Katastrofa a islámské alternativy návratu. Palestinci v Jordánsku

Attila Kovács

Abstrakt

Tato studie se snaží přiblížit několik základních jevů a tendencí provázejících vymístění, a to především na příkladu Palestinců žijících v Jordánsku. Hodlám přitom věnovat zvláštní pozornost rozboru některých názorů a myšlenek představitelů a organizací palestinského radikálního islamismu, a to zejména v podobě, v níž je prezentují hnutí Hamás a Strana islámského osvobození (Hizb at-tahrír al-islámí; SIO). Obě tyto organizace nabízejí určité „islámské“ alternativy řešení problémů, které nastolil fatální zážitek Nakby (Katastrofy) i následný vývoj, ačkoli jejich metody i závěry ohledně eliminace Katastrofy a následného „vymístění“/displacementu se značně liší.

Klíčová slova

Nakba; islámský radikalismus; Jordánsko; Palestinci; uprchlíci

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abu-Amr, Z. 1994. Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.

Ahmad, H. H. 1994. From Religious Salvation to Political Transformation: The Rise of Hamas in Palestinian Society. Jerusalem: PASSIA.

Amandeep, S. 2003. „Islam and Political Violence in the Charter of the Islamic Resistance Movement (Hamas) in Palestine.“ The Review of International Affairs, 3, 1: 1–12. https://doi.org/10.1080/1475355032000227130

Bailey, C. 1984. Jordan’s Palestinian Challenge, 1948–83, Boulder: Westview Press.

al-Barghúthí, Í. 1992. al-Haraka’ l-islámíja’ l-filastiníja wa’n-nizám al-cálamí l-džadíd (Palestinské islámské hnutí a nový světový řád). Al-Quds: PASSIA.

Cooley, J. K. 1973 Green March, Black September: The Story of the Palestinian Arabs. London: Frank Cass.

Flapan, S. 1987. The Birth of Israel. Myths and Realities. New York: Panthenon Books.

Frisch, H. 2003. „Ethnicity or Nationalism? Comparing the Nakba Narrative among Israeli

Arabs and Palestinians in the West Bank and Gaza.“ Israel Affairs, 9, 1/2: 165–184.

al-Hurúb, Ch. 1996. Hamás: al-fikr wa’ l-mumarrasa ’s-sijásíja (Hamás: politické myšlení a praxe). Bajrút: Mu’assas li-dirását filastiníja.

Israeli, R. 2003. „Is Jordan Palestine?“ Israel Affairs, 9, 3: 49–66. https://doi.org/10.1080/13537120412331321523

Khalidi, R. 1997. Palestinian Identity. Construction of Modern National Consciousness. New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/khal92238

Kumaraswami, P. R. 2003. „Israel, Jordan, and the Mash’al Affair.“ Israel Affairs, 9, 3: 111–128. https://doi.org/10.1080/714003517

Melman, Y., Raviv, D. 1998. Behind the Uprising: Israelis, Jordanians, and Palestinians. Westport: Greenwood Press.

Mendel, M. 1992. Židé a Arabové. Dialog idejí a zbraní. Prachatice: Rovina.

Mendel, M. 2000. Náboženství v boji o Palestinu. Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu. Brno: Atlantis.

Mishal, Sh. 1978. West Bank/East Bank. The Palestinians in Jordan 1949–1967. London, New Haven: Yale University Press.

Mishal, Sh., Sela, A. 1997. Hamas: A Behavioral Profile. Tel Aviv: Tel Aviv University – The Tami Steinmetz Center for Peace Research.

Morris, B. 1987. The Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947–1949. Cambridge: Cambridge University Press.

Morris, B. 1988. „Haifa’s Arabs: Dispacement and Concentration, July 1948.“ The Middle East Journal, vol. 42. no. 2: 241–259.

Nevo, J. 2003. „Jordan, the Palestinians and the Al-Aqsa Intifada.“ Civil Wars, 6, 3: 70–85. https://doi.org/10.1080/13698240308402545

Plaskov, A. 1981. The Palestinian Refurgees in Jordan 1948–1957. London: Frank Cass.

Rashad, A. 1993. Hamas Palestinian Politics with an Islamic Hue. Anandale: United Association for Studies and Research.

Sa’di, A. H. 2002. „Catastrophe, Memory and Identity: Al-Nakbaa as a Component of Palestinian Identity“, Israel Studies, 7, 2: 175–198. https://doi.org/10.2979/ISR.2002.7.2.175

Satloff, R. 1999. From Hussein to Abdullah: Jordan in Transition. Washington D. C.: Washington Institute for Near East Policy.

Sawalha, A. 1995. „Identity, Self and the Other Among Palestinian Refugees in East Amman.“ In Amman: ville et societe, Beirut: Ceroc, s. 347–357. https://doi.org/10.4000/books.ifpo.8245

Sayigh, R. 1977. „The Palestinian Identity Among Camp Residents.“ Journal of Palestine Studies, 6, 3: 3–21. https://doi.org/10.2307/2535577

Sayigh, R. 1979. Palestinians: from Peasants to Revolutionaries. London: Zed Books.

Seteney, S. (ed.) 1994. Population Displacement and Resettlement: Development and Conflict in the Middle East. New York: Center for Migration Studies.

Shlaim, A. 1988. Collusion Across the Jordan. Oxford, New York: Oxford University Press.

Tamari, S. 2002. „Narratives of Exile.“ Palestine – Israel Journal of Politics, Economics & Culture, 9, 4: 101–109.

Taji-Farouki, S. 1996. A Fundamentalist Quest. Hizb at-Tahrir and Search for an Islamic Caliphate. London: Grey Seal.

Tessler, M. 1994. A History of the Israeli-Palestinian Conflict. Bloomington: Indiana University Press.

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-171