Protiteroristická politika Evropské unie

Miroslav Mareš

Abstrakt

Boj proti terorismu je jednou z priorit bezpečnostní politiky České republiky i Evropské unie. ES/EU budovala svou protiteroristickou politiku od poloviny 70. let (TREVI). Maastrichtská smlouva a jiné důležité evropské smlouvy (Amsterdamská smlouva, Smlouva z Nice) zahrnovaly protiteroristické nástroje hlavně do třetího pilíře (vnitřní bezpečnost), ale také do druhého pilíře (zahraniční a bezpečnostní politika) a prvního pilíře (financování terorismu). Některé protiteroristické nástroje a dokumenty byly kritizovány ze strany různých subjektů (např. lidskoprávní nevládní organizace). Evropská bezpečnostní politika se v EU diskutuje často, protože některé členské státy ve "válce proti terorismu" upřednostňují úzkou spolupráci s USA, zatímco jiné státy podporují autonomní evropskou cestu.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Prameny

Úřední dokumenty a legislativa Evropských společenství a Evropské unie A Secure Europe in a better world. 2003.

Amsterodamská smlouva. 1997. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha.

„Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu“. 2001. In Pikna, B.: Evropská unie – vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje proti mezinárodnímu terorismu). Praha: Linde, s. 427–435.

Plenární setkání Konventu 6.–7. 6. 2002. 2002 [online] [cit. 13. 9. 2002]. Dostupné z: http://www.euroskop.cz

Rámcové rozhodnutí Rady z 13. června 2002 o boji proti terorismu 2002/475/JHA. 2002.

Recommendation 707 on the new challenges facing European intelligence – reply to annual report of the Council. 2002. Assembly of WEU.

Rozhodnutí Rady (2003/646/ES) zaměřené na implementaci specifických restriktivních opatření podle Nařízení (ES) č. 2580/2001 proti určitým osobám a subjektům, a o nahrazení Rozhodnutí 2003/480/ES. 2003.

Situace v oblasti teroristických aktivit v Evropské unii. Aktuální stav a tendence. 2002.

Společný postoj Rady z 27. prosince 2001 o boji proti terorismu. 2003.

Společný postoj (2003/651/SZBP) aktualizující společný postoj 2001/931SZBP o specifických opatřeních v boji proti terorismu a nahrazující Společný postoj 2003/482/SZBP. 2003.

The EU’s relations with Libanon. 2003 [online] [cit. 16. 2. 2004]. Dostupné z: http://europa.eu.int/comm/external_relations/lebanon/intro

Úmluva založená na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu). 1995.

Usnesení a akční plán mimořádného zasedání Evropské rady z 21. září 2001. 2001 [online] [cit. 14. 7. 2003]. Dostupné z http://www.mvcr.cz

Veřejná zpráva o situaci a tendencích terorismu Evropě. 2002.

Veřejná zpráva o teroristických aktivitách v Evropské unii od října 2002 do října 2003. 2003.

Ostatní prameny

Artuz Sheva. 2004. Secret EU Findings. European Donations To P. A. Were Used For Terrorism. Dostupné z http://www.artuzsehva.com [cit.16. 2. 2004].

Česká tisková kancelář. 1990. „Výbory FS, branné a bezpečnostní“, 6. září 1990.

Česká tisková kancelář. 2001. „Vláda odsoudila víkendové teroristické útoky palestinských organizací proti Izraeli“, 3. prosince 2001.

Česká tisková kancelář. 2003. „Europoslance zajímaly u ČR dekrety a otázky spjaté s Irákem“, 11. února 2003.

Čulík, J. 2004. „O italských politických atentátnících v komunistickém Československu“, Britské listy, 19. února 2004. Dostupné z http://www.blisty.cz/2004/2/19/art17050.html

Devrimici Halk Kurtulus Cephesi. 2002. Die EU setzt ihre Demagogie im Bezug auf die „Schwarze Liste“ fort [online] [cit. 16. 2. 2004]. Dostupné z: http://www.dhkc.net/de/article.php?sid=115

Federazione Anarchica Italiana. 2003. Pressemitteilung der FAI. Graswurzel Revolution, 33. Jg., Nr. 286, s. 2.

Marek, J. 2001. „Podporoval komunistický režim terorismus?“ Český rozhlas, 2. října 2001. Dostupné z http://www.radio.cz/cz/clanek/4327 [cit. 16. 2. 2004].

Menschlik, T., Blechová, S. 2003. „Premiér Špidla se střetl se Chirakem. Český předseda vlády na summitu EU prosadil tvrdou linii vůči Hamasu“. Lidové noviny, 26. 6. 2003, s. 1.

