Genderové aspekty displacementu

Gerlinda Šmausová

Abstrakt

Článek se zabývá genderovým aspektem vymístění, který dosud nebyl systematicky pojednán. Proto nabízí přehled různých forem a významů genderu ve vymístění: ženy jako zboží nebo dar, ženy jako oběti násilí a obchodování s lidmi, ženy jako sexuální zdroj. Proměna hraní genderu může často nastat jako důsledek vymístění. A konečně, sexuální touha a gender obecně odhalují subverzivní potenciál tváří v tvář oficiální moci.

Klíčová slova

gender; hraní genderu; sexuální smlouva; obchod se ženami; ženské tělo

Plný Text: