Katastrofa a islámské alternativy návratu. Palestinci v Jordánsku

Attila Kovács

Abstrakt

Tato studie se snaží přiblížit několik základních jevů a tendencí provázejících vymístění, a to především na příkladu Palestinců žijících v Jordánsku. Hodlám přitom věnovat zvláštní pozornost rozboru některých názorů a myšlenek představitelů a organizací palestinského radikálního islamismu, a to zejména v podobě, v níž je prezentují hnutí Hamás a Strana islámského osvobození (Hizb at-tahrír al-islámí; SIO). Obě tyto organizace nabízejí určité „islámské“ alternativy řešení problémů, které nastolil fatální zážitek Nakby (Katastrofy) i následný vývoj, ačkoli jejich metody i závěry ohledně eliminace Katastrofy a následného „vymístění“/displacementu se značně liší.

Klíčová slova

Nakba; islámský radikalismus; Jordánsko; Palestinci; uprchlíci

Plný Text: