Žádoucí těla, paměť a vymístění

Eva Šlesingerová

Abstrakt

Záměrem článku je analyzovat sociální konstrukci imaginární národní komunity a současně prozkoumat roli vizuálních reprezentací týkajících se "ideálních" sociálních identit. Ilustrační materiál pro tento článek tvoří dokumentární film Leni Riefenstahl Olympia. Článek tvrdí, že politika vizuální reprezentace a obraz zdravého a krásného těla jsou vlivné v diskurzivních praktikách, které ústí do vyloučení a vymístění nežádoucích těl a sociálních identit.

Klíčová slova

ideologie; tělo; paměť; nacismus

Plný Text: