Rodičovské plány a cesty k rodičovství gayů a leseb

Roč.19,č.2(2022)
Rodičovství: plány, formy a zkušenosti

Abstrakt

Through a qualitative analysis of interviews with 52 men and women with non-heterosexual identities, the article deepens the understanding of parental intentions and the formation of pathways to gay and lesbian parenting in the Czech Republic. The article explains the reduced parental intentions and postponement of gay and lesbian parenting in the contexts of heteronormative, biologizing and gendered discourses of parenthood and the lack of legislative recognition of homoparental families in Czechia. The analysis also sheds light on the various choices of gay and lesbian pathways to parenthood in conditions that severely limit their parenting options.


Klíčová slova:
parenting intentions, pathways to parenthood, lesbians and gays, qualitative research
Reference

BAIOCCO, Roberto a Fiorenzo LAGHI. 2013. „Sexual Orientation and the Desires and Intentions to Become Parents.“ Journal of Family Studies 19(1): 90–98.

BUREŠOVÁ, Kateřina. 2020. Rodičovství a partnerství gayů a leseb v českém právu. Praha: SOÚ AV ČR.

CHARMAZ, Katty. 2006. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. Sage.

CASTILLO ORTIZ, Pablo José a Iván MEDINA. 2016. „Paths to the Recognition of Homo-parental Adoptive Rights in the EU-27: A QCA Analysis.“ Contemporary Politics 22(1): 40–56.

COSTA, Pedro A. a Markus P. BIDELL. 2017. „Modern Families: Parenting Desire, Intention, and Experience Among Portuguese Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals.“ Journal of Family Issues 38(4): 500–521.

DEMPSEY, Deborah. 2010. „Conceiving and Negotiating Reproductive Relationships: Lesbians and Gay Men Forming Families with Children.” Sociology 44(6): 1145–1162.

GRAFF, Agnieszka a Elzbieta KOROLCZUK. 2021. Anti‐gender Politics in the Populist Moment. Routledge.

GUASTI, Petra a Lenka BUŠTÍKOVÁ. 2020. „In Europe’s Closet: The Rights of Sexual Minorities in the Czech Republic and Slovakia.” East European Politics 36(2): 226–246.

HALLBERG, Lillemor R-M. 2006. „The ‚Core Category‘ of Grounded Theory: Making Constant Comparisons.“ International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 1(3): 141–148.

HAŠKOVÁ, Hana. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: SLON.

HAŠKOVÁ, Hana a Zdeněk SLOBODA. 2018. „Negotiating Access to Assisted Reproduction Technologies in a Post-Socialist Heteronormative Context.“ Journal of International Women´s Studies 20(1): 53–67.

HONZOVÁ, Ivana, Anna ZEMANDLOVÁ, Leona PRUDILOVÁ a Lukáš PRUDIL. 2020. „Selected Legal Aspects of Surrogacy.“ Human Affairs 30: 38–46.

KADLECOVÁ Tereza a Petra KUTÁLKOVÁ. 2020. Ona a ona plánují rodinu aneb jak jít štěstí naproti. Prague Pride.

KREYENFELD, Michaela a Dirk KONIETZKA (eds.). 2017. Childlessness in Europe: Contexts, Causes, and Consequences. Springer.

KUTÁLKOVÁ, Petra. 2015. Duhové rodiny ve stínu státu. Praha: Prague Pride.

KUTÁLKOVÁ, Petra a Magdalena SKŘIVÁNKOVÁ. 2018. Sešívané rodiny. Nový život zevnitř i zvenku. Praha: PROUD.

MAMO, Laura. 2018. „Queering Reproduction in Transnational Bio-economies.“ Reproductive Biomedicine & Society Online 7: 24–32.

MAŘÍKOVÁ, Hana. 2021. „Men’s Explanations for Being Childless, a Dynamic Perspective.“ Sociological Research Online. Cit. 29. listopadu 2021 (https://doi.org/10.1177/13607804211040094).

MAŘÍKOVÁ, Hana a Marta VOHLÍDALOVÁ. 2019. „Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuálních populace.“ Fórum sociální politiky 13(6): 20–26.

