Celoživotní cesta k roli babičky. Počáteční faktory utvářející individuální pojetí role babičky

Roč.19,č.2(2022)
Rodičovství: plány, formy a zkušenosti

Abstrakt

Several factors that influence playing the role of grandparent are described in the scientific literature. Basically, these factors contribute to forming the grandparent’s role at the time when the role is played. This article takes a different approach to the topic. It considers factors shaping the grandparent’s role in the past, not in the present. Consistent with this approach, the article deals with family factors that contribute to the shaping of the grandmother’s role. The aim of this article is to answer the question: among the interviewed women, what roles do the figures of grandmothers play in shaping conceptions of the role of grandmother? For this purpose, interviews conducted with eight women who had personal experience with the role of grandmother were analyzed. The article identifies two family factors mentioned in the grandmothers’ narratives: upbringing and grandmothers’ patterns. These factors were the first to shape individual conceptions of the future grandmother’s role. In the women’s lives, these factors affected the role of grandmother long before the women became grandmothers. The article points out specific aspects of the role of a grandmother that are influenced by these factors.


Klíčová slova:
family; kinship; role of grandmother; grandparenthood; upbringing
Reference

BARTOŇOVÁ, Dagmar a kol. 2010. Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993–2008. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

BHOPAL, Kalwant, Julia BRANNEN a Ellen HEPTINSTALL. 2000. „The Importance of Grandparents, Relatives, Friends and Others.“ Pp. 130–153 in Kalwant BHOPAL, Julia BRANNEN a Ellen

HEPTINSTALL. Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. London, New York: RoutledgeFalmer.

CUNNINGHAM-BURLEY, Sarah. 1985. „Constructing Grandparenthood: Anticipating Appropriate Action.“ Sociology 19(3): 421–436. https://doi.org/10.1177/0038038585019003006

ČEPILOVÁ, Tereza. 2021. „Společenské faktory utvářející rámec pro uchopení role babičky.“ Historická sociologie 1: 119–135. https://doi.org/10.14712/23363525.2021.7

DAVIES, Hayley. 2011. „Affinities, Seeing and Feeling Like Family: Exploring Why Children Value Face-to-Face Contact.“ Childhood 19(1): 8–23. https://doi.org/10.1177/0907568211400453

FIALOVÁ, Ludmila et al. 1996. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta. GAUTHIER, Anne. 2002. „The Role of Grandparents.“ Current Sociology 50(2): 295–307. https://doi.org/10.1177/0011392102050002623

GRATTON, Brian a Carole HABER. 1996. „Three Phases in the History of American Grandparents: Authority, Burden, Companion.“ Generations 20: 7–12.

HAGESTAD, Gunhild O. 2006. „Transfers Between Grandparents and Grandchildren: The Importance of Taking Three-Generation Perspective.“ Zeitschrift für Familienforschung 3: 315–332. https://doi.org/10.20377/jfr-298

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. 2010. „Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří.“ Pp. 11–26 in Sociologica-andragogica 2009. Problémy ohrožených skupin, mezigenerační vztahy v rodině. Olomouc: Univerzita Palackého.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. 2015. „‚Být dobrou babičkou‘ – normativní očekávání spojená s rolí babička v současné české rodině.“ Sociologický časopis 5: 737–760. https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.212

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. 2019. „‚I Want (to Be) an Active Grandmother‘ – Activity as a New Normative Framework of Subjective Meanings and Expectations Associated with the Grandmother Role.“ Ageing and Society 39(8): 1667–1690. https://doi.org/10.1017/S0144686X18000223

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava a Martina ŠTÍPKOVÁ. 2014. „Typologie prarodičovství v české společnosti – faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata.“ Naše společnost 1: 15–26. https://doi.org/10.13060/1214438X.2014.1.12.92

HAŠKOVCOVÁ, Helena. 2010. Fenomén stáří. Vyd. 2. Praha: Havlíček Brain Team.

HORSKÁ, Pavla, Eduard MAUR, Milan STLOUKAL a Milan KUČERA. 1990. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama.

CHERLIN, Andrew J. a Frank F. FURSTENBERG. 1986. „The Modernization of Grandparenthood.“ Pp. 24–51 in Andrew J. CHERLIN a Frank F. FURSTENBERG. New American Grandparent: A Place in the Family, A Life Apart. Cambridge, MA: Harvard University Press.

