Blížíme se evropské kulturní identitě?

George Schöpflin

Abstrakt

Článek se zaobírá otázkou rozšíření Evropské unie ve vztahu k evropské identitě. Autor diskutuje koncepty národního státu, politické a kulturní identity a vztahuje je k případu Evropské unie, aby demonstroval lišící se odůvodnění stojící v základech konstituce Evropské unie (utvářené hlavně technokratickými a manažerskými metodami) a národních států (kombinujících kulturní a politickou moc). Probírá komplexitu těchto otázek v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie o země střední Evropy a věnuje pozornost synkretické povaze hlasu středoevropských zemí, jehož mohou v Evropské unii užívat.

Klíčová slova

evropská identita; kulturní a politická identita; rozšíření EU; střední Evropa

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bauman, Z. 1994. „After the Patronage State: A Model in Search of Class Interests“ In Ch. Bryant, E. Mokrzycki (eds.) The New Great Transformation. London: Routledge, s. 14–35.

Bauman, Z. 1987. Legislators and Interpreters. Cambridge: Polity.

Boglár, L. 2001. A kultúra arcai: mozaikok a kulturális antropológia köréből. Budapest: Napvilág.

Bókay, A. 2001. Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Budapest: Osiris.

Böröcz, J. (ed.) 2001. Empire’s New Clothes: Unveiling EU Enlargement. [HTML dokument] dostupný z: http//:www.ce-review.org/ebookstore/rutgers1.html

Douglas, M. 1992. Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. London: Routledge.

van Gennep, A. 1960. The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226027180.001.0001

Glenny, M. 1999. The Balkans 1804–1999: Nationalism, War and the Great Powers. London: Granta.

Hankiss, E. 1997. Az emberi kaland: egycivilizació-elmélet vázlata. Budapest: Helikon.

Lánczi, A. 2000. Demokrácia és politikatudomány. Budapest: Aula.

Nemesi, D. 2000. Társadalomelmélet-elmélettörténet. Budapest: Új Mandátum.

Schöpflin, G. (ed.) 2000. The Westward Enlargement of Central Europe. London: British Council and SSEES.

Turner, V. 1995. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. New York: Aldine de Gruyter

https://doi.org/10.5817/SOC2004-1-121