Bouda, P. a kol.: Zákon o registru smluv. Komentář

Michal Koščík

Bibliografická citace

KOŠČÍK, Michal. Bouda, P. a kol.: Zákon o registru smluv. Komentář. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. 105-108. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/7043

Klíčová slova

registr smluv; svobodný přístup k informacím

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOUDA, P. a kol. Zákon o registru smluv. Komentář. Vydání první. Praha: C.H.Beck, ISBN: 978-80-7400-626-5. Právní stav k 30. 6. 2016.
Copyright (c) 2017 Michal Koščík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.