Rote Armee Fraktion. 1986. Anschlag auf Gerold von Braunmühl. Erklärung der RAF vom 10. Oktober 1986. Dostupné z: http://www.extremismus.com/terror/rafdox19.html [cit. 16. 2. 2004].

Statewatch. 2001. EU to adopt new laws on terrorism. Dostupné z: http://www.statewatch.org/news/2001/sep/14eulaws.htm [cit. 19. 1. 2004].

Statewatch. 2002a. EU definition of Terrorism: Anarchist to be targeted as „terrorist“ along alongside Al Qaeda. Statewatch Analysis No. 10.

Statewatch. 2002b. European Parliament supports EU definition of terrorism and European arrest warrant. Dostupné z: http://www.statewatch.org/news/2002/news/2002/feb/06ep.html [cit. 19. 1. 2004]

Verfassungsschutzbericht 1986. 1987. Bonn: Bundesminister des Inneren.

Verfassungsschutzbericht 2002. 2003. Hamburg: Behörde für Inneres.

Odborná literatura

Algieri, F. 2001. „Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik: erweiterer Handlungsspielraum für die GASP“. In Weidenfeld, W. (Hrsg.) Nizza in der Analyse. Strategien für Europa. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, s. 161–201.

Bonanate, L. 1997. Mezinárodní terorismus. Praha: Columbus.

Bresler, F. 1994. Interpol. Vimperk, Rudná u Prahy: Papyrus, Jeva.

Brzybohatý, M. 1999. Terorismus II. Praha: Police History.

Bündnis 90/Die Grünen. 1998. Europol – Wunderwaffe gegen Kriminalität? Europol – Symbol ohne Sicherheitsgewinn. Dostupné z: http://www.gruene–fraktion.de [cit. 3. 12. 1998].

Carr, C. 2002. Dějiny terorismu. Kořeny války proti civilistům. Praha: Práh.

Crelinsten, Ronald, Özkut, Iffet. 2000. „Counterrorism Policy in Fortress Europe. Implications for Human Rights“. In Reinares, F. (ed.) European Democracies Against Terrorism. Governmental Policies And Intergovernmental Cooperation. Dartmouth: Asghate, s. 245–271. https://doi.org/10.4324/9781315188386-9

Delpech, T. 2002. International terrorism and Europe. Paris: Institute for Security Studies.

Dietl, W. 1995. Carlos. Konec jednoho mýtu. Vimperk: Tina.

Fiala, P., Pitrová, M. 2003. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Former, F., Formerová, L. 2003. „Integrovaný záchranný systém“. Security Magazín, roč. X, č. 54, s. 5–18.

Had, M., Pikna, B. 2001. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

Hoffmann, B. 1993. „Right-Wing Terrorism in Europe“. In Moxon-Browne, E. (ed.) European Terrorism. Aldershot: Dartmouth Publishing, s. 16–26.

Hoffmann, B. 2001. Terrorismus. Der unerklärte Krieg. Neue Gefahren politischer Gewalt. Frankfurt am Main: Fischer.

Hubáčková, H. 2000. „Evropská bezpečnostní a obranná politika. Průběžné hodnocení ze strany české diplomacie: stav po druhé třetině“. In Khol, R. (ed.) Česká republika a Evropská bezpečnostní a obranná politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 9–14.

Janošec, J. 2003. „Terorismus a Armáda České republiky“. Obrana a strategie, roč. 3, č. 2, s. 61–76.

Chalk, P. 2000. „The Third Pillar on Judical and Home Affairs Cooperation, Anti-terrorist Collaboration and Liberal Democratic Acceptability“. In Reinares, Fernando (ed.) European Democracies Against Terrorism. Governmental policies and intergovernmental cooperation. Dartmouth: Asghate, s. 175–210. https://doi.org/10.4324/9781315188386-6

Kamp, K. H. 2004. Vorbeugende Militäreinsätze (Preemtive Strikes). Sankt Augustin: Konrad Adenauer Stiftung.

Karlas, J. 2004. „OBSE a boj s terorismem: důsledky pro její roli“. Mezinárodní politika, roč. XXVIII, č. 1, s. 18–20.

Khol, R. 2001. „Mezinárodní terorismus a Evropská unie“. Bezpečnostní témata, roč. 1, č. 1, s. 9–10.

Khol, R. 2002. „Nové bezpečnostní prostředí po 11. září a Evropská unie – Dopad na Českou republiku“. In Nové bezpečnostní prostředí po 11. září a Evropská unie. Praha: Friedrich Ebert Stiftung, Ústav mezinárodních vztahů, s. 21–23.

