Odpovědnost státu a přepracování jaderného paliva v zahraničí

Jakub Handrlica

Abstrakt

Příspěvek se věnuje právnímu rámci nakládání s radioaktivními odpady, které jsou důsledkem přepracování vyhořelého jaderného paliva, vzniklého v tuzemsku, a realizovaného mimo území České republiky. S ohledem na závazky, plynoucí z dvoustranných smluv v oblasti spolupráce v oblasti mírového využívání jaderné energie, uzavřených s Ruskou federací a s Ukrajinou, se věnuje nejenom otázce určení odpovědného subjektu, ale také s tím spojeným parciálním problémům: zejména otázce rozsahu povinností původce odpadů a režimu financování nakládání s těmito odpady. 

Bibliografická citace

HANDRLICA, Jakub. Odpovědnost státu a přepracování jaderného paliva v zahraničí. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. 3-18. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6667

Klíčová slova

mírové využívání jaderné energie; nakládání s radioaktivními odpady; vyhořené jaderné palivo; přepracování jaderného paliva; vnější hospodářské vztahy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

MONOGRAFIE, ODBORNÉ ČLÁNKY, SBORNÍKY

 1. CANS, Chantal. Droit nucléaire et droit de lʼenvironnement: mariage de raison, mariage sans raison. In: GUÉZOU, Olivier a Stéphane MANSON (eds.). Droit public et nucléaire. Bruxelles: Bruylant, 2013, 360 s., ISBN 978-2-8027-4051-3.

 2. DAGINCOUR, Florence. Une perspective internationale de la gestion des déchets radioactifs. In: LAMM, Vanda (ed.). Nuclear Inter Jura 2001. Budapest: Archaeolingua, 2002, 462 s., ISBN 963-8046-43-0.

 3. DAVENPORT, James. Law of High-Level Nuclear Waste. Tennessee Law Review, 1988/1989, roč. 53, č. 1, s. 481-501.

 4. GRAFF, Thibaut. Les modulations des principes du droit international face à la menace nucléaire. In: GUÉZOU, Olivier a Stéphane MANSON (eds.). Droit public et nucléaire. Bruxelles: Bruylant, 2013, 360 s., ISBN 978-2-8027-4051-3.

 5. HANDRLICA, Jakub. K vybraným problémům právní úpravy ukládání radioaktivních odpadů do podzemních prostor. Právník, 2012, roč. CLI, č. 10, s. 1122-1142.

 6. HANDRLICA, Jakub. Jaderné právo. Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Praha: Auditorium, 2012, 294 s., ISBN 978-80-87284-33-9.

 7. HANDRLICA, Jakub. Between Public and Private Responsibility for the Management of Spent Fuel and Radioactive Waste. In: DELVAUX, Bram, HUNT, Michael a Kim TALUS (eds.) EU Energy Law and Policy Issues. Volume 4, Cambridge: Intersentia Publishing, 2014, 360 s., ISBN 978-1-78068-187-0.

 8. HANCHER, Leigh. Radioactive Waste Disposal, an International Legal Perspective. Leiden Journal of International Law, 1990, roč. 3, č. 2, s. 143-166. https://doi.org/10.1017/S0922156500001448

 9. CHABANNE-POUZYNIN, Laurence. Les déchets radioactifs: Enjeux et débats. In: MANOVIL, Rafael (ed.) Nuclear law in progress. Derecho nuclear en evolución. Buenos Aires: Legis Argentina, 2014, 800 s., ISBN 978-987-1988-15-0.

 10. KAGENECK, Amalia, PINEL, Cyril. The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. International and Comparative Law Quarterly, 1998, roč. 47, č. 2, s. 409-425. https://doi.org/10.1017/S0020589300061911

 11. MACIEL, Sara. Legal challenges that must face any country who wants to become a party to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. In: AIDN/INLA (ed.) Nuclear Inter Jura 2007. Bruxelles: Bruylant, 2008, 1395 s., ISBN 978-2-8027-2632-6.

 12. MOLINER-DUBOST, Marianne. Lʼ évolution de la réglementation des rejets dʼ effluents radioactifs. In: GUÉZOU, Olivier a Stéphane MANSON (eds.). Droit public et nucléaire. Bruxelles: Bruylant, 2013, 360 s., ISBN 978-2-8027-4051-3.

 13. MONTJOIE, Michel. Droit international et gestion des déchets radioactifs. Paris: LGDJ – Montchrestien, 2011, 395 s., ISBN 978-2-275-03688-5.

 14. PRIETO SERRANO, Nuria. The nuclear waste directive: contents and some reflections. In: MANOVIL, Rafael (ed.) Nuclear law in progress. Derecho nuclear en evolución. Buenos Aires: Legis Argentina, 2014, 800 s., ISBN 978-987-1988-15-0.

 15. RENGELING, Hans. Verwertung und Beseitigung radioaktiver radioaktiver und konventioneller Abfälle – Rechtsvergleichende Überlegungen. Deutsches Verwaltungsblatt, 1997, č. 20, s. 268-286.

 16. RENGELING, Hans. Organisation der Endlagerung radioaktiver Abfälle unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten der Beleihung. Deutsches Verwaltungsblatt, 2008, č. 18, s. 1141-1150.

 17. SCHÄRF, Wolf-Georg. Europäisches Atomrecht. Recht der Nuklearenergie. 2. Aufl. Berlin: De Gruyter, 2012, 530 s., ISBN 978-3-11-029239-8.

 18. STENDAHL, Sara. Spent nuclear fuel and the principle of national responsibility: national policies in a European context, International Journal of Nuclear Law, 2009, roč. 2, č. 3, s. 226-242. https://doi.org/10.1504/IJNUCL.2009.030333

 19. TONHAUSER, Wolfram, JANKOWITSCH-PREVOR, Odette. The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. In: OECD (ed.) International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period. Paris: OECD, 2006, 241 s., ISBN 92-64-02293-7.

 20. TROMANS, Stephen. Nuclear Law. The Law Applying to Nuclear Installations and Radioactive Substances in its Historic Context. Oxford: Hart Publishing, 2010, 546 s., ISBN 978-1-84113-857-2.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
 1. OMAR, Raddad. Le risque nucléaire: la régulation juridique des déchets radioactifs. Thése de doctorat en Droit Public. Université de Nice – Sophia Antipolis, 1995.

 2. SEGRESTAIN, Stephan. Lʼimmersion des déchets radioactifs et le droit international. Théses. Université de Paris, 1980.

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
 1. Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady z r. 1997 (Sdělení MZV č. 3/2012 Sb. m. s.).

 2. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky ze dne 4. prosince 1994 (Sdělení MZV č. 171/1995 Sb.).

 3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu ze dne 30. června 1997 (Sdělení MZV č. 241/1997 Sb.).

 4. Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994 ze dne 15. dubna 1999 (Sdělení MZV č. 154/1999 Sb.).

KOMENTÁŘE
 1. IAEA (ed.) Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. IAEA International Law Series No. 1. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2006, ISBN 92-0-105506-4.

https://doi.org/10.5817/RPT2017-1-1


Copyright (c) 2017 Jakub Handrlica

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.