JOHNSON, Colleen Leahy. 1983. „A Cultural Analysis of the Grandmother.“ Research of Aging 5(4): 547–567. https://doi.org/10.1177/0164027583005004007

KAHANA, Boaz a Eva KAHANA. 1970. „Grandparenthood from the Perspective of the Developing Grandchild.“ Developmental Psychology 3(1): 98–105. https://doi.org/10.1037/h0029423

KEMP, Candace. 2007. „Grandparent – Grandchild Ties. Reflections on Continuity and Change across Three Generations.“ Journal of Family Issues 28: 855–881. https://doi.org/10.1177/0192513X07299599

KING, Valarie a Glen H. ELDER. 1997. „The Legacy of Grandparenting: Childhood Experiences with Grandparents and Current Involvement with Grandchildren.“ Journal of Marriage and the Family 59: 848–859. https://doi.org/10.2307/353787

KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Jana a Ivo ČERMÁK. 2013. „Interpretativní fenomenologická analýza.“ Pp. 9–43 in Tomáš ŘIHÁČEK, Ivo ČERMÁK a Roman HYTYCH a kol. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita.

KŘÍŽKOVÁ, Alena, Hana MAŘÍKOVÁ, Hana HAŠKOVÁ a Lenka FORMÁNKOVÁ. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

MANSSON, Daniel H. 2015. „Developing the Ideal Grandparent Scale: Initial Validity and Reliability Tests.“ Journal of Intergenerational Relationships 13(3): 207–226. https://doi.org/10.1080/15350770.2015.1058212

MICHLÍČKOVÁ, Eliška a Monika ŠPANIELOVÁ. 2016. „The Parent and Grandparent Roles from the Perspective of Contemporary Czech Grandparents.“ Studia paedagogica 21(2): 131–145. https://doi.org/10.5817/SP2016-2-9

MOŽNÝ, Ivo. 2008. Rodina a společnost. 2.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

MUELLER, Margaret M. a Glen H. ELDER. 2003. „Family Contingencies Across the Generations: Grandparent-Grandchild Relationships in Holistic Perspective.“ Journal of Marriage and Family 65(2): 404–417. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00404.x

PATSCHOVÁ, Nela. 2014. „Dědečkové vs. babičky. Prarodičovství v kontextu aktivního stárnutí.“ Sociální studia 11(3): 51–73. https://doi.org/10.5817/SOC2014-3-51

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. 2013. Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6310-2013

QUADRELLO, Tatiana et al. 2005. „Grandparents Use of New Communication Technologies in a European Perspective.“ European Journal of Ageing 2(3): 200–207. https://doi.org/10.1007/s10433-005-0004-y

ROBERTSON, Joan F. 1977. „Grandmotherhood: A Study of Role Conceptions.“ Journal of Marriage and the Family 39: 165–174. https://doi.org/10.2307/351072

SANDEL, Todd L., Grace E. CHO, Peggy J. MILLER a Su-hua WANG. 2006. „What It Means to be a Grandmother: A Cross-Cultural Study of Taiwanese and Euro-American Grandmothers’ Beliefs.“ The Journal of Family Communication 6(4): 255–278. https://doi.org/10.1207/s15327698jfc0604_2

SEDLÁKOVÁ, Tatiana, Lucie GALČANOVÁ a Andrea BĚLEHRADOVÁ. 2018. „‚Krásne prší, dedko, poďme! A tak sme išli.‘ Starootcovstvo ako neopomenuteľná rola starších mužov.“ Sociologický časopis 54(1): 101–126. https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.1.397

ŠUBRT, Jiří. 2007. „Sociologický přístup k otázce paměti.“ Pp. 140–150 in Jiří ŠUBRT (ed.). Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

UHLENBERG, Peter. 2004. „Historical Forces Shaping Grandparent-Grandchild Relationships: Demography and Beyond.“ Pp. 77–97 in M. SILVERSTEIN (ed.). Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Vol. 24: Intergenerational Relations across Time and Place. New York: Springer Publishing Company.

UHLENBERG, Peter a Bradley G. HAMMILL. 1998. „Frequency of Grandparent Contact with Grandchild Sets: Six Factors That Make a Difference.“ The Gerontological Society of America 38(3): 276–285. https://doi.org/10.1093/geront/38.3.276

URBAN, Lukáš. 2011. Sociologie trochu jinak. Vyd. 2. Praha: Grada Publishing.

VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. 2015. „Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek.“ Sociologický časopis 51(5): 761–782. https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.213

Metriky

0

Crossref logo

0


395

Views

122

PDF views

13

mobi views

12

epub views