Imaginárné domoviny: vymiestnenie v tvorbe Salmana Rushdieho

Monika Metyková

Abstrakt

Táto stať pojednáva o špecifickej forme vymiestnenia, exile, v diele anglo-indického spisovateľa Salmana Rushdieho. Rushdie sa zaraďuje medzi predstaviteľov magického realizmu, hlavnými témami jeho beletristickej i esejistickej tvorby sú migrácia, exil, zakorenenosť a preloženosť („translatedness“). Rushdieho prípad v dôsledku kontroverzie, ktorú vyvolal jeho román Satanské verše, znázorňuje nielen reflexiu žitej skúsenosti exilu v beletristickej a esejistickej forme, ale naviac ilustruje to, že „v úsilí mediácie medzi kultúrami, jazykmi a spoločnosťami je vždy prítomné nebezpečenstvo nesprávneho prekladu, zmätku a strachu“.

Klíčová slova

Salman Rushdie; exil; migrace; vykořeněnost

Plný Text: