Mezi Prahou a Bruselem: nevládní organizace, sociální hnutí a zájmové skupiny na cestě do Brusela

Ondřej Císař

Abstrakt

Cílem tohoto článku je posouzení očekávaných důsledků vstupu České republiky do Evropské unie. Pozornost se soustředí na účinky vstupu českých politických aktérů (sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny). Článek vychází ze studií o dopadu mezinárodních institucí na ne-státní politické aktéry. Na základě dostupných výzkumů konstatuje, že vstup do EU nepřinese úplnou europeizaci české politiky. To ovšem současně neznamená, že daný vstup nebude mít žádný vliv. Spíše se dá očekávat zesílení interakce mezi českými politickými aktéry a EU. V závěru článek navrhuje teoretický rámec pro studium těchto interakcí.

Klíčová slova

sociální hnutí; zájmové skupiny; nevládní organizace; Evropská unie; rozšíření EU

Plný Text: