Kuner, Ch.: Transborder Data Flows and Data Privacy Law

Jan Tomíšek

Bibliografická citace

TOMÍŠEK, Jan. Kuner, Ch.: Transborder Data Flows and Data Privacy Law. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. s. 117-122. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6824

Klíčová slova

osobní údaj; přeshraniční předávání

Plný Text:Copyright (c) 2017 Jan Tomíšek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.