Česká romská rodina v Anglii a zase zpátky - vymístěni

Kateřina Sidiropulu Janků

Abstrakt

Cílem této stati je popsat dimenze kulturního vymístění, které můžeme pozorovat na případu rodiny českých Romů, která odešla v roce 2000 do Anglie a po několika měsících se vrátila zpět do České republiky. Pokusím se zodpovědět otázku, jak se kvalitativně proměnila situace Romů, kteří z České republiky odešli (a znovu se do ní vrátili), a to z hlediska vymístění jejich kulturní identity. Stať si neklade za cíl přinést zobecnitelnou odpověď na tuto otázku, odpovědí je spíše v osobní a společenské historii zakotvená analýza konkrétních činů konkrétních lidí. Průvodcem na cestě poznání nám bude rodina Balunova. Po představení rodiny se zaměřím na vybrané významné vrstvy zkušenosti jednotlivých členů rodiny, které mají dohromady vytvořit konzistentní obraz kulturního vymístění. V textu se střídají popisné etnografické pasáže s analytickými interpretacemi ve snaze zachovat věrnost rytmu života, tak jak jsem ho ve vyprávění Balunových zaznamenala, stejně jako přinést sociologicky inovativní pohled na zkoumané skutečnosti. Nezbytným doplňkem etnografické sociologie je také několik sebereflexivních autorských poznámek.

Klíčová slova

sociální vyloučení; Romové; migrace obyvatelstva; emigranti; vymístění; etnografická sociologie; rodinná migrace; domov; práce

Plný Text: