nizozemí. Konstatuje, že posun od multikulturních politik k občanské integraci imigrantů není primárně výrazem pravicové xenofobie, ale spíše liberální reakcí na vzestup protizápadních postojů v některých segmentech imigrantských komunit a sociální problémy jako rostoucí segregace ve městech. Hlavním konfliktem, se kterým se integrační politiky musejí vypořádat, není střet mezi tradiční kulturou imigrantů a moderním životním způsobem evropských národů, ale spíše mezi liberálními institucemi a fundamentalistickými ideologiemi. Článek také reflektuje situaci v České republice, která se od roku 1989 postupně stává imigrační zemí.

Klíčová slova

občanství; integrace; islám; migrace; multikulturalismus

Plný Text: