Úvod do systému právní ochrany duševního vlastnictví ve Státě Izrael

Matěj Machů, Adéla Pecková, Eva Adlerová

Abstrakt

Článek se zabývá izraelským právním systémem s orientací na právní ochranu duševního vlastnictví. Článek postupuje od stručného představení vývoje izraelského práva s identifikací vlivů, které přispěly k formování jeho současné podoby, až k současné právní úpravě v oblasti práva smluvního, práva na ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti jako je oblast práva patentového nebo práva vzorového a v závěru také oblasti ochrany práv na označení. Článek čerpá především z primárních zdrojů, kterými jsou právní předpisy Státu Izrael, jakožto i z rozhodnutí izraelských soudů, které mají v rámci tamního systému nezastupitelnou roli při výkladu, ale také tvorbě práva.

Bibliografická citace

MACHŮ, Matěj, PECKOVÁ, Adéla a Eva ADLEROVÁ. Úvod do systému právní ochrany duševního vlastnictví ve Státě Izrael. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. 123-177. [cit. 2021-06-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6645

Klíčová slova

Izrael, izraelské právo, právo duševního vlastnictví, právo průmyslového vlastnictví, srovnávací právo

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Monografie, odborné články, sborníky

 1. AFORI, Orit Fischman; GILAT, David; BAREKET, Eran, AFORI, Tamir. Intellectual property law in Israel. Alphen aan den Rihn: Kluwer Law International, 2013. ISBN 90-411-4859-0.

 2. BAKER, Henry E. Legal System of Israel. Jeruzalém: Israel Universities Press, 1968. ISBN nepřiděleno.

 3. BIN-NUN, Ariel. The Law of the State of Israel. Jeruzalém: Rubin Mass, 1990. ISBN 978-9650901127.

 4. BIRNHACK, Michael D. Colonial copyright: intellectual property in mandate Palestine. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 01-996-6113-8.

 5. BLAHOŽ, Jozef; BALEŠ, Vladimír; KLÍMA, Karel. Srovnávací ústavní právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-687-7.

 6. BOHÁČEK, Martin, MACHŮ Matěj. Základy izraelského obchodního práva s důrazem na ochranu duševního vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-038-8.

 7. CASPI, Zvi. Small Claim Court. In KAPLAN, Alon (general editor) a kol. Israeli Business Law. Haag: Kluwer Law International, 1996. ISBN 90-411-0323-6.

 8. FRIEDMANN, Daniel. Consequences of Illegality under the Israeli Contract Law (General Part) 1973. The International and Comparative Law Quarterly, ročník. 33, č. 1. Cambridge University Press, 1984.

 9. GOLDSTEIN, Stephen; BAUM, Ido; KARAKO-EYAL, Nili; MERIN, Yuval. Civil Procedure in Israel. New York: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 90-411-5163-X.

 10. JAKL, Ladislav. Metodologie vědy a výzkumu se zaměřením na oblast práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-24-3.

 11. KRITZER, Albert; EISELEN, Sieg; BUTLER, Allison; MAZZOTTA, Francesco. International Contract Manual, Volume 3. New York: Thomson Reuters, 2014. ISBN 9780314964366.

 12. LISS, Eran, ADIN, Dan. Intellectual property law and practise in Israel. Oxford University Press, Inc., 2012. ISBN 978-019-9917-419.

 13. LUNNEY, Mark; OLIPHANT, Ken. Tort Law: Text and Materials. 5. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0199655380.

 14. MACHŮ, Matěj. Smíšené právní systémy a právo duševního vlastnictví: Systém práva duševního vlastnictví na Filipínách. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, č. 1/2014.

 15. PALMER, Vernon. Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family. 2. vydání. New York: Cambridge University Press, 2014. ISBN: 978-0521768573.

 16. SHALEV, Gabriela; LERER, Lynn. Contract Law in Israel. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014. ISBN 90-411-5425-6.

 17. SHAPIRA, Amos. Introduction to the Law of Israel. Haag: Kluwer, 1995. ISBN 9065448357.

Online zdroje
 1. Články. Lidovky.cz: Rozhovor s velvyslancem Státu Izrael Danielem Meronem pro deník lidovky.cz [online]. Publikováno: 19.3.2017. [cit. 27.3.2017]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/skoro-vsechny-taxiky-v-izraeli-jsou-skodovky-rika-novy-velvyslanec-1gy-/firmy-trhy.aspx?c=A170317_172457_firmy-trhy_pave

 2. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Asociační dohoda mezi členskými státy Evropské unie a Státem Izrael [online]. [cit. 01.01.2017]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/public/50/a0/79/161530_14901_asso_agree_en.pdf

 3. SHALEV, Gabriela; HERMAN, Shael. A Source Study of Israel's Contract Codification. [online] Louisiana Law Review, číslo 35/1975. [cit. 29.5.2017] Dostupné z: http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4117&context=lalrev

 4. ADAR, Yehuda. Legal Engineering in Israeli Law: Codification and Unification of the Law of Remedies. [online]. [cit. 29.5.2017] Dostupné z: http://weblaw.haifa.ac.il/he/
  Faculty/Adar/Publications/LEGAL%20ENGINEERING%20IN%20REMEDIES.pdf

 5. Autorský zákon z roku 2007 In: Nevo. [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_853.htm

 6. WIPO. Aktuální přehled přistoupivších států – Pařížská úmluva. [online]. Dostupné z: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2

 7. Patentový zákon z roku 1967. In: Nevo. [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P187_002.htm

 8. WIPO. Aktuální seznam přistoupivších států – PCT. [online]. Dostupné z: http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html.

