Protiteroristická politika Evropské unie

Miroslav Mareš

Abstrakt

Boj proti terorismu je jednou z priorit bezpečnostní politiky České republiky i Evropské unie. ES/EU budovala svou protiteroristickou politiku od poloviny 70. let (TREVI). Maastrichtská smlouva a jiné důležité evropské smlouvy (Amsterdamská smlouva, Smlouva z Nice) zahrnovaly protiteroristické nástroje hlavně do třetího pilíře (vnitřní bezpečnost), ale také do druhého pilíře (zahraniční a bezpečnostní politika) a prvního pilíře (financování terorismu). Některé protiteroristické nástroje a dokumenty byly kritizovány ze strany různých subjektů (např. lidskoprávní nevládní organizace). Evropská bezpečnostní politika se v EU diskutuje často, protože některé členské státy ve "válce proti terorismu" upřednostňují úzkou spolupráci s USA, zatímco jiné státy podporují autonomní evropskou cestu.

Plný Text: