Rodičovství – plány, formy a zkušenosti

Roč.19,č.2(2022)
Rodičovství: plány, formy a zkušenosti

Reference

ALAN, Josef. 1989. Etapy života očima sociologa. Praha: Panorama.

BUREŠOVÁ, Kateřina. 2020. Rodičovství a partnerství gayů a leseb v českém právu. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

ČSÚ. 2021. Demografická ročenka 2020. Praha: Český statistický úřad. Cit. 20. října 2022 (https://www.czso.cz/csu/czso/casova_rada_demografie).

DOUCET, Andrea. 2006. Do Men Mother? Fathering, Care, and Domestic Responsibility. Toronto: University of Toronto Press.

HAYS, Sharon. 1996. The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven: Yale University Press.

HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ a Kamila SVOBODOVÁ. 2022 (v tisku). Dopady pandemie covid-19 na sólo rodiče. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

JEŘÁBEK, Hynek et al. 2013. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství.

KUCHAŘOVÁ, Věra, Olga NEŠPOROVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Sylva HÖHNE a Jana PALONCYOVÁ. 2022. Úplné rodiny s dětmi. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Cit. 20. října (https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_502.pdf).

MAŘÍKOVÁ, Hana a Marta VOHLÍDALOVÁ. 2011. „Rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 12(2): 3–15.

McGILL, Brittany S. 2014. „Navigating New Norms of Involved Fatherhood: Employment, Fathering Attitudes, and Father Involvement.“ Journal of Family Issues 35(8): 1089–1106.

MOŽNÝ, Ivo. 2006. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství.

NĚMEČKOVÁ, Michaela a Anna ŠŤASTNÁ. 2016. „Determinanty nevyplnění údajů o otci do hlášení o narození.“ Demografie 58(3): 249–262.

SLADKÁ, Dominika a Martin KREIDL. 2022. „Práce z domova, konflikty mezi prací a rodinou a kvalita partnerství v době pandemie covidu-19.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 58(4): 373–400.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ZVONÍČEK, Tomáš, Martin KREIDL a Petr FUČÍK. 2022. „Partnership Satisfaction and Conflict among Czech Couples during the Pandemic-related Employment Insecurity.“ Sociální studia/Social Studies (online first). https://doi.org/10.5817/SOC2022-20990

Metriky

119

Views

109

pdf views

4

mobi views

5

epub views