Fialová E.: Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Jakub Míšek

Bibliografická citace

MÍŠEK, Jakub. Fialová E.: Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. s. 109-115. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6785

Plný Text:Copyright (c) 2017 Jakub Míšek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.