"Noví Evropané" a jejich role v transatlantických vztazích po vstupu do EU - český a polský případ

Břetislav Dančák

Abstrakt

V letošním roce změní politická mapa Evropy svoji podobu, a to díky bezprecedentnímu rozšíření NATO (v březnu) a EU (v květnu). Půjde o expanzi dvou organizací, které západním demokraciím po větší část posledního století umožnily budovat svobodu, bezpečnost a blahobyt. Srovnatelná příležitost k zabezpečení dlouhodobé stability a prosperity je nyní nabidnuta zemím se zcela odlišnými historickými zkušenostmi. S výjimkou Malty a Kypru se ostatní země po více než půlstoletí nacházely pod vlivem totalitárních režimů. Je zřejmé, že toto rozšíření je nejvýznačnější událostí v rámci evropského uspořádání po roce 1989. Také to znamená, že některé země dosáhnou svých primárních zahraničně politických cílů společně a ve stejný čas. Tato souběžnost vyplynula z faktu, že celý koncept rozšíření byl poprvé naplánován pro země střední a východní Evropy. NATO se otevře sedmi zemím a EU dokonce deseti. Tento kvantitativní aspekt má velkou relevanci, ale důležité je také zvážit jinou stránku integračního procesu, totiž podmínky pro zachování vysoké úrovně transatlantického partnerství mezi Evropou a Spojenými státy. Autor je přesvědčen o nutnosti zvládnout současný transatlantický předěl znovuoživením tradičních vazeb mezi oběma stranami Atlantiku, obnovením společné agendy a zapojením nových demokracií střední a východní Evropy do tohoto úsilí. Článek se snaží zhodnotit pozice České republiky a Polska v transatlantickém dialogu a poukázat na výhody a nevýhody jejich přístupu.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Albright, M. 2003. „Bridges, Bombs, or Bluster?“ Foreign Affairs 5: 2–19. https://doi.org/10.2307/20033679

Asmus, R. D. 2003. „Rebuilding the Atlantic Alliance“. Foreign Affairs 5: 20–31. https://doi.org/10.2307/20033680

Champion, M. 2003. „European Leaders Declare Support For U. S. on Iraq“. Wall Street Journal Jan. 30., s. A1.

Grayson, W. G. 1999. Strange Bedfellows. NATO Marches East. Lanham, New York, Oxford: University Press of America.

Kagan, R. 2004. Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. New York: Vintage Books.

Ken, A., Smith, M. A. 1999. Superpowers in the Post-Cold War Era. New York: St. Martin’s Press.

King Jr. N. 2003. „Pentagon Sets Limits on Iraq Work“. Wall Street Journal Dec. 10., s. A5.

Internetové zdroje

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2004. „Návrh koncepce směřování ČR v rámci Evropské unie“ [cit. 12. 2. 2004]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp?id=24285&ido=7443&idj=1&amb=1

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 2004. „Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 r., Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz“. [cit. 21. 1. 2004]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.msz.gov.pl/start.php?page=1130803000

Ministerstwo Obrony Narodowej RP 2003. „Polsko-amerykańskie konsultacje w Warszawie“ [cit. 8. 12. 2003]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.wp.mil.pl/start.php.

Rumsfeld, D. 2003a. „Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld Briefs at the Foreign Press Center“. [HTML dokument] dostupný z: http://www.defenselink.mil/news/Jan2003/ t01232003_t0122sdfpc.html

Rumsfeld, D. 2003b. „DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld And Gen. Myers“. [HTML dokument] dostupný z: http://www.defenselink.mil/news/Mar2003/t03202003_t0320sd.html

https://doi.org/10.5817/SOC2004-1-9