Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis

Csaba Szaló

Abstrakt

Pojem vymístění nám může posloužit jako konceptuální nástroj interpretace souvislostí sociálních a kulturních změn. Vymístění lidských bytostí je vždy provázáno s vymístěním symbolických objektů jejich životního světa. O vymístění symbolických objektů můžeme uvažovat ve smyslu vymístění významů těchto objektů. První část textu načrtává diskurzivní proměnu pojmu vymístění. Další část – pojednání o andělech – nastíní vymístění v podobě přeměny žité přítomnosti symbolických objektů. Třetí část textu objasňuje zmíněnou propletenost/provázanost dvou forem vymístění pomoci interpretačního rámce, jenž pojímá místo ve smyslu existenciálního prostoru lidských bytostí.

Klíčová slova

vymístění; existenciální prostorovost; identita; životní svět; textuální vymístění

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, B. 1998. The Spectre of Comparisons. Nationalism, Southeast Asia and the World. London: Verso.

Anderson, B. 1991. Imagined Communities. London: Verso.

Berger, P. L., Luckmann, T. 1967. The Social Construction of Reality. New York: Anchor.

Bourdieu, P. 1992. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity.

Certeau, M. 2002. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.

Davidson, G. 1967. A Dictionary of Angels, including the Fallen Angels. New York, Free Press.

Deleuze, G., Guattari, F. 1992. A Thousand Plateaus. London: Continuum.

Derrida, J. 1978a. „Freud and the Scene of Writing.“ In Writing and Difference. London: Routledge, s. 196–231.

Derrida, J. 1978b. „Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences.“ In Writing and Difference. London: Routledge, s. 278–294.

Derrida, J. 1981. Positions. Chicago: University of Chicago Press.

Dreyfus, H. L. 1990. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Foucault, M. 1970. The Order of Things: An Archaeology of the Human Science. London: Tavistock.

Foucault, M. 1972. The Archaeology of Knowledge. London: Tavistock.

Foucault, M. 1998. „Nietzsche, Genealogy, History.“ In Aesthetics, Method and Epistemology. London: Penguin, s. 369–392.

Freud, S. 1966. Álomfejtés [Die Traumdeutung]. Budapest: Helikon.

Goldhagen, D. J. 1997. Hitlerovi ochotní katani. Praha: Lidové noviny.

Heidegger, M. 1996. Being and Time. Albany: SUNY Press.

Krupnick, M. (ed.) 1983. Displacement. Derrida and After. Bloomington: Indiana University Press.

Langmuir, E. 1999. Angels. London: National Gallery Publications and Yale University Press.

Le Goff, J., Schmidt, J. C. (eds.) 2002. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad.

Lefebvre, H. 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell.

Lyotard. J. F. 1984. The Postmodern Condition. Manchester: Manchester University Press.

Mendelsohn, D. 2004. „Winged Messages.“ The New York Review of Books 51: 2.

Nora, P. 1989. „Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.“ Representations, 26: 7–25. https://doi.org/10.1525/rep.1989.26.1.99p0274v

Ricoeur, P. 1974. „The Question of the Subject: The Challenge of Semiology.“ In The Conflict of Interpretations. Evanston: Northwestern University Press, s. 236–268.

Rycroft, C. 1972. A Critical Dictionary of Psychoanalysis. London: Penguin.

Schutz, A., Luckmann, T. 1973. The Structures of the Life-World. Evanston: Northwestern University Press.

Spivak, C. G. 1983. „Displacement and the Discourse of Woman.“ In M. Krupnick (ed.) Displacement. Derrida and After. Bloomington: Indiana University Press.

Stites, R. 1996. „Iconoclastic Currents in the Russian Revolution: Destroying and preserving the Past.“ In A. Gleason (ed.) Bolshevik Culture. Bloomington: Indiana University Press. s. 1–24.

Wolin, R. (ed.) 1991. The Heidegger Controversy. A Critical Reader. New York: Columbia University Press.

Wolin, R. 2001. Heidegger’s Children. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas and Herbert Marcuse. Princeton: Princeton University Press.

„angel and demon” 2003. Encyclopædia Britannica. From Encyclopædia Britannica Online, HTML dokument dostupný z: http://0-search.eb.com.oscar.edgewood.edu:80/eb/ article?eu=11721

„saint” 2003. Encyclopædia Britannica. From Encyclopædia Britannica Online, HTML dokument dostupný z: http://0-search.eb.com.oscar.edgewood.edu:80/eb/article?eu=117217

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-27


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. An Individual and a Place, an Individual in a Place, an Individual through a Place
Jaroslav Vávra
Geografie  ročník: 115,  číslo: 4,  první strana: 461,  rok: 2010  
https://doi.org/10.37040/geografie2010115040461