Je hypertextový odkaz na neoprávněně zveřejněné dílo užitím autorského díla?

Veronika Žolnerčíková

Bibliografická citace

ŽOLNERČÍKOVÁ, Veronika. Je hypertextový odkaz na neoprávněně zveřejněné dílo užitím autorského díla? Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 14, s. 133-142. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6148

Klíčová slova

autorské právo; hypertextový odkaz; gs media; užití díla; sdílení veřejnosti

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Veronika Žolnerčíková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.