Khol, R. 2003a. „Bezpečnostní strategie Evropské unie“. Bezpečnostní témata, roč. 3, č. 2, s. 7–8.

Khol, R. (ed.) 2003b. Evropská bezpečnostní a obranná politika. Národní perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

Kohout, J. 2002. „Vliv nového bezpečnostního prostředí po útocích na USA na bezpečnostní dimenzi EU a její rozšiřování – dopad na Českou republiku jako kandidátskou zemi“. In Nové bezpečnostní prostředí po 11. září a Evropská unie. Praha: Friedrich Ebert Stiftung, Ústav mezinárodních vztahů, s. 25–27.

Knelangen, W. 2001. Das Politikfeld innere Sicherheit im Integrationsprozess. Die Entstehung einer europäischen Politik der inneren Sicherheit. Opladen: Leske + Budich. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09548-4

Kneissl, K. 2002. Hizbollah: Libanesische Widerstandsbewegung, islamische Terrorgruppe oder bloss eine politische Partei? Eine Untersuchung der schiitischen Massenbewegung Hizbollah im libanesischen und regionalen Kontext. Wien: Landesverteidigungsakademie.

Krulík, O. 2002. Terorismus a organizovaný zločin ve střední a východní Evropě. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně.

Krulík, O. 2003. Česká republika v boji proti terorismu. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně.

Křepelka, F. 2002. „EUROPOL jako policie nadnárodního celku“. In Dančák, B., Šimíček, V. (eds.) Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. Brno: Masarykova univerzita, s. 214–222.

Langguth, G. 1993. „Origins and Aims of Terrorism in Europe“. In Moxon-Browne, E. (ed.) European Terrorism. Aldershot: Dartmouth Publishing, s. 163–175.

Manaz, A. 2002. PKK – KADEK’S Past and Today. Dostupné z: http://www.teror.gen.tr/english/news/a_manaz_eng.html [cit. 4. 11. 2003].

Mareš, M. 2002b. „Problém právní definice terorismu“. In Dančák, B., Šimíček, V. (eds.) Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. 162–168.

Marotta, E. 2001. „Europol’s Role in Anti-Terrorism Policing“. In Taylor, M., Horgan, J. (eds.) The Future of Terrorism. London, Portland: Frank Cass, s. 15–18. https://doi.org/10.1080/09546559908427527

Mitsilegas, V., Monar, J., Rees, W. 2003. The European Union and Internal Security. Guardian of the People? New York: Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9780230504387

Müller, H. 2003. Terrorism, proliferation: an European threat assessment. Paris: Institute for Security Studies.

Murray, J., Ward, R. H. 1996. Extremist Groups. An International Compilation of Terrorist Organisations, Violent Political Groups, and Issue-Oriented Militantn Movements. Chicago: Office of International Criminal Justice. The University of Illions at Chicago.

Musil, J. 2001. „Polizei- und Strafrechtszusammenarbeit – Vorbereitungen und Perspektiven in der Tschechischen Republik“. In Merli, F. (Hrsg.) Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und die Osterweiterung der Europäischen Union. Dresden: Thelem, s. 95–109.

Novotný, J. 2000. „Evropská bezpečnostní a obranná politika a Česká republika. Průběžné hodnocení ze strany české diplomacie: stav po druhé třetině“. In Khol, R. (ed.) Česká republika a Evropská bezpečnostní a obranná politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 15–20.

Nožina, M. 2003. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis.

Olshausen, K. 2004. „Bericht aus Brüssel“. Soldat und Technik, 47 Jahrgang, Nr. 2, s. 56–57.

Peters, B. 1991. RAF. Terrorismus in Deutschland. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.

Pikna, B. 2002. Evropská unie – vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje proti mezinárodnímu terorismu). Praha: Linde.

Pikna, B. 2003. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce). Praha: Linde.

Rabert, B. 1995. Links- und Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland von 1970 bis heute. Bonn: Bernard & Graefe Verlag.

Strmiska, M. 2001. Terorismus a demokracie. Pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Šedivý, J. 2002. „Obecná proměna strategického prostředí po 11. září 2001“. In Nové bezpečnostní prostředí po 11. září a Evropská unie. Praha: Friedrich Ebert Stiftung, Ústav mezinárodních vztahů, s. 5–10.

Šturma, P., Nováková, J., Bílková, V. 2003. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu. Praha: C. H. Beck.

Tůma, M. 2002. Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

Zariski, R. 1989. „Ethnic Extremism among Ethnoteritorial Minorities in Western Europe. Dimensions, Causes, and Institutional Responses“. Comparative Politics, Vol. 21, No. 3, s. 253–272. https://doi.org/10.2307/422292

https://doi.org/10.5817/SOC2004-1-21