Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis

Csaba Szaló

Abstrakt

Pojem vymístění nám může posloužit jako konceptuální nástroj interpretace souvislostí sociálních a kulturních změn. Vymístění lidských bytostí je vždy provázáno s vymístěním symbolických objektů jejich životního světa. O vymístění symbolických objektů můžeme uvažovat ve smyslu vymístění významů těchto objektů. První část textu načrtává diskurzivní proměnu pojmu vymístění. Další část – pojednání o andělech – nastíní vymístění v podobě přeměny žité přítomnosti symbolických objektů. Třetí část textu objasňuje zmíněnou propletenost/provázanost dvou forem vymístění pomoci interpretačního rámce, jenž pojímá místo ve smyslu existenciálního prostoru lidských bytostí.

Klíčová slova

vymístění; existenciální prostorovost; identita; životní svět; textuální vymístění

Plný Text: