Přehled aktuální judikatury I/2018

Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Štefanidesová, Jan Zibner

Bibliografická citace

GALAJDOVÁ, Dominika, KASL, František, LOUTOCKÝ, Pavel, MÍŠEK, Jakub, ŠTEFANIDESOVÁ, Anna a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury I/2018. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2018, č. 17, s. 59-89. [cit. 2020-09-27]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/9421

Klíčová slova

judikatura; právo ICT; anotace

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2018-1-4


Copyright (c) 2018 Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Štefanidesová, Jan Zibner

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.