Žádoucí těla, paměť a vymístění

Eva Šlesingerová

Abstrakt

Záměrem článku je analyzovat sociální konstrukci imaginární národní komunity a současně prozkoumat roli vizuálních reprezentací týkajících se "ideálních" sociálních identit. Ilustrační materiál pro tento článek tvoří dokumentární film Leni Riefenstahl Olympia. Článek tvrdí, že politika vizuální reprezentace a obraz zdravého a krásného těla jsou vlivné v diskurzivních praktikách, které ústí do vyloučení a vymístění nežádoucích těl a sociálních identit.

Klíčová slova

ideologie; tělo; paměť; nacismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Asmann, J. 2001. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor.

Bauman, Z. 1995. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press.

Bauman, Z. 1995. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press.

Berger, P., Luckmann, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.

Borges, J. L. 1989. Zrcadlo a maska. Praha: Odeon.

Douglas, M. 1966. Purity and Danger. London: Routledge.

Foucault, M. 1987. Slová a veci. Bratislava: Pravda.

Foucault, M. 1999. Dějiny sexuality. Vůle k vědění. Praha: Herrmann & synové.

Hais, K., Hodek, B. 1997. Velký anglicko-český slovník. Praha: Academia.

Hruška ml., B. 2002. „Šestý život Leni Riefenstahlové: comeback ve stylu dnešní popkultury.“ In L. Riefenstahl Mé paměti, Praha: Prostor, s. 13–16.

Flusser,V. 1994. Za filozofii fotografie. Praha: Hynek.

Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Praha: Slon.

Hall, S., Evans J. (eds.) 1999. Visual Theory: The Reader. London: Sage Publications.

Hall, S. 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications.

Mackenzie, M. 2002. „From Athens to Berlin: The 1936 Olympics and Leni Riefenstahl’s Olympia“. Critical Inquiry: 303–336. https://doi.org/10.1086/374029

McFee, G., Tomlinson, A. 1999. „Riefenstahl’s Olympia: Ideology and Aesthetics in the Shaping of the Aryan Athletic Body.“ In J. A. Mangan (ed.) Shaping the Superman. Fascist Body as Political Icon. London: Frank Cass Publishers, 86–107.

Reichel, P. 2004. Svůdný klam třetí říše. Fascinující a násilná tvář fašismu. Praha: Argo.

Rorty, R. 1980. Philosophy and The Mirror of Nature. Oxford: Blackwell.

Sarasin, P. 2003. Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Sontagová, S. 1997. Nemoc jako metafora, AIDS a jeho metafory. Praha: Mladá fronta.

Sontag, S. 1983 [1974]. „Fascinating Fascism.“ In Susan Sontag Reader, London.

Szaló, C., Nosál, I. (eds.) 2003. Mozaika v rekonstrukci, Brno: MPÚ.

Wildmann, D. 1998. Begehrte Körper. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Winnubst, S. 2004. „Is the Mirror Racist? Interrogating the Space of Whiteness.“ In Philosophy & Social Criticism, roč. 30, č. 1: 25–50. https://doi.org/10.1177/0191453704039397

White, H. 1998. „Historicismus, historie a figurativní obraznost.“ Reflexe (filosofický časopis),

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-93