MAŘÍKOVÁ, Hana a Marta VOHLÍDALOVÁ. 2022. „To Be or Not to Be a Parent? Parenting Aspiration of Men with Non-Normative Sexual Identities in Czechia.“ LGBTQ+ Family: An Interdisciplinary Journal. Cit. 30. května 2022 (https://doi.org/10.1080/27703371.2022.2039888).

MIETTINEN, Anneli, Anna ROTKIRCH, Ivett SZALMA, Annalisa DONNO a Maria-Letizia TANTURRI. 2015. Increasing Childlessness in Europe: Time Trends and Country Differences. Families and Societies Working Paper Series 33. Cit. 17. října 2021 (http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2015/03/WP33MiettinenEtAl2015.pdf).

MIZIELIŃSKA, Joanna, Marta ABRAMOWICZ a Agata STASIŃSKA. 2015. Families of Choice in Poland. Family Life of Nonheterosexual People. Warsaw: Institute of Psychology Polish Academy of Sciences.

MURPHY, Dean A. 2013. „The Desire for Parenthood: Gay Men Choosing to Become Parents Through Surrogacy.“ Journal of Family Issues 34(8): 1104–1124.

NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. 2011. Matky kuráže. Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON.

NEŠPOROVÁ, Olga. 2021. Homoparentální rodiny. Praha: VÚPSV, v.v.i.

POLÁŠKOVÁ, Eva. 2009. Plánovaná lesbická rodina. Klíčové aspekty přechodu k rodičovství. Brno: Masarykova univerzita.

RISKIND, Rachel G. a Charlotte J. PATTERSON. 2010. „Parenting Intentions and Desires Among Childless Lesbian, Gay, and Heterosexual Individuals.“ Journal of Family Psychology 24(1): 78–81.

SLOBODA, Zdeněk. 2016. Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita. Pasparta Publishing.

SLOBODA, Zdeněk. 2021. „Registrované partnerství a homoparentalita v Česku.“ Gender a výzkumu/ Gender and Research 22(2): 139–169.

SOKOLOVÁ, Věra. 2009. „Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství.“ Czech Sociological Review 45(1): 115–145.

SOKOLOVÁ, Věra. 2021. Queer Encounters with Communist Power: Non‐heterosexual Lives and the State in Czechoslovakia, 1948–1989. Praha: Karolinum.

STACEY, Judith. 2006. „Gay Parenthood and the Decline of Paternity as We Knew It.“ Sexualities 9(1): 27–55.

ŠTAMBUK, Marina, Maja TADIĆ VUJČIĆ, Marina MILKOVIĆ a Antonia MARIČIĆ. 2019. „Pathways to Parenthood Among LGBTIQ People in Croatia: Who Wants to Become a Parent and How? “ Revija za sociologiju 49(2): 175–203.

ŠVAB, Alenka. 2007. „Do They Have a Choice? Reproductive Preferences Among Lesbians and Gays in Slovenia.“ Pp. 217–229 in Roman KUHAR a Judit TAKÁCS (eds.). Beyond the Pink Curtain. Peace Institute.

SZALMA, Ivett a Judit TAKÁCS. 2015. „Who Remains Childless? Unrealised Fertility Plans in Hungary.“ Czech Sociological Review 51(6): 1047–1075.

SPURNÝ, Martin. 2019. Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2019. Cit. 16. října 2021 (https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4944-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2019).

TAKÁCS, Judit a Ivett SZALMA. 2011. „Homophobia and Same-sex Partnership Legislation in Europe.“ Equality Diversity and Inclusion: An International Journal 30(5): 356–378.

TAKÁCS, Judit. 2018. „Limiting Queer Reproduction in Hungary.“ Journal of International Women’s Studies 20(1): 68–80.

TURČAN, Pavel, Martin PROCHÁZKA, Pavel POKORNÝ, Jana KVINTOVÁ, Martin SIGMUND a Eva SEDLATÁ JURÁŠKOVÁ. 2020. „Desire for Parenthood and Associated Trends in Czech Lesbian Women.“ Sexual Medicine 8(4): 650–659.

Metriky

0

0


167

Views

103

pdf views

6

mobi views

6

epub views