Fialová E.: Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Jakub Míšek

Bibliografická citace

MÍŠEK, Jakub. Fialová E.: Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. 109-115. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6785

Plný Text:
Copyright (c) 2017 Jakub Míšek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.