 9. Odkaz pro vstup do databází dle jednotlivých ochranných institutů na stránkách IPÚ. [online]. [cit .27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO/
  About/Pages/default.aspx

 10. Aktuální informace o poplatcích na stránkách IPÚ [online]. Dostupné z: https://ecom.
  gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=14&catalog=2&category=patents&
  language=e

 11. Designová ustanovení – předpis o patentech a průmyslových vzorech z roku 1924. In: WIPO lex. [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202111

 12. Designová pravidla z roku 1925. In: WIPO lex. [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=343760

 13. Předpis o ochranných známkách z roku 1972. In: WIPO lex. [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=341340

 14. Zákon o trestním řízení z roku 1982 In: WIPO lex. [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=367172

 15. Zákon o obchodních mimosmluvních deliktech z roku 1999 In: WIPO lex. [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128056

 16. Zákon o ochraně spotřebitele z roku 1981 In: WIPO lex. [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128084

 17. Články. Mondag.com. Unjust Enrichment (Restitution) - the Elements Necessary to Establish a Claim for Unjust Enrichment. [online]. Publikováno: 21.1.2005. [cit. 01.01.2017] Dostupné z: http://www.mondaq.com/x/30533/Product+Liability+Safety/Unjust+Enrichment+Restitutionthe+Elements+Necessary+to+Establish+a+Claim+for+Unjust+Enrichment.

Judikatura
 1. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 6821/93 United Mizrachi Bank Ltd. proti Migdal Cooperative Village In: Nevo [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NH-4-221-L.doc

 2. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 5768/94 A.Sh.I.R. Importation Manufacture and Distribution et al. proti Forum Accessories and Consumer Products et al. In: Nejvyšší soud v Jeruzalémě [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://elyon1.
  court.gov.il/files/94/680/057/G04/94057680.g04.pdf

 3. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 513/89 Interlego S.A. proti Exin Lines Bros. S.A., et al. In: Nevo [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: www.nevo.co.il/
  Psika_word/elyon/PADI-NG-4-133-L.doc

 4. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 311/78 Miarah Nasim proti Howard Hania In: Nevo [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-LD-2-505-L.doc

 5. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 723/74 Israel Electric Company Ltd. proti Ha‘aretz Newspaper Ltd In: Nejvyšší soud v Jeruzalémě [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://elyon1.court.gov.il/files_eng/74/230/007/Z01/74007230.z01.pdf

 6. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 14/86 La’or proti The Israel Film and Theater Council In: Lawdata.co.il [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.lawdata.co.il/printDoc.asp?c=566490&mador=psak&IskurHokIndx=&IskurHokSeif=&note=&dt=
  1488844875000

 7. Rozhodnutí Nejvyšší soudu v Jeruzalémě 9191/03 V&S Vin & Spirt Aktiebolag proti Absolute Shoes Ltd In: Nevo [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.nevo.co.il/
  Psika_word/elyon/0309191.doc

 8. Rozhodnutí Oblastního soudu v Tel Avivu 476/82 Orlogad Ltd. proti Registrar of Trade Mark In: Lawdata.co.il [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://www.lawdata.co.il/printDoc.asp?c=484763&mador=psak&IskurHokIndx=&IskurHokSeif=&note=&dt=148884510
  0000

 9. Řízení před Oblastním soudem v Tel Avivu 729/80 Moshe Dolev proti Abraham Amgar In: University of Haifa [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://moodle.haifa.ac.il/mod/resource/view.php?id=28702&redirect=1.

 10. Rozsudek ESD č. C-283/01 ve věci Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex In: EUR-lex [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0283

 11. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 2673/04 Coffee To Go Ltd. proti Israel Shaked In: Nejvyšší soud v Jeruzalémě [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://elyon1.court.gov.il/files/04/730/026/Z07/04026730.z07.pdf

 12. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 3559/02 Toto Zahav Members Club Ltd. proti The Sports Gambling Council In: Nejvyšší soud v Jeruzalémě [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://elyon1.court.gov.il/files/02/590/035/N18/02035590.n18.pdf

 13. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 8485/08 FA Premier League et al. proti the Israeli Sporting Gambling Association In: Nejvyšší soud v Jeruzalémě [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: http://elyon1.court.gov.il/files/08/850/084/h02/08084850.h02.pdf

 14. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Jeruzalémě 571/68 David Yanai proti El Mansfeld In: Nevo [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/e23-68000571.pdf

 15. Rozhodnutí Oblastního soudu v Tel Avivu 1253/05 H.Stern Comerció e Industria S.A. et al., proti A. Arnil Ltd et al. In: Nevo [online]. [cit. 27. 3. 2017] Dostupné z: https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-05-1253-583.htm

https://doi.org/10.5817/RPT2017-1-6


Copyright (c) 2017 Matěj Machů, Adéla Pecková, Eva Adlerová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.