Imaginárné domoviny: vymiestnenie v tvorbe Salmana Rushdieho

Monika Metyková

Abstrakt

Táto stať pojednáva o špecifickej forme vymiestnenia, exile, v diele anglo-indického spisovateľa Salmana Rushdieho. Rushdie sa zaraďuje medzi predstaviteľov magického realizmu, hlavnými témami jeho beletristickej i esejistickej tvorby sú migrácia, exil, zakorenenosť a preloženosť („translatedness“). Rushdieho prípad v dôsledku kontroverzie, ktorú vyvolal jeho román Satanské verše, znázorňuje nielen reflexiu žitej skúsenosti exilu v beletristickej a esejistickej forme, ale naviac ilustruje to, že „v úsilí mediácie medzi kultúrami, jazykmi a spoločnosťami je vždy prítomné nebezpečenstvo nesprávneho prekladu, zmätku a strachu“.

Klíčová slova

Salman Rushdie; exil; migrace; vykořeněnost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bauman, Z. 1996. „From Pilgrim to Tourist – or A Short History of Identity.“ In S. Hall, P. du Gay (eds.) Questions of Cultural Identity, Londýn: Sage.

Bhabha, H. 1996. „Culture’s-in-Between.“ In S. Hall, P. du Gay (eds.) Questions of Cultural Identity, London: Sage.

Blythe, W. 1995. „Salman Rushdie Goes Home.“ Esquire 122 (6).

Crichton, S. 1995. „Caught Between East and West, Rushdie Keeps On.“ Newsweek 125 (6).

Hall, S. 1999. „Culture, Community, Nation.“ In D. Boswell, J. Evans (eds.) Representing the Nation: A Reader, Londýn: Routledge.

Heaney, S. 1995. The Redress of Poetry: Oxford Lectures. Londýn: Faber & Faber.

Kiberd, D. 1995. Inventing Ireland : The Literature of the Modern Nation. Londýn: Jonathan Cape.

Metyková, M. 2001. „Imaginary Homelands: Exile in Salman Rushdie’s Fiction and Non-Fiction.“ In W. H. Kalaga, T. Rachwał (eds.) Exile:Displacements and Misplacements. Literary and Cultural Theory. Zväzok 11, Frankfurt: Peter Lang.

Robins, K. 1999. „Tradition and Translation: National Culture in Its Global Context.“ In D. Boswell, J. Evans (eds.) Representing the Nation: A Reader, Londýn: Routledge.

Rushdie, S. 1992a. The Satanic Verses. Dover, Delaware : The Consortium.

Rushdie, S. 1992b. Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981–1991. Londýn: Granta Books.

Rushdie, S. 1995a. Shame. Londýn: Vintage.

Rushdie, S. 1995b. East, West. Londýn: Vintage.

Rushdie, S. 1997. Východ, Západ. Praha: Labyrint.

Said, E. 1984. „Reflections on Exile.“ Granta 13.

Simmel, G. 1950. „The Stranger.“ In K. Wolff (ed. a prekl.) The Sociology of Georg Simmel, New York: Free Press.

Spivak, G. 1994. „Bonding in Difference.“ In A. Artega (ed.) An Other Tongue: Nation and Ethnicity in the Linguistic Borderlands, Durham a Londýn : Duke University Press